WIZYTÓWKA FIRMY

Zakład Usług Komunalnych Marek Janusz Be...

Zakład Usług Komunalnych Marek Janusz Be...

Zaścianki 37 m.1, 14-420 Młynary
branża: sprzątanie pielęgnacja - terenowa, utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

Do działalności wykonywanej przez Zakład należą:

  • letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów
  • prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  • prawidłowe utrzymanie składowiska odpadów komunalnych
  • utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych
  • sprzątanie dróg, ulic i przystanków
  • wywóz i utylizacja śmieci

Wykonując nasze prace, kierujemy się profesjonalizmem, dokładnością i sumiennością. Głównym celem naszej firmy jest zadowolenie klienta i jego zapotrzebowania. Nasze szkolenia i doświadczenia potwierdzają naszą znakomitą obsługę i wykonanie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Zaścianki 37 m.1
14-420 Młynary