WIZYTÓWKA FIRMY

CENTRUM ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

CENTRUM ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH "...

ul. Słone nr 124D, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel: 695 541 074
branża: klimatyzacja wentylacja chłodnictwo, systemy alarmowe i p.poż.

Opis firmy

Działamy w branży przeciwpożarowej i BHP od kilku lat. Swoje doświadczenie zdobywaliśmy w warszawskiej firmie, będącej liderem ochrony przeciwpożarowej w województwie mazowieckim.

Liczne kursy i szkolenia pozwoliły poszerzyć naszą ofertę o całą gammę usług przeciwpożarowych i bhp. Dzięki sprawnej strategii zarządzania, marketingowi oraz rzetelnie wykonywanym usługom zyskujemy coraz więcej klientów.

Usługi przeciwpożarowe:

 • kompleksowe przygotowywanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną,
 • projektowanie systemów sygnalizacji pożaru
 • projektowanie systemów oddymiania
 • montaż systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania
 • symulacje pożarów FDS
 • symulacje rozchodzenia się dymu podczas pożaru
 • konserwacja systemów ppoż
 • dokumentacje przeciwpożarowe (m.in.instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, oceny zagrożenia wybuchem itp.),
 • badanie wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych,
 • systemy przeciwpożarowe Kłodzko
 • usługi ppoz. Klodzko
 • instalacje przeciwpozarowe klodzko
 • systemy oddymiania Klodzko
 • konserwacja, przeglądy, serwis sprzetu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych,
 • pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego
 • zabezpieczenia ogniochronne materiałów palnych,
 • zabezpieczenia ogniochronne przepustów instlacyjnych (rur, kabli),
 • próbne ewakuacje dla szkół i innych obiektów,
 • sprzedaż sprzetu ppoż.,
 • doradztwo prawne i techniczne,
 • inne usługi ppoż.
 • straz pozarna klodzko

W zakresie usług BHP oferujemy:

 • szkolenia BHP wstępne i okresowe,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • dokumentacje BHP,
 • instrukcje BHP,
 • sporządzanie protokołów powypadkowych,
 • prowadzenia spraw BHP w zakładach pracy,
 • doradztwo w sprawach związanych z BHP.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
ul. Słone nr 124D
57-350 Kudowa-Zdrój