WIZYTÓWKA FIRMY

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gosp...

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gosp...

ul.Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
branża: administrowanie obiektami/lokalami, artykuły biurowe osprzęt biurowy, artykuły gospodarstwa domowego...

Opis firmyMisją Stowarzyszania Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
jest zrównoważony rozwój polskich regionów, szczególnie poprzez wykorzystanie dostępnych środków pomocowych Unii Europejskiej.

Nasze cele to:

 • Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, szczególnie poprzez aktywne działania na rzecz samorządów;
 • Promocja przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodzieży;
 • Działanie na rzecz współpracy i partnerstwa trzech sektorów: publicznego, organizacji pozarządowych i biznesu.

  eNGO.org.pl to publiczna webaplikacja – program uruchamiany i funkcjonujący w przeglądarce internetowej.
  Została stworzona z myślą o organach administracji publicznej (głównie samorządach) oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  eNGO.org.pl daje możliwość niemal pełnej cyfryzacji procedur realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert.
  W największym skrócie można powiedzieć, że eNGO.org.pl to generator ofert na realizację zadań publicznych przedkładanych organom administracji przez organizacje pożytku publicznego.

  Nasza oferta dla samorządów lokalnych oraz podmiotów publicznych obejmuje:

 • usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych;
 • opracowywanie planów rozwoju dla samorządów lokalnych;
 • szkolenia dla podmiotów publicznych;
 • pełnienie funkcji menadżera projektu;
 • badania społeczne.

  Obsługujemy przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania środków z dotacji unijnych od momentu pojawienia się środków pomocowych dla sektora prywatnego.

  Nasza oferta dla przedsiębiorstw obejmuje:

 • Wybór programu dającego największe szanse na dofinansowanie przedsięwzięcia;
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na wybrane fundusze unijne;
 • Przygotowanie biznes planu;
 • Doradztwo w zakresie wdrażania projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie po wypłatę dotacji;
 • Rozliczanie projektów.

  Jako infrastrukturalna organizacja pozarządowa staramy się wspierać podobne nam stowarzyszenia czy fundacje.

  Działalność, którą prowadzimy, skupia się na takich obszarach jak:

 • planowanie działalności NGO;
 • zarządzanie organizacją;
 • zasoby ludzkie w NGO;
 • fundraising;
 • księgowość w organizacji pozarządowej;
 • prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych

  Z naszej aplikacji korzysta już ponad 38 organów administracji publicznej, w tym samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie.

  Zapraszamy do współpracy
  ul.Zamkowa 3A/1
  43-400 Cieszyn