WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - obsługa, budownictwo - wodno-kanalizacyjne...

Opis firmy

Tagi: drogi, ulice, place, kruszywa, beton, sprzęt drogowy, modernizacja, budowa

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej jest przedsiebiorstwem o długoletniej tradycji i wieloletnim doświadczeniu.

Firma posiada duże doświadczenie w budowie dróg , ulic , placów , nieskomplikowanych obiektów mostowych , produkcji mas bitumicznych , kruszyw budowlanych. Stale rosnące wymagania dotyczące jakości oraz wymagania w zakresie ochrony środowiska zmuszją przedsiebiorstwo do stosowania nowoczesnego sprzętu i stosowania nowych technologii.

Oprócz nowoczesnej wytwórni mas bitumicznych, wytwórni betonów, kopalni kruszyw, własnego laboratorium drogowego, przedsiębiorstwo posiada sprzęt drogowy, znanych firm tj. Caterpillar , Dynapac , HSW Stalowa Wola , STAVOSTROJ , IR-ABG. Wysokiej klasy kadra techniczna i nadzór laboratorium drogowego dają gwarancję wysokiej jakości wykonywanych robót.

Przedsiebiorstwo uzyskało certyikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2001;PN-EN ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004 w zakresie budowy i modrnizacji dróg, produkcji mieszanek mineralno - bitumicznych , obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych, badań technicznych samochodów oraz usług sprzętem drogowym. Jest członkiem Okręgowej Izby Gospodarczej Drogownictwa., Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Bialskopodlaska Izba Gospodarcza , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji.

Jeśli uznacie naszą ofertę za interesującą i zechcecie uzyskać więcej szczegółowych informacji o oferowanych przez naszą firmę usługach, prosimy o nawiązanie bezpośredniego kontaktu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
ul. Sidorska 84-90
21-500 Biała Podlaska