WIZYTÓWKA FIRMY

SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP - SZ...

SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP - SZ...

Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok.219, 04-028 Warszawa
branża: bhp bezpieczeństwo pracy, szkolenia edukacja tłumaczenia

Opis firmyOBSŁUGA CAŁY KRAJ

OFERUJEMY 20 % TANIEJ NIŻ KONKURENCJA


Oferujemy zakres obowiązków firmy świadczącej usługi BHP:
1. Udzielanie szkolenia wstępnego– instruktażu ogólnego i okresowego, wydanie zaświadczenia.
2. Kontrolowanie na bieżąco ważności szkoleń okresowych bhp, profilaktycznych badań lekarskich oraz realizacji zaleceń i wskazań lekarskich.
3. Kontrolowanie zasadność przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdzanie na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Uczestniczenie w organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wymogami ergonomii.
5. Egzekwowanie przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z środowiskiem pracy.
6. Przynajmniej raz w roku wspólnie z pracodawcą oraz społecznym inspektorem pracy dokonywanie przeglądu placówki jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
7. Na bieżąco informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, jest autorem wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń.
8. W sposób rzetelny i fachowy prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników, ustalanie przyczyn i okoliczności, podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zapobieżenie na przyszłość podobnych zdarzeń.
9. Dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji, wspólnie z pracodawcą informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
10. Branie udziału w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju, zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do planów modernizacji i rozwoju oraz w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.
11. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy. 12. Zawieszanie w widocznym miejscu różnych instrukcji bhp oraz kontrola ich stanu jakości.
13. Rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
14. Doradzanie w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
15. Kontrolowanie dat ważności i terminów przydatności gaśnic przeciwpożarowych znajdujących się na terenie
16. Kontrolowanie znaków ewakuacyjnych i planów ewakuacji.
17. Zapoznawanie pracowników z drogami ewakuacji - szkolenie, koordynowanie akcją próbnej ewakuacji- przynajmniej raz w roku. Cenę za świadczenie usług bhp abonament do negocjacji Właściciel Leszek Ładziński ze zespołem na terenie całego kraju i poza granicami kraju

WARSZAWSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE I OBSŁUGA BHP -ZAPRASZA
Szkolenie edukacyjne - CPV-80000000-4.
SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA
BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL
Laureat godła QI 2020 w XIV edycji prestiżowego
Programu Najwyższa Jakość Quality Intermational
Al. Stanów Zjednoczonych 51, lok 219, 04-028 Warszawa
www.bhp-szkoleniaonline.pl
kom: +(48) 505923469/ +(48) 787048824 / +(48) 787048824
lama.travel@wp.pl +48535544855


La Salud y la Seguridad en el Trabajo
Estos módulos han sido elaborados para ayudar el instructores a impartir formación básica sobre salud y seguridad laborales a los trabajadores. Los instructores pueden utilizar estos módulos para enseñar a trabajadores de cualquier lugar de trabajo en que se precise información y formación básicas sobre salud y seguridad.


https://www.bhp-szkoleniaonline.pl/kurs-pierwszej-pomocy-warszawa.html
https://www.bhp-szkoleniaonline.pl/obsluga-bhp-warszawa.html
https://www.bhp-szkoleniaonline.pl/opracowanie-ksiegi-haccp-warszawa.html
https://www.bhp-szkoleniaonline.pl/szkolenia-aktywizacji-zawodowej-warszawa.html
https://www.bhp-szkoleniaonline.pl/szkolenia-bhp-warszawa.html
https://www.bhp-szkoleniaonline.pl/szkolenia-pierwszej-pomocy-warszawa.html
https://www.bhp-szkoleniaonline.pl/szkolenia-zawodowe-warszawa.html

Zapraszamy do współpracy!
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok.219
04-028 Warszawa