WIZYTÓWKA FIRMY

Inelbud Spółka z ograniczoną odpowiedzia...

Inelbud Spółka z ograniczoną odpowiedzia...

ul. Szosa Bydgoska 30, 88-181 Jaksice
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - obsługa...

Opis firmy

Inelbud oferuje szeroki zakres usług jako doświadczony Generalny Wykonawca co zapewnia podjęcie się każdego zadania inwestycyjnego począwszy od stanów surowych, przebudów i rozbudów istniejących obiektów jak również kompleksowych remontów adaptacji i aranżacji w zakresie pełnobranżowym w dziedzinie konstrukcji, architektury, branż elektrycznej i sanitarnej oraz teletechnicznej.

Świadczymy usługi na terenie całego kraju jak i również za granicami. Wyróżnia nas terminowość i solidność wykonania powiężonych prac. Wciąż podnosimy nasze kwalifikacje i śledzimy najnowsze trendy w budownictwie, aby zapewnić jak najwyższą jakość usług i spełnić wymagania klientów wykonując prace na najwyższym poziomie. W naszych działaniach wykorzystujemy nowe i sprawdzone technologie oraz wieloletnie doświadczenie.

NASZA OFERTA:

- Generalne wykonastwo:

Oferujemy:

 • Stany surowe, roboty ziemne, prace rozbiórkowe oraz kompleksową realizacje obiektów "POD KLUCZ".
 • Fachowe przygotowanie procesu budowy wraz z pełną obsługą formalno-prawną.
 • Wnikliwą analizę dostarczonej przez Inwestora dokumentacji projektowej oraz propozycję jej optymalizacji poprzez zaproponowanie rozwiązań alternatywnych mających wpływ na zmniejszenie kosztów i czasu realizacji inwestycji.
 • Kompleksową i fachową realizację inwestycji zgodnie z umową.
 • Pełna kontrolę nad budżetem, kosztami i harmonogramem prac.
 • Monitorowanie i raportowanie postępu i jakości prowadzonych prac zgodnie z wewnętrzną polityką zachowania jakości.
 • Koordynację wszystkich prac branżowych zgodnie z technologią i zasadami wiedzy technicznej.
 • Możliwość elastycznego wprowadzania zmian przez Zamawiającego w trakcie trwania budowy.
 • Zachowanie bezpieczeństwa prowadzenia robót zgodnie z BHP i P.POŻ.
 • Przygotowanie Inwestycji do skutecznego odbioru przez służby państwowe i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

  - Roboty wykończeniowe:

  Oferujemy:

 • Wykonanie wszelkich prac remontowych, aranżacyjnych, adaptacyjnych, suche zabudowy i budowy systemowych ścian gipsowo-kartonowych w technologii: knauf, rigips i siniat
 • Budowy ścian tradycyjnych w różnych technologiach.
 • Tynki maszynowe i posadzki.
 • Szpachlowanie natryskowe hydrodynamiczne.
 • Malowanie natryskowe hydrodynamiczne.
 • Montaż wszelkiego rodzaju okładzin ściennych i posadzkowych.
 • Sufity podwieszane, systemowe pełne i przezierne.

  - Roboty elektroenergetyczne:


  Oferujemy:

 • Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne 230/400V, oświetleniowe główne oraz ewakuacyjne i awaryjne.
 • Sieci i linie elektroenergetyczne niskich (nn) i średnich napięć (SN): kablowe i napowietrzne.
 • Stacje transformatorowe 15/0,4 kV: budowa, konserwacja, przeglądy okresowe, stałe umowy na obsługę i dozór.
 • Budowa i montaż: rozdzielnic oraz szaf sterowniczych.
 • Pomiary ochronne i elektroenergetyczne: sieci, urządzeń i instalacji wraz z kompleksową analizą parametrów sieci.
 • Diagnostyka i badania termowizyjne: sieci i urządzeń elektroenergetycznych (rozdzielnic, stacji transformatorowych itp.).
 • Instalacje: odgromowe, ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej.
 • Zasilanie tymczasowe placów budów oraz obsługa budów.
 • Utrzymanie ruchu oraz serwis elektroenergetyczny 24h.
 • Zasilanie: gwarantowane (UPS), awaryjne (agregaty prądotwórcze).
 • Automatyka kontrolno-pomiarowa (AKPiA) oraz samoczynnego załączania rezerw (SZR).
 • Sieci i instalacje: telekomunikacyjne, teletechniczne, światłowodowe, komputerowe LAN.
 • Instalacje inteligentnego zarządzania i sterowanie ruchem drogowym oraz sygnalizacje świetlne drogowe.
 • Oświetlenie uliczne, drogowe oraz placów i parkingów wraz z redukcją mocy i inteligentnym sterowaniem.
 • Systemy i instalacje przeciwpożarowe SAP, nagłośnienia DSO, zarządzania energią BSM, telewizja przemysłowa CCTV, radiowo-telewizyjne RTV.
 • Układy pomiarowe pośrednie i półpośrednie ze zdalnym odczytem i kontrolą mocy.
 • Instalacje: alarmowe, sygnalizacyjne oraz zdalnego sterowania i zarządzania GSM/GPRS.
 • Iluminacje świetlne budynków i budowli.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna doboru taryf oraz urządzeń do kompensacji mocy biernej.
 • Doradztwo techniczne wraz z optymalizacją i analizą kosztów za energię elektryczną.

  - Roboty sanitarne:

  Oferujemy:

 • Wszelkiego rodzaju urządzenia, systemy i instalacje HAVAC w różnych technologiach.
 • Instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.
 • Instalacje oddymiania.
 • Instalacje wyciągowe gazów oraz napowietrzające.
 • Dostawa i montaż central wentylacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.
 • Dostawa i montaż urządzeń grzejnych.
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Instalacje hydrantowe.
 • Instalacje wody lodowej, ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania.
 • Instalacje wód deszczowych i PLUVI.

  - Prace projektowe i nadzory:

  Oferujemy prace projektowe w branżach:

 • Architektura
 • Konstrukcja
 • Elektroenergetyczna
 • Sanitarna (wod-kan, gaz, woda, CO, wentylacja)
 • Drogowej
 • Telekomunikacyjnej
 • Niskoprądowej

  Zapewniamy:

 • Fachowe doradztwo.
 • Konkurencyjną indywidualną wycenę.
 • Terminowość realizacji.
 • Wykwalifikowaną kadrę specjalistów.
 • Profesjonalizm i fachowość działania.
 • Innowacyjne rozwiązania.

  Naszą szeroką ofertę przygotowaliśmy w celu spełnienia najbardziej wyrafinowanych wymagań naszych Partnerów Biznesowych tak, aby sprostać każdemu zadaniu. Wychodząc naprzeciw realiom współczesnego rynku dbamy, o jakość wykonanych przez nas prac realizując to dzięki maksymalnemu zaangażowaniu i oddaniu na każdym poziomie realizacji powierzonego zadania.

  Zapraszamy do współpracy!
  ul. Szosa Bydgoska 30
  88-181 Jaksice