WIZYTÓWKA FIRMY

AYMING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW...

AYMING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW...

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
tel: 784-903-456
branża: nadzór doradztwo obsługa przedsięb.

Opis firmy

Ayming to międzynarodowa grupa konsultingowa świadcząca usługi Business Performance Consulting w 16 krajach: w Belgii, Chinach, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowacji, USA, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Ayming Polska świadczy usługi optymalizacji kosztów operacyjnych zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008.

Ayming posiada ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu wartości, co gwarantuje profesjonalne doradztwo strategiczne i operacyjne m.in. w obszarach:

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Mamy na swoim koncie ponad 2 700 zakończonych sukcesem projektów optymalizacyjnych w obszarze podatków i opłat.

Jako pierwsza firma w Polsce wprowadziliśmy usługę optymalizacji podatku od nieruchomości – gruntów, budynku, budowli, oraz opłat użytkowania wieczystego. Dysponując unikalną wiedzą, doświadczeniem wdrożeniowym oraz aktualną linią orzecznictwa, Ayming Polska gwarantuje pełne i sprawne uzyskanie nadpłat w każdym z tych obszarów.

Zapewniamy kompleksowe podejście i analizę wszystkich czynników wpływających na koszty w obszarze podatków i opłat lokalnych, a także wdraża rozwiązania ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie potencjału optymalizacyjnego.

Obszary analizy i doradztwa:

- optymalizacja podatku od nieruchomości,
- optymalizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- optymalizacja kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie gazu, wyrobów węglowych oraz energii.


UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ŚRODOWISKO PRACY:

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów ZUS. Dzięki unikalnemu know-how oraz znajomości aktualnego orzecznictwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Ayming Polska umożliwia uzyskanie istotnych oszczędności oraz podjęcie działań prewencyjnych ukierunkowanych na uzyskanie najkorzystniejszych efektów finansowych w kolejnych latach.

Ayming Polska szczegółowo analizuje wydatki ponoszone w obszarze ubezpieczeń społecznych i środowiska pracy, pod kątem:

- optymalizacji składki wypadkowej,
- optymalizacji kosztów pracy,
- optymalizacji składki na PFRON.

PRODUKTY ENERGETYCZNE::

Ayming Polska oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie redukcji kosztów energii. Dzięki szczegółowej znajomości rynku oraz wiedzy na temat najnowszych rozwiązań techniczno-finansowych, Ayming Polska umożliwia wygenerowanie istotnych oszczędności, a także zapewnienie stabilność dostaw i kosztów na przestrzeni lat.

Obszary analizy i doradztwa:

- optymalizacja profilu energetycznego przedsiębiorstwa
- odzyskanie nadpłat z tytułu zakup energii i gazu
- optymalizacja podatku akcyzowego od energii elektrycznej, gazu ziemnego i wyrobów węglowych
- weryfikacja umów z dostawcami energii i gazu
- negocjowanie atrakcyjniejszej ceny zakupu energii i gazu

OBSZAR ZAKUPÓW:

Ayming Polska oferuje rozwiązania, umożliwiające racjonalizację bieżących kosztów operacyjnych działalności biznesowej, skuteczne zarządzanie wydatkami w długoterminowej perspektywie, a w konsekwencji zwiększenie efektywności finansowej przedsiębiorstwa.

Obszary analizy i doradztwa:

- zakupy i zarządzanie łańcuchem dostaw
- doskonalenie procesów zakupowych

DOTACJE I ULGI B+R::

Ayming Polska specjalizuje się we wdrażaniu projektów przyspieszających rozwój przedsiębiorstw i umożliwiających optymalizację nakładów na badania i rozwój. Dzięki unikalnemu know-how, Ayming Polska skutecznie wspiera firmy w pozyskiwaniu funduszy unijnych i ulgi na działalność B+R.

Ayming Polska zapewnia profesjonalne wsparcie w:

- pozyskiwaniu dotacji unijnych
- uzyskaniu i rozliczeniu ulg na badania i rozwój (B+R)
Stale się rozwijamy, co roku wprowadzając nowe rozwiązania optymalizacyjne w ramach aktualnej oferty, a od stycznia 2016 roku doradzamy także jak skorzystać z nowej ulgi w podatku CIT związanej z nakładami na badania i rozwój.

Zapraszamy do współpracy!!!
ul. Stanisława Moniuszki 1A
00-014 Warszawa