WIZYTÓWKA FIRMY

Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy...

Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy...

Zelgno, 87-140 Chełmża
tel: 603 715 942
branża: sprzątanie pielęgnacja - terenowa

Opis firmy

W związku z tematem często nagłaśnianym przez środki masowego przekazu, dotyczącym braku toalet publicznych na terenie miast i osiedli, jak również trudnością wydzielenia w istniejących warunkach zabudowy miejskiej pomieszczenia (obiektu) odpowiadającego tej funkcji, firma ZEL-MET proponuje rozwiązanie powyższego problemu poprzez posadowienie na Państwa terenie prezentowanych Toalet wolnostojących.

Oferta naszej firmy to:

1. TOALETA WOLNOSTOJĄCA

Toaleta wolnostojąca spełniająca wymogi sanitarne przeznaczona jest do zaspakajania potrzeb w miejscach dużych skupisk ludzi na terenie miast i osiedli. Dostępna dla osób niepełnosprawnych. Podświetlane pola reklamowe wynikające z budowy toalety, dodatkowo spełniają rolę punktu świetlnego. Wynajęcie pól reklamowych oraz rodzaj zastosowanego zamka uruchamianego po wrzuceniu monety powodują, iż urządzenie spłaca koszt poniesiony przy jego zakupie, w późniejszej fazie eksploatacji staje się źródłem dochodów dla nabywcy. Przeznaczona do podłączenia w istniejące ( lub wykonane ) instalacje wodno – kanalizacyjne i elektryczne.

2. ADSORBERY

Mając na uwadze przepisy dotyczące ochrony środowiska proponujemy kupno i montaż filtrów powietrza zwanych adsorberami służących do pochłaniania odoru par:

  • benzenu
  • oleju napędowego
  • oleju opałowego
  • rozpuszczalników
  • węglowodorów

3. KOSZE NA ODPADY

Aby uzupełnić ofertę naszej firmy mającą służyć podniesieniu komfortu użytkowników ulic i chodników naszego kraju proponujemy Państwu zakup prezentowanych powyżej koszy na różnego rodzaju odpady..

Jeśli uznacie naszą ofertę za interesującą i zechcecie uzyskać więcej szczegółowych informacji o oferowanych przez naszą firmę usługach, prosimy o nawiązanie bezpośredniego kontaktu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Zelgno
87-140 Chełmża