WIZYTÓWKA FIRMY

Topograf Łukasz Domański

Topograf Łukasz Domański

ul. Oskara Lange 42 A m 103, 97-200 Tomaszów Maz
tel: 604-432-690
branża: budownictwo - obsługa, geodezja geologia kartografia urbanistyka

Opis firmy

Firma TOPOGRAF oferuje Państwu szeroki zakres usług geodezyjnych i kartograficznych.

Wszytkie zlecenia wykonujemy z dużym zaangażowaniem, terminowo i profesjonalnie w konkurencyjnych cenach. Posiadane doświadczenie, umiejętności, wiedza i sprzęt gwarantuje rzetelne wykonanie każdego powierzonego nam zadania.

Oferowane usługi geodezyjne

 • mapy do celow projektowych:
  - pod założenie nowych sieci: gazu, prądu, kanalizacji, wody,
  - pod budowę budynku mieszkalnego,
  - pod budowę zakładu, obiektu budowlanego,
  - pod rozbudowę przedsiębiorstwa.
 • pomiary i opracowania map sytuacyjno- wysokościowych,
 • wytyczeniane na gruncie:
  - budynków,
  - sieci uzbrojenia terenu (gazu, prądu, wody, kanalizacji),
  - dróg,
  - budowli ziemnych itp.
 • geodezyjną obsługę inwestycji w czasie procesu realizacyjnego:
  - wytyczenie i utrwalenie głównych osi obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,
  - wytyczenie i utrwalenie charakterystycznych punktów projektowanego obiektu,
  - pionowanie słupów i ścian,
  - wyznaczenie punktów wysokościowych-reperów
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze:
  - budynków,
  - budowli
  - sieci uzbrojenia terenu
 • aktualizacje ewidencji gruntów i budynków,
 • pomiary powierzchni obiektów terenowych,
 • pomiary objętości hałd i wyrobisk,
 • badanie pionowości obiektów,
 • pomiary powierzchni:
  - mieszkań,
  - biur,
  - innych obiektów kubaturowych
 • inwentaryzacje architektoniczno- budowalne.

Współpracę z każdym naszym Klientem rozpoczynamy od możliwie szczegółowego określenia jego potrzeb i wymagań, co pozwala na indywidualną wycenę usług w zależności od rodzaju opracowań, trudności i zakresu prac.

Oferta skierowna jest do architektów, projektantów, inwestorów budowlanych, instytucji publicznych, oraz do klientów indywidualnych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
ul. Oskara Lange 42 A m 103
97-200 Tomaszów Maz