WIZYTÓWKA FIRMY

DFE EKORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED...

DFE EKORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED...

ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław
branża: budownictwo - obsługa, projektowanie/dokumentacja/architektura, środowisko naturalne ekologia

Opis firmy

DFE EKORAJ to Kompleksowe projektowanie we wszystkich branżach obejmujące opracowania w zakresie od analiz przedprojektowych, koncepcji programowo-przestrzennych poprzez dokumentację projektową i kosztorysową do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Nasz zespół tworzą projektanci wszystkich branż dlatego w dziedzinie projektowania jesteśmy wszechstronni, wykonując dokumentację projektową dla przedsięwzięć z zakresu:

- infrastruktury drogowej (drogi i chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe),
- ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, oczyszczalnie ścieków),
- obiekty sportowe (hale sportowe, baseny, boiska i stadiony),
- rewaloryzacja i remont obiektów zabytkowych.
Ponadto oferujemy wykonanie:
- raportów oddziaływania na środowisko,
- studium wykonalności projektu.

Informujemy, że DFE EKORAJ jest właścicielem Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego Ochrony Środowisk EKOPOLIN, które posiada laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie pomiarów emisji i parametrów jakości środowiska:

- pomiarów emisji w gazach odlotowych oraz poboru prób do oznaczania związków organicznych i nieorganicznych,
- pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu,
- pomiarów hałasu od instalacji przemysłowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
ul. J. E. Purkyniego 1
50-155 Wrocław