WIZYTÓWKA FIRMY

InnEdu dr Natalia Rapa

InnEdu dr Natalia Rapa

Ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin
branża: szkolenia edukacja tłumaczenia, usługi społeczne

Opis firmy

Tagi: badania naukowe, opracowanie polityki oświatowej, usługi doradcze, usługi prawnicze, szkolenia biznesowe, szkolenia dokształcające, szkolenia edukacyjne, zasoby ludzkie


Firma InnEdu prowadzi działalność na rynku usług edukacyjnych od 2017 roku. Specjalizuje się w usługach z zakresu edukacji innowacyjnej oraz metodologii myślenia kreatywnego dla edukacji oraz biznesu.

Świadczone usługi mają charakter doradczo-szkoleniowy, a zdecydowana ich większość opiera się na doświadczeniu zawodowym zdobywanym w międzynarodowym środowisku (USA, Finlandia, Litwa).

Usługi realizowane są w formie stacjonarnej, jak i online, zaś główną ofertę firmy wyznaczają produkty szkoleniowo-doradcze dotyczące metodologii myślenia kreatywnego (#Design Thinking, #Creative Problem Solving), rozwoju myślenia kreatywnego (w tym audyty kompetencyjne),
rozwiązań innowacyjnych w edukacji oraz kształceniu pracowników.

Dokonujemy również ekspertyz w ramach projektów dotyczących rozwiązań innowacyjnych w obszarze edukacji.

Firma posiada doświadczenie w świadczeniu usług zarówno w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych, jak też komercyjnych o charakterze otwartym oraz zamkniętym.

Adresami tych działań byli między innymi:
 • pracownicy oświaty
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni
 • pracownicy administracji publicznej
 • przedsiębiorcy
 • sprzedawcy
 • osoby bierne zawodowo
 • studenci
 • osoby uczące się

  Usługi realizowane są również w języku angielskim.

  Firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO-9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015),
  zaświadczający o tym, że organizacja wdrożyła i stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami
  wytycznymi w/w standardu. Zakres certyfikacji obejmuje usługi szkoleniowe i doradcze.

  Zapraszamy do współpracy!
  Ul. Fryderyka Chopina 41/2
  20-023 Lublin