WIZYTÓWKA FIRMY

Drobas II. PPUH. Siwarski Jacek

Drobas II. PPUH. Siwarski Jacek

ul.Niepodległości 2/31 32-332 Bukowno,
tel: 604 185 021
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - wodno-kanalizacyjne, konstrukcje obiekty inżynierskie...

Opis firmy

Rekultywacja terenów w Bukownie

Już od 1998 roku zajmujemy się rekultywacją terenów górniczych. Nasza siedziba mieści się w Bukownie koło Katowic. Działamy na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Dzięki olbrzymiemu doświadczeniu gwarantujemy doskonałą jakość wykonywanych robót. Wszelkie zlecenia wykonujemy w sposób profesjonalny zgodnie z wymogami ekologicznymi, technologicznymi oraz życzeniem Klienta. Przyjmując zlecenie, sami proponujemy konkretne rozwiązania, które będą optymalne dla Klienta.

Jednym z działań współczesnego górnictwa jest ograniczenie negatywnych dla środowiska naturalnego skutków aktywności kopalń. Poza zmniejszaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód czy gleb, wielką wagę należy przyłożyć także do rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej. Nadrzędnym celem, jaki ma do spełnienia rekultywacja na terenach zdegradowanych, jest przede wszystkim przywrócenie stanu zbliżonego do pierwotnego. Nasza firma gwarantuje kompleksową rekultywację terenu, która pozwoli na nowo przywrócić mu funkcję rolniczą, społeczną lub rekreacyjną.

Rekultywacja gruntów

Nasza firma wykona dla Państwa w ramach prac rekultywacyjnych:

- mechaniczne kształtowanie terenu
- odwodnienie terenu (budowa systemów drenażu)
- wygładzanie skarpy
- nawiezienie gleby

Ponadto nasza działalność obejmuje prace agrotechniczne i agrochemiczne, takie jak:

- neutralizacja kwaśnego odczynu podłoża
- nawożenie mineralne lub organiczne
- działania blokujące toksyczne metale w glebie

Skuteczna renaturyzacja

Renaturyzacja to proces prowadzący do rekonstrukcji w danym fragmencie krajobrazu warunków ekologicznych pierwotnego siedliska oraz naturalnych zbiorowisk roślinnych. W celu odtworzenia ekosystemu wprowadzamy między innymi gatunki rodzime, przedplony, sadzimy krzewy oraz drzewa.

Na finiszu renaturyzacji wykonujemy prace komunikacyjno-inżynieryjne, takie jak budowa sieci połączeń drogowych czy parkingów.

W ramach rekultywacji zajmujemy się:

- terenami bezglebowymi
- glebami zmienionymi pod względem chemicznym
- glebami z zaburzonymi stosunkami powietrzno-wodnym
ul.Niepodległości 2/31 32-332 Bukowno