WIZYTÓWKA FIRMY

Wycena Nieruchomości Aleksandra Różańska...

Wycena Nieruchomości Aleksandra Różańska...

Grąbków 41 a, 62-709 Grąbków
branża: administrowanie obiektami/lokalami, geodezja geologia kartografia urbanistyka, nadzór doradztwo obsługa przedsięb....

Opis firmy

Wycena Nieruchomości Aleksandra Różańska Rzeczoznawca

Numer uprawnień rzeczoznawcy majątkowego nr 4894
Numer uprawnień pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 22419
Numer uprawnień zarządcy nieruchomości nr 28597


Firma oferuje usługi z zakresu głównie wycen prawa do nieruchomości różnego rodzaju tzn. nieruchomości o charterze mieszkaniowym , rolniczym czy komercyjnym do różnych celów jak również wyceny ograniczonych praw rzeczowych np. służebności .W ofercie znajduje się też usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Firma prowadzi również doradztwo i pomoc przy zawieraniu transakcji kupna -sprzedaży nieruchomości .
Wycena obejmuje szczegółowo następujące rodzaje nieruchomości:

 • Działki niezabudowane

  Określenie wartości gruntu niezabudowanego o różnym przeznaczeniu tzn. dziki budowlanej, inwestycyjnej czy rolnej. Zgodnie z celem wyceny np. dla potrzeb kupna-sprzedaży nieruchomości, zabezpieczenia kredytowego ,aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, dla potrzeb określenia wartości odszkodowania z tytułu zajęcie gruntu pod drogę czy też określenia wartości odszkodowania za szkody wyrządzone budową urządzeń infrastruktury technicznej

 • Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi czy gospodarczymi oraz gospodarstwa rolne lub rolno-ogrodnicze (siedlisko wraz z Grutami rolnymi ) dla potrzeb głównie kupna-sprzedaży nieruchomości, zabezpieczenia kredytowego, dla potrzeb podatkowo -skarbowych ,

 • Budowle oraz urządzenia trwale związane z gurtem

 • Nieruchomości o charterze komercyjnym czyli handlowo- usługowym, biurowo, admiracyjnym , przemysłowym czy nieruchomości zabudowanych obiektami produkcyjnymi dla potrzeb głównie kupna-sprzedaży nieruchomości, zabezpieczenia kredytowego, jako przedmiot aportu wniesionego do spółki . Ponadto oferta wyceny obejmuje również hotele, nieruchomości restauracyjne czy stacje benzynowe

 • Nieruchomości lokalowe o charakterze mieszkalnym oraz użytkowym będących przedmiotem prawa własności oraz spółdzielczego prawa do lokalu dla potrzeb głównie kupna-sprzedaży nieruchomości, zabezpieczenia kredytowego, dla potrzeb podatkowo -skarbowych ,

 • Wycena wartości ograniczonych praw rzeczowych tj. służebności, gruntowych , osobistych , przesyłowych

  Usługi są wykonywanie rzetelnie, prawidłowo, terminowo w oparciu o wiedzę i doświadczenie .

  Serdecznie zapraszam do skorzystania z usług świadczonych przez moją firmę.