WIZYTÓWKA FIRMY

ZAKŁAD ROBÓT ZIEMNYCH MAREK GAJOWIECKI

ZAKŁAD ROBÓT ZIEMNYCH MAREK GAJOWIECKI

Jędrychówko 16, 14-300 Morąg
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - wodno-kanalizacyjne, gospodarka leśna...

Opis firmy

ZAKŁAD ROBÓT ZIEMNYCH MAREK GAJOWIECKI to firma działająca w brańży budowlanej, posiadająca na wyposażeniu sprzęt ciężki. Wykonujemy roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej.

Firma oferuje usługi w zakresie:

  • przygotowań terenów pod budowę
  • rozbiórek i wyburzeń
  • usług sprzętem ciężkim
  • budowy i remontów dróg, ulic oraz chodników
  • budownictwa wodno-kanalizacyjnego
  • prac ziemnych
  • gospodarki leśnej
  • transportu towarów

Posiadamy niezbędne uprawnienia oraz dokumenty kwalifikacyjne upoważniające do realizacji wyżej wymienionych usług. Zapewniamy, że wszystkie zastosowane przez nas materiały, urządzenia oraz sprzęt posiadają atesty, certyfikaty oraz przewidziane prawem dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Ze swojej strony zapewniamy Państwu:

– wysokiej jakości materiały budowlane,
– odpowiedni sprzęt i narzędzia,
– sprawdzonych i doświadczonych pracowników, którzy zrealizują nawet najbardziej, wyszukane pomysły,
– fachowy nadzór nad robotami.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Jędrychówko 16
14-300 Morąg