WIZYTÓWKA FIRMY

Renton Leszek Dzierzkiewicz

Renton Leszek Dzierzkiewicz

ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, zabytki konserwacje

Opis firmy

Oferta:

Kompleksowe konserwacja zabytków, obiektów

-konserwacja kamienia i sztucznego kamienia
-konserwacja cegły
-konserwacja tynków
-konserwacja i rekonstrukcje elementów sztukatorskich
-konserwacja budowli i elementów drewnianych
-konserwacja i renowacja zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej
-konserwacja elementów metalowych
-prace pozłotnicze

Dokumentacje

-programy konserwatorskie
-ekspertyzy i opinie konserwatorskie
-badania konserwatorskie
-dokumentacje konserwatorskie powykonawcze
-dokumentacje fotograficzne
-inwentaryzacje konserwatorskie

Działalność remontowo-budowlana

-roboty ogólnobudowlane
-roboty budowlane
-roboty specjalistyczne
-remonty i modernizacje
-ekspertyzy i opinie budowlane
-oceny stanu technicznego budynków
-dokumentacje i inwentaryzacje budowlane
-kosztorysy i analizy
-pomoc przy uzupełnianiu dokumentacji projektowo-inwestycyjnej
-projektowanie
-obsługa procesu inwestycyjnego
-doradztwo techniczne i zarządzanie budową
-okresowe kontrole budynków

Zapraszamy do współpracy!!!
ul. Gołębia 2
61-834 Poznań