WIZYTÓWKA FIRMY

DGI PROJEKT S.C.

DGI PROJEKT S.C.

ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław
branża: geodezja geologia kartografia urbanistyka

Opis firmy

geologia, geotechnika, geoinżynieria, ochrona środowiska,badania środowiska, wiercenia,
wiercenia geotechniczne, sondowania, kontrola stanu zagęszczania gruntów, nadzory geotechniczne, opinie geotechniczne, projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczno – inżynierskie, sprawozdania i ekspertyzy geotechniczne

DGI Projekt – geologia inżynierska


Jesteśmy młodym ale doświadczonym zespołem geologów.
Specjalizujemy się w zadaniach z zakresu:

 • geologii inżynierskiej
 • geotechniki
 • geoinżynierii
 • ochrony środowiska

  Dysponujemy niezbędnym sprzętem do wierceń badawczych (wiertnica mechaniczna
  MTL-85R na samochodzie Mazda B2500, wiertnica ręczna) i sondowań geotechnicznych
  (sonda DPL, sonda SLVT).


  WYKONUJEMY:

 • kompleksowe badania środowiska gruntowo – wodnego
 • wiercenia geotechniczne i geologiczno – inżynierskie
 • sondowania geotechniczne DPL i SLVT
 • wiercenia sozologiczne
 • kontrolę stanu zagęszczenia gruntów
 • nadzory geotechniczne
 • inne zadania z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej

  OPRACOWUJEMY:

 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie
 • sprawozdania i ekspertyzy geotechniczne
 • inne opracowania z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej

  Posiadamy niezbędne uprawnienia geologiczne:

 • kategorii VII (określanie warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów
  budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego);
 • kategorii XI i XII (wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi
  oraz kierowanie w terenie robotami geologicznymi).

  Działamy na terenie całego kraju.

  Zapraszamy do współpracy!!