WIZYTÓWKA FIRMY

INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA

INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa
tel: 606 759 483
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - obiekty sportowe...

Opis firmy

INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA jest jedną z większych i najdłużej istniejących firm budowlano-instalacyjnych w Polsce. Od ponad 60 lat realizuje kontrakty w Polsce i na świecie. Firma specjalizuje się w kompleksowych realizacjach w zakresie:

 • Instalacji przemysłowych
 • Gospodarki odpadami
 • Gospodarki wodno-ściekowej
 • Technologii basenowej
 • Instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • Instalacji grzewczych i chłodniczych
 • Instalacji technologicznych


Pełna oferta firmy:

1.Gospodarka wodno-ściekowa

Projektowanie i budowa:

 • oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową,
 • stacji uzdatniania wody,
 • pompowni wodociągowych,
 • pompowni kanalizacyjnych,
 • sieci wodociągowych,
 • sieci kanalizacyjnych.

2. Gospodarka odpadami

Projektowanie i budowa:

 • kompletnych zakładów gospodarki odpadami,
 • kompostowni odpadów biodegradowalnych,
 • sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki,
 • instalacji biometanizacji odpadów,
 • instalacji biosuszenia odpadów,
 • instalacji termicznego przekształcania odpadów.

3. Obiekty przemysłowe

Kompleksowe wykonanie obiektów lub instalacji w:

 • zakładach przemysłu chemicznego,
 • zakładach energetycznych,
 • zakładach przemysłu spożywczego,
 • zakładach produkcyjnych,
 • bazach paliw płynnych.

4. Obiekty użyteczności publicznej

Kompleksowe wykonanie instalacji technologicznych i sanitarnych w:

 • obiektach basenowych,
 • szpitalach,
 • hotelach,
 • biurowcach,
 • centrach edukacyjnych,
 • centrach sportowych,
 • tunelach metra,
 • halach i magazynach.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
ul. Siennicka 29
04-394 Warszawa