WIZYTÓWKA FIRMY

Pracownia Geodezyjna Geopron Filip Kucha...

Pracownia Geodezyjna Geopron Filip Kucha...

ul. Zacisze 8A, 43-600 Jaworzno
branża: geodezja geologia kartografia urbanistyka

Opis firmy

Tagi: geodezja, usługi geodezyjne, geodezyjna obsługa budownictwa, mapy, kartografia, usługi kartograficzne, pomiary geodezyjne, inwentaryzacje geodezyjne

Pracownia Geodezyjna Geopron oferuje profesjonalne usługi geodezyjne wraz z doradztwem
geodezyjno-prawnym.

Specjalizujemy się w wykonywaniu prac geodezyjnych na terenie Miasta Jaworzno oraz miast
i powiatów sąsiadujących - Chrzanów, Imielin, Mysłowice, Lędziny, Bieruń, Tychy, Dąbrowa
Górnicza, Olkusz, Bukowno, Trzebinia, Libiąż, Oświęcim czy Sosnowiec.

Przedstawiamy ofertę biura podzieloną na 3 podstawowe zakresy:

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • mapa do celów projektowych;
 • tyczenie obiektów budowlanych (budynki, obiekty liniowe i powierzchniowe, sieć uzbrojenia
  terenu, etc.)
 • inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych (budynki wraz z mediami, sieci
  uzbrojenia terenu, budynki małej architektury, drogi, etc.);
 • kompleksowa obsługa inwestycji (opracowanie projektu, zakładanie osnowy realizacyjnej,
  tyczenie, bieżące badanie przebiegu realizacji projektu, inwentaryzacja powykonawcza).

  Ewidencja gruntów i budynków:
 • podział nieruchomości (również w trybie specustawy drogowej ZRID)
 • wznowienie znaków granicznych;
 • ustalenie przebiegu granicy nieruchomości;
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości;
 • doradztwo przy uporządkowywaniu spraw spadkowych;
 • rozgraniczenie nieruchomości

  Inne
 • badanie osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych;
 • pomiary objętości mas ziemnych;
 • profile i przekroje terenu;
 • badanie przebiegu linii energetycznych;
 • pomiar powierzchni lokali.

  Traktujemy każde zlecenie indywidualnie ze względu na liczbę czynników wpływających na
  jego realizację, m.in. wielkość obiektu, rodzaj pracy, ukształtowanie i charakter terenu,
  szczególne zalecenia pomiarowe pod kątem projektu, aktualność mapy w urzędzie
  geodezyjnym, etc. Im więcej informacji uzyskamy od Państwa, tym łatwiej będzie nam ocenić
  konkretne zlecenie. Prosimy o kontakt telefoniczny, przez skrzynkę mailową lub formularz
  kontaktowy dostępny na stronie.

  Zapraszamy do współpracy
  ul. Zacisze 8A
  43-600 Jaworzno