WIZYTÓWKA FIRMY

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH mgr SZ...

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH mgr SZ...

Pogórska Wola 148, 33152 Pogórska Wola
branża: budownictwo - obsługa, projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH mgr SZCZEPAN KAPUSTKA specjalizuje się w wykonywaniu wszelkiego typu kosztorysów, obmiarów, przedmiarów, rozliczeń. Współpracujemy z wykonawcami robót budowlanych, inwestorami państwowymi i prywatnymi, jak i biurami projektowymi.

Oferujemy kosztorysowanie między innymi:

 • robót ogólnobudowlanych
 • robót drogowych
 • robót ziemnych
 • terenów zieleni
 • robót wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania
 • robót wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
 • robót wewnętrznych instalacji wodociągowych
 • robót wewnętrznych instalacji elektrycznych
 • robót wewnętrznych instalacji wentylacji
 • budowy kotłowni oraz węzłów cieplnych
 • zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej
 • zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej.
 • zewnętrznych sieci wodociągowych.

Jeśli uznacie naszą ofertę za interesującą i zechcecie uzyskać więcej szczegółowych informacji o oferowanych przez naszą firmę usługach, prosimy o nawiązanie bezpośredniego kontaktu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Pogórska Wola 148
33152 Pogórska Wola