WIZYTÓWKA FIRMY

Prohabitat Rafał Bodzioch

Prohabitat Rafał Bodzioch

os. W. A. Mozarta 23 lok. 13, 31-232 Kraków
tel: 792 004 687
branża: budownictwo - obsługa, gospodarka leśna, środowisko naturalne ekologia

Opis firmy

Konieczność dostosowania projektów licznych działalności, do wymagań ochrony środowiska, stała się codziennością dla wielu inwestorów. Nasz zespół powstał po to, by ten proces mógł przebiegać szybko, a koszty z nim związane były jak najmniejsze i nie obniżały znacząco rentowności przedsięwzięcia.

Nasza oferta:

 • audyt środowiskowy wewnętrzny ISO 14001
 • doradztwo przy wdrażaniu rozwiązań prośrodowiskowych
 • sprawozdawczość, ewidencje, rejestry, naliczanie opłat
 • wnioski o wydanie pozwoleń administracyjnych
 • programy gospodarki odpadami
 • pomiary zanieczyszczeń środowiska
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • prognozy oddziaływania na środowisko
 • konsultacje społeczne
 • plany gospodarki niskoemisyjnej
 • plany gospodarki odpadami
 • uproszczone plany urządzenia lasu
 • plany ochrony
 • programy ochrony środowiska
 • opracowania ekofizjograficzne
 • operaty wodnoprawne
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • ekspertyzy zoologiczne
 • ekspertyzy botaniczne
 • nadzór realizacyjny
 • monitoring porealizacyjny
 • projekty zalesień
 • i inne...

Zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego, wskazujemy rozwiązania najbardziej efektywne z punktu widzenia biznesu i ochrony środowiska. Rozległe doświadczenie, sprawność organizacyjna i współpraca z wieloma specjalistami, pozwalają nam realizować opracowania z szerokiego zakresu tematyki.

Jeśli uznacie naszą ofertę za interesującą i zechcecie uzyskać więcej szczegółowych informacji o oferowanych przez naszą firmę usługach, prosimy o nawiązanie bezpośredniego kontaktu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
os. W. A. Mozarta 23 lok. 13
31-232 Kraków