WIZYTÓWKA FIRMY

Wa-Trans Wacławski Wiesław

Wa-Trans Wacławski Wiesław

ul. Kutnowska 82, 99-120 Piątek
branża: budownictwo - drogi chodniki place, gospodarka leśna, melioracje regulacje rzek...

Opis firmy


Firma WA-TRANS Wacławski Wiesław powstała w 1995 roku. Szybko rozwinęła się, zyskując mocną pozycję w branży budownictwa drogowego na rynku. Wraz ze zwiększeniem i modernizacją parku maszynowego, następowało stopniowe doskonalenie zawodowe pracowników oraz zwiększanie ilości kadry.

OFERTA:

 • roboty ziemne
 • przepusty, odwodnienie liniowe, drenaże
 • wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi
 • wykonanie poszerzeń konstrukcji drogi
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych
 • ścinka (korytowanie) i uzupełnienie poboczy
 • oczyszczenie nawierzchni bitumicznych
 • wykopy pod fundamenty
 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne i telekomunikacyjne
 • korytowanie pod parkingi
 • drogi, chodniki
 • niwelacja terenu
 • wykonanie i utrzymanie rowów przydrożnych
 • wykonanie poszerzenia jezdni w wszystkich warstwach konstrukcyjnych
 • frezowanie nawierzchni drogowych (bitumicznych i betonowych)
 • frezowanie garbów i kolein
 • frezowanie nawierzchni tuż przy poboczach (praca na grząskich nawierzchniach)
 • ścinanie oraz korytowanie poboczy dróg
 • zimowe utrzymanie dróg
 • transport maszyn budowlanych zestawem niskopodwoziowym oraz transport samochodami samowyładowczymi materiałów budowlanych
 • wynajem sprzętu budowlanego
 • wykonanie projektów tymczasowych oraz stałych organizacji ruchu drogowego
 • sprzedaż materiałów budowlanych


  Na chwilę obecną dysponujemy nowoczesnym sprzętem, pojazdami, maszynami i urządzeniami gwarantującymi wydajne, ekologiczne i sprawne realizacje powierzanych nam inwestycji.

  Z roku na rok udaje się z sukcesami realizować coraz więcej inwestycji. Poszerza się też grono stałych klientów. Klientami naszej firmy są prywatne przedsiębiorstwa i firmy, jednostki samorządowe oraz inwestorzy indywidualni.

  W związku z rozwojem, na który stawiamy proponujemy coraz to szerszy wachlarz usług od wykonawczych po projektowe.

  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!!!
  ul. Kutnowska 82
  99-120 Piątek