WIZYTÓWKA FIRMY

Firma Pomiarowo-Usługowa PEkoL Ireneusz ...

Firma Pomiarowo-Usługowa PEkoL Ireneusz ...

ul. Stalmacha 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
branża: elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, laboratoria - osprzęt usługi, środowisko naturalne ekologia

Opis firmy

Firma Pomiarowo-Usługowa PEkoL rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku. Główny profil działalności firmy w latach 2003-2010 stanowiło wykonawstwo badań i analiz technicznych w zakresie analiz międzyoperacyjnych gazów i wód technologicznych.

Nasza firma od 2011 roku wykonuje badania w zakresie:

 • pobierania próbek i badania pyłów,
 • oznaczania metali w pyłach (metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej),
 • czynników chemicznych (metoda chromatografii gazowej, metoda
  spektrofotometryczna),
 • hałasu na stanowiskach pracy i w środowisku ogólnym,
 • drgań mechanicznych,
 • oświetlenia,
 • mikroklimatu,
 • wydatku energetycznego,
 • badań wód i ścieków,
 • badań próbek pobranych przez klienta,


Zapewniamy rzetelne i profesjonalne wykonywanie badań i pomiarów przez doświadczonych pracowników. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług badawczych oraz zgodność wszelkich działań z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wszystkie zlecania wykonujemy w krótkich terminach, a realizację badań dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta - pomagając także w interpretacji obowiązujących przepisów prawnych.

Jeśli uznacie naszą ofertę za interesującą i zechcecie uzyskać więcej szczegółowych informacji o oferowanych przez naszą firmę usługach, prosimy o nawiązanie bezpośredniego kontaktu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
ul. Stalmacha 8
41-100 Siemianowice Śląskie