WIZYTÓWKA FIRMY

C-Geo Grzegorz Cisowski

C-Geo Grzegorz Cisowski

Ul. Mozaikowa 105, 04-888 Warszawa
tel: 501 789 864
branża: budownictwo - obsługa, geodezja geologia kartografia urbanistyka

Opis firmy

Usługi geodezyjne


W ramach obsługi geodezyjnej świadczymy następujący zakres usług:

 • Obsługa inwestycji budowlanych,
 • Mapy do celów projektowych analogowe oraz numeryczne,
 • Uzgodnienia infrastruktury w ZUD (Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej),
 • Tyczenie obiektów budowlanych,
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy,
 • Rozgraniczenie nieruchomości,
 • Mapy podziałowe nieruchomości,
 • Mapy prawne (zasiedzenia i inne).

Wycena nieruchomości


W ramach prowadzonej działalności oferujemy wycenę nieruchomości z zakresu:

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • nieruchomości komercyjnych( biur, magazynów, centrów handlowych),
 • budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych),
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.),
 • prawa użytkowania wieczystego,
 • i inne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Ul. Mozaikowa 105
04-888 Warszawa