WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Komunalne

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.

ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary
branża: sprzątanie pielęgnacja - terenowa, utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. istnieje od 1991 roku.

W dniu dzisiejszym świadczymy szeroki zakres usług. Zajmujemy się odbiorem nie tylko odpadów komunalnych, ale również wielkogabarytowych, odpadów zbieranych selektywnie, złomu, gruzu, ziemi, jak również wywozem nieczystości płynnych. Ponadto świadczymy usługi:

 • podnośników koszowych,

 • pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych (wycinka drzew, wykaszanie terenów zielonych, usuwanie chwastów, grabienie liści, pielęgnacja krzewów i żywopłotów),

 • utrzymanie w czystości dróg, ulic, placów, chodników,

 • zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, posypywanie solą),

 • usługi w zakresie robót drogowych.


 • Posiadamy ustabilizowaną pozycję na rynku usług komunalnych.

  Duże doświadczenie i profesjonalizm w świadczeniu usług sprawia, że działamy szybko i skutecznie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi w zakresie gospodarowania odpadami. Odebrane odpady wywozimy wyłącznie na legalnie działające składowisko odpadów w Żarach przy ulicy Żurawiej. Przedsiębiorstwo współpracuje z sortownią odpadów zlokalizowaną w sąsiedztwie składowiska. Wystawiamy dokumenty na całość odebranych odpadów, zapewnia to Państwu całkowite bezpieczeństwo w przypadku kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej.

  Dla nas jest nie tylko ważna ekonomia, ale i ochrona środowiska. Dlatego nieustannie unowocześniamy naszą firmę pod względem logistycznym i technologicznym, co daje nam możliwość poszerzania wachlarza oferowanych przez nas usług.

  Naszymi klientami są osoby indywidualne nie prowadzące działalności gospodarczej, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże podmioty gospodarcze oraz spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki administracji publicznej.

  Usługi realizowane są w oparciu o umowy stałe oraz zlecenia jednorazowe. Zapewniamy wysoką jakość oferowanych usług przy konkurencyjnych cenach. Ceny podlegają negocjacji, w zależności od lokalnych warunków odbioru. Nasza firma, w ramach podpisanej umowy, wyposaża poszczególne nieruchomości w pojemniki, w zależności od wymagań i potrzeb klientów.

  Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą
  ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary