WIZYTÓWKA FIRMY

EN-ERG Usługi Energetyczne Dominik Słomba

EN-ERG Usługi Energetyczne Dominik Słomba

Kozłów 47D, 39-200 Dębica
tel: 604 377 250
branża: budownictwo - ciepłownictwo, gazownictwo, laboratoria - osprzęt usługi...

Opis firmy

Firma EN-ERG prowadzi działalność o charakterze usługowo-handlowym w zakresie:

  • sprzedaży zestawów solarnych oraz kotłów
  • serwisu palników i kotłów
  • kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji
  • kompleksowego wykonawstwa kotłowni oraz pierwszych uruchomień kotłów
  • eksploatacji urządzeń energetycznych
  • okresowych przeglądów instalacji i stacji gazowych
  • outsourcingu kotłowni i urządzeń energetycznych
  • wykonania auditingu energetycznego oraz sporządzania świadectw
  • energetycznych budynków

Ponadto zakres działalności firmy obejmuje:

1. Prowadzenie pełnej obsługi kotłowni wodnych i parowych opalanych gazem lub olejem.
2. Sprzedaż kotłów oraz zestawów i systemów solarnych.
3. Nadzór techniczny nad eksploatacją urządzeń energetycznych w tym kotłów,sprężarek,pomp oraz instalacji elektrycznych,gazowych i cieplnych.
4. Sporządzanie protokołów z kontroli systemów ogrzewania oraz systemów klimatyzacji w ramach kontroli okresowych, wynikających z przepisów Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014 r,
5. Doradztwo techniczne w zakresie energetyki cieplnej oraz audyty i sporządzanie świadectw energetycznych budynków(wg Ustawy jak powyżej)

Wykwalifikowana i doświadczona kadra z odpowiednimi uprawnieniami dozoru i eksploatacji zapewnia usługi na wysokim poziomie technicznym. Firma posiada specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy z aktualnymi certyfikatami.Współpracujemy również z innymi specjalistycznymi firmami w tematach nie należących bezpośrednio do zakresu naszych usług.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Kozłów 47D
39-200 Dębica