WIZYTÓWKA FIRMY

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GLOBAL SEC...

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GLOBAL SEC...

ul. 11 Listopada 43, 17-300 Siemiatycze
tel: 508 193 937
branża: automatyka elektronika, budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne, komputery informatyka internet...

Opis firmy

Agencja Ochrony Osób i Mienia Global Security sp. z o.o. jest wysoko wyspecjalizowanym podmiotem dysponującym fachową i doświadczoną kadrą oraz najwyższej klasy sprzętem. Działamy na podstawie koncesji MSWiA nr L-0196/09.

Ochrona fizyczna jest podstawowym i nieodzownym elementem każdego systemu ochrony. Kreujemy najlepsze standardy usługi poprzez profesjonalne przygotowanie realizacji, stworzenie skutecznego planu ochrony, dokładną weryfikację pracowników, szkolenie i konstruktywny nadzór. Skuteczny plan ochrony jest wynikiem doświadczenia jego twórców, znajomością dostępnych rozwiązań, oraz odpowiedniego rozpoznania zagrożeń.Ważnym elementem jest dobra współpraca poszczególnych komórek firmy, które biorą udział w jego tworzeniu, a także umiejętność nierutynowego traktowania poszczególnych zagadnień.

Ochrona fizyczna każdorazowo wspomagana jest interwencją załóg interwencyjnych.

Oferujemy:

  • monitoring i alarmy
  • ochrona fizyczna osób i mienia
  • ochrona imprez masowych
  • konwojowanie wartości pieniężnych
  • systemy monitoringu CCTV
  • ochrona VIP
  • usługi sprzątania

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe dostosowane do stawianych przed nimi zadań. Wszyscy pracownicy naszej firmy cyklicznie przechodzą szkolenia o programie dostosowanym do specyfiki naszych zadań, w celu utrwalenia oraz ciągłego doskonalenia stosowanych metod i podnoszenia posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
ul. 11 Listopada 43
17-300 Siemiatycze