WIZYTÓWKA FIRMY

ENGIE EC serwis Sp. z o. o.

ENGIE EC serwis Sp. z o. o.

ul. prof. Stanisława Kulczyńskiego nr 6, 76-200 Słupsk
tel: 59 84 86 300
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne...

Opis firmy

Spółka „EC serwis” rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2010r, w wyniku wydzielenia ze Spółek Założycielskich działalności związanej z serwisem i usługami w branży ciepłowniczej oraz elektroenergetycznej.

W dniu 10 lutego 2014 w związku ze zmianami własnościowymi uległa zmiana nazwy Spółki na Cofely EC serwis Sp. z o.o.

Obecnie powstała spółka ENGIE EC serwis Sp. z o. o.

Firma ENGIE EC serwis Sp. z o. o. działa w zakresie świadczenia usług serwisowych i eksploatacyjnych infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej w ramach aktualnie dostępnych, ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań.

Zaspakaja potrzeby przedsiębiorstw ciepłowniczych, innych przedsiębiorstw, instytucji i mieszkańców z regionu.

Oferta firmy obejmuje budowę, eksploatację, konserwację i serwis w zakresie:

  • elektryki - instalacje elektryczne, alarmowe, telefoniczne, teleinformatyczne, domofonowe, telewizyjne

  • hydrauliki - wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodociągowe, kanalizacyjne, węzły ciepłownicze, sieci i instalacje ciepłownicze, kotłownie gazowe i olejowe małej i średniej mocy, urządzenia uzdatniania wody

  • automatyki - instalacje zasilania, sterowania automatyki oraz analizy pomiarowej i regulacyjnej dla procesów technologicznych w kotłowniach, węzłów cieplnych, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych oraz przeciwpożarowych, instalacji sterowania z zastosowaniem sterowników programowalnych, procesów technologicznych linii produkcyjnych

  • pomiarów - wykonujemy pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz badania termowizyjne i przeglądy konserwacyjne

    Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług
    ul. prof. Stanisława Kulczyńskiego nr 6
    76-200 Słupsk