PRZETARG NR: 23238572 z dnia 27.05.2022 r.

Przedmiot Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów
Zamawiający Synthos spółka akcyjna
Województwo Małopolskie
Powiat oświęcimski
Adres 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1
Telefon/fax +48 33 844 18 21
E-mail info@synthosgroup.com
Kontakt 5 Kontakt

Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

wtes.info@cmteam.net
Opis budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), gdzie zawarto krótką informację o projekcie, informujemy o rozpoczęciu procedury przetargowej dla Lot 1 i Lot 2 zgodnie z pkt. 4 poniżej.
2 Projekt

Do ZTPO będą przyjmowane odpady o kodach: 19 12 12 - inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów (tzw. Pre-RDF), 20 03 01 zmieszane odpady komunalne oraz 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzące przede wszystkim z Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. Zakład będzie produkował energię elektryczną oraz energię cieplną.

ZTPO będzie realizowane z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulacji obowiązujących na terenie zakładu produkcyjnego Synthos oraz dokumentacji Projektu, która będzie przekazana w ramach materiałów przetargowych. Poniższy opis przedstawia krótkie informacje o Projekcie.
3 Pakiety (Lots)

Przewiduje się przeprowadzenie przetargów z podziałem na pakiety jak niżej:

Lot 1 - Ruszt i kocioł, obejmujący ruszt zintegrowany z kotłem poziomym.

Lot 2 - System oczyszczania spalin, inst. pół suchą wraz z płuczką wodna i katalitycząną metodą usuwania NOx (SCR).

Lot 3 - wyspę maszynową, obejmującą turbo-generator, zbiornik retnecyjny wody zasilającej, pompy, inst. chłodzącą.

Lot 4 - Elektryczny i automatyki, obejmujący zasilanie i wyprowadzenie mocy wraz z,kompletnym sytemem sterownia (DCS).

Lot 5 - Ogólnobudowlany obejmujący roboty fundamentowe, żelbetowe, konstrukcje stalowe, elewację, roboty wykończeniowe oraz instalacje budynkowe.

Lot 6 - Urządzenia suwnicowe obejmujące chwytaki dla odpadów oraz żużla.
Treść Synthos spółka akcyjna
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
info@synthosgroup.com
+48 33 844 18 21

[PL]
1 Wstęp

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 25.03.2022 dotyczącego przedsięwzięcie pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), gdzie zawarto krótką informację o projekcie, informujemy o rozpoczęciu procedury przetargowej dla Lot 1 i Lot 2 zgodnie z pkt. 4 poniżej.
2 Projekt

Do ZTPO będą przyjmowane odpady o kodach: 19 12 12 - inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów (tzw. Pre-RDF), 20 03 01 zmieszane odpady komunalne oraz 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzące przede wszystkim z Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. Zakład będzie produkował energię elektryczną oraz energię cieplną.

ZTPO będzie realizowane z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulacji obowiązujących na terenie zakładu produkcyjnego Synthos oraz dokumentacji Projektu, która będzie przekazana w ramach materiałów przetargowych. Poniższy opis przedstawia krótkie informacje o Projekcie.
3 Pakiety (Lots)

Przewiduje się przeprowadzenie przetargów z podziałem na pakiety jak niżej:

Lot 1 - Ruszt i kocioł, obejmujący ruszt zintegrowany z kotłem poziomym.

Lot 2 - System oczyszczania spalin, inst. pół suchą wraz z płuczką wodna i katalitycząną metodą usuwania NOx (SCR).

Lot 3 - wyspę maszynową, obejmującą turbo-generator, zbiornik retnecyjny wody zasilającej, pompy, inst. chłodzącą.

Lot 4 - Elektryczny i automatyki, obejmujący zasilanie i wyprowadzenie mocy wraz z,kompletnym sytemem sterownia (DCS).

Lot 5 - Ogólnobudowlany obejmujący roboty fundamentowe, żelbetowe, konstrukcje stalowe, elewację, roboty wykończeniowe oraz instalacje budynkowe.

Lot 6 - Urządzenia suwnicowe obejmujące chwytaki dla odpadów oraz żużla.
4 Przetargi

Zapytania ofertowe dla Lot 1 i Lot 2 zostaną udostępnione od dnia 27.05.2022 r. podmiotom, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych i podpisały umowę o zachowaniu poufności (NDA).

Termin złożenia ofert: do dnia 12.08.2022r., godzina 12.00.

Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

Warunki przetargu zostały określone w części A0 dokumentacji przetargowej, a szczegółowy przedmiot opisano w częściach A - E tej dokumentacji oraz załącznikach.

Zapytania ofertowe dla pozostałych pakietów zostaną ogłoszone odpowiednio:

Lot 3 - czerwiec 2022 roku,

Lot 4 - lipiec 2022 roku,

Lot 5 - wrzesień 2022 roku,

Lot 6 - sierpień 2022 roku.

Budowa ZTPO rozpoczęła się w 2021, a początek montażu instalacji procesowych przewidziano na listopad 2023 roku. Komercyjna eksploatacja ZTPO ma się rozpocząć w lutym 2025 roku.
5 Kontakt

Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

wtes.info@cmteam.net

Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.
Miejsce i termin składania Termin złożenia ofert: do dnia 12.08.2022r., godz. 12.00.
Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., Ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.
Wymagania 4 Przetargi

Zapytania ofertowe dla Lot 1 i Lot 2 zostaną udostępnione od dnia 27.05.2022 r. podmiotom, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych i podpisały umowę o zachowaniu poufności (NDA).
Warunki przetargu zostały określone w części A0 dokumentacji przetargowej, a szczegółowy przedmiot opisano w częściach A - E tej dokumentacji oraz załącznikach.
Zapytania ofertowe dla pozostałych pakietów zostaną ogłoszone odpowiednio:

Lot 3 - czerwiec 2022 roku,

Lot 4 - lipiec 2022 roku,

Lot 5 - wrzesień 2022 roku,

Lot 6 - sierpień 2022 roku.
Budowa ZTPO rozpoczęła się w 2021, a początek montażu instalacji procesowych przewidziano na listopad 2023 roku. Komercyjna eksploatacja ZTPO ma się rozpocząć w lutym 2025 roku.
Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.
Źródło internet
Data dodania 27.05.2022
Termin składania ofert 12.08.2022
Branże:
 • automatyka elektronika
  • systemy sterowania przemysłowego
 • budownictwo - ciepłownictwo
  • piece, kotły grzewcze, roboty zduńskie
  • piece przemysłowe
  • inne ciepłownicze
  • instalacje odpylające - ciepłownicze
 • budownictwo - obiekty wykończenia
  • elewacje, docieplenia, termomodernizacja
  • budowa obiektów pod klucz
  • wykończenia wnętrz, malowanie
  • wykończenia - obiekty przemysłowe
  • fundamenty
 • budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne
  • integracje systemów teletechnicznych
 • elektryka energetyka osprzęt
  • elektroinstalatorstwo
  • generatory, prądnice, upsy
 • klimatyzacja wentylacja chłodnictwo
  • urządzenia chłodnicze
 • konstrukcje obiekty inżynierskie
  • hale przemysłowe, konstrukcje stalowe
 • melioracje regulacje rzek
  • zbiorniki retencyjne
 • windy i dźwigi
  • dźwigi, żurawie
WERSJA DO DRUKU