WIZYTÓWKA FIRMY

GEOSEARCH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD...

GEOSEARCH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD...

ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
tel: 501559283
branża: geodezja geologia kartografia urbanistyka, projektowanie/dokumentacja/architektura, środowisko naturalne ekologia

Opis firmy

Firma GeoSearch System świadczy usługi w zakresie bezinwazyjnych badań za pomocą zaawansowanego georadaru U-EXPLORER renomowanej szwedzkiej firmy Geoscanners AB.

Metodyka pomiarów georadarowych umożliwia odwzorowanie granic i nieciągłości badanego ośrodka. Wstępne wyniki są przedstawione na ekranie komputera w postaci echogramów. Zapisane dane wymagają przetworzenia i specjalistycznej interpretacji.

Oferta firmy obejmuje:

- usługi inżynieryjne:

 • infrastruktura podziemna: lokalizacja rur, kabli, przewodów, zbrojeń, piwnic, ciągów kanalizacyjnych i wentylacyjnych, sieci podziemnych (metalowe i niemetalowe) itp.

 • badania wałów przeciwpowodziowych

 • inżynieria transportowa:

  - badanie struktur dróg, lotnisk, mostów, wiaduktów, murów i stropów
  - analiza nasypów kolejowych
  - rozpoznawanie podłoża gruntowego dla projektowanej infrastruktury komunalnej
  - badanie występowania fundamentów, sprawdzanie ciągłości konstrukcji i elementów osłabionych

  - usługi archeologiczne:

 • lokalizacja ruin, krypt, pustek, tuneli

 • inspekcja murów i ścian

 • ustalanie geometrii starych korytarzy

 • badania poszukiwawcze

  - płytka geologia: usługi geologiczne i hydrogeologiczne:

 • określenie przebiegu granic litologicznych, głębokości i miąższości występowania warstw lub podłoża skalnego

 • lokalizacja pustek po górniczych, lub krasowych: jaskiń, pęknięć, szczelin, stref wymyć, kawern, zapadlisk, osunięć itp.

 • położenie zwierciadła wód i warstw wodonośnych

 • lokalizacja złóż

 • poszukiwania bursztynów

  - Badania środowiskowe:

 • lokalizacja nieszczelności zbiorników

 • lokalizacja składowisk odpadów

  - Poszukiwania na potrzeby kryminalistyczne i saperskie


 • Działamy na terenie całej Europy.

  Oferujemy konkurencyjne ceny i szybkie terminy realizacji

  Zapraszamy do współpracy
  ul. Świętokrzyska 30/63
  00-116 Warszawa