WIZYTÓWKA FIRMY

RUSNAK TERMOWIZJA, INSTALACJE SANITARNE ...

RUSNAK TERMOWIZJA, INSTALACJE SANITARNE ...

Przedborska 20, 26-234 Mnin
tel: 502 768 717
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, budownictwo - wodno-kanalizacyjne...

Opis firmy

Jesteśmy Firmą Usługową specjalizującą się w instalacjach sanitarnych dla inwestycji domowych oraz przemysłowych w zakresie:

  • instalacji wodno - kanalizacyjnych,
  • instalacji centralnego ogrzewania,
  • instalacji gazowych,
  • instalacji ppoż.,
  • instalacji solarnych (kolektory słoneczne),
  • przyłączy (wodociągowych i kanalizacyjnych).

Oferujemy:

  • Badania Termowizyjne mające na celu wykrywanie i lokalizowanie ukrytych wad budowlanych i konstrukcyjnych, w tym w szczególności wyznaczanie miejsc, w których występują: zawilgocenia, pęknięcia przegród budowlanych, straty energii (tzw. mostki cieplne, uszkodzenia izolacji cieplnej), itd.,
  • Badania Termowizyjne występowania usterek instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wod-kan i elektrycznych,
  • Badania Termowizyjne w celu kontroli i oceny jakości wykonawstwa budynków nowych i poddawanych termo-renowacji.
  • Badania Termowizyjne służące ocenie stanu technicznego obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, pod kątem efektywności energetycznej.

Usługi świadczone przez naszą Firmę, to działania, skierowane do klientów chcących zoptymalizować gospodarkę energią w swoich: domach, mieszkaniach i przedsiębiorstwach poprzez lokalizację energochłonnych usterek.

Ich eliminacja pozwoli zmniejszyć wysokość ponoszonych przez Państwa opłat.

Badania nasze pomogą państwu oszacować, czy bardziej opłacalne od ponoszenia codziennych kosztów może być usunięcie usterki budowlanej lub wykonanie termorenowacji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Przedborska 20
26-234 Mnin