PRZETARG NR: 23332850 z dnia 14.06.2022 r.

Przedmiot Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym
Zamawiający ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Województwo Pomorskie
Powiat Gdańsk
Adres 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Telefon/fax tel. +48 58 527 94 46
E-mail karolina.krupinska@energa.pl
Kontakt 2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Karolina Krupińska, w godz. 8:00-14:00, tel. +48 58 527 94 46
adres email: Karolina.Krupinska@energa.pl
Opis 1 Tuchom Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 46/29
43.22# Opracowanie projektu: budowa przyłacza kablowego do P1 wg WPP/
21/106515;, 37.22# Wykonanie robót: budowa przyłacza kablowego do P1 wg
WP-P/21/106515;
sprawa ZN/5998/3636MZI/2022/2202993
2 Szemud Szemud gmina wiejska - nr dzial.: Szemud-152/92
43.22# Opracowanie projektu: budowa przyłacza kablowego z ist. ZK do P2 wg
WP-P/22/012789;, 37.22# Wykonanie robót: budowa przyłacza kablowego z ist. ZK
do P2 wg WP-P/22/012789;
sprawa ZN/5992/3636MZI/2022/2202989
3 Wejherowo Wejherowo gmina miejska nr dzial.: 56/5
43.22# Opracowanie projektu: Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKXS 4x120
oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej P2
umiejscowionej w granicy działki wg projektu wg P/22/026296, P/22/026299.,
37.22# Wykonanie robót: Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKXS 4x120 oraz
zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej P2 umiejscowionej w
granicy działki wg projektu wg P/22/026296, P/22/026299.
sprawa ZN/5993/3636MZI/2022/2202898
4 Szemud Szemud gmina wiejska Ul. Saturna nr dzial.: 374/33
43.22# Opracowanie projektu: budowa przyłacza kablowego z ist. ZK do P1 wg
WP-P/21/093050;, 37.22# Wykonanie robót: budowa przyłacza kablowego z ist. ZK
do P1 wg WP-P/21/093050;
sprawa ZN/5994/3636MZI/2022/2203040
5 Kielno Szemud gmina wiejska - nr dzial.: Kielno-55/59
43.22# Opracowanie projektu: Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKY 4x120
oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej P2
umiejscowionej w granicy działki wg projektu wg P/22/037887, 37.22# Wykonanie
robót: Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKY 4x120 oraz zainstalowanie
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej P2 umiejscowionej w granicy działki
wg projektu wg P/22/037887
sprawa ZN/5995/3636MZI/2022/2202946
6 Słuchowo Krokowa gmina wiejska - nr dzial.: 25/9
43.22# Opracowanie projektu: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/22/010488;,
37.22# Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/22/010488;
sprawa ZN/5996/3636MZI/2022/2202966
Załączniki
Treść Ogłoszenie nr 1070/W/22/Wejherowo
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
z projektem budowlano-wykonawczym
1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
strona internetowa: https://bip.energa-operator.pl
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Karolina Krupińska, w godz. 8:00-14:00, tel. +48 58 527 94 46
adres email: Karolina.Krupinska@energa.pl
3) Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym:
1 Tuchom Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 46/29
43.22# Opracowanie projektu: budowa przyłacza kablowego do P1 wg WPP/
21/106515;, 37.22# Wykonanie robót: budowa przyłacza kablowego do P1 wg
WP-P/21/106515;
sprawa ZN/5998/3636MZI/2022/2202993
2 Szemud Szemud gmina wiejska - nr dzial.: Szemud-152/92
43.22# Opracowanie projektu: budowa przyłacza kablowego z ist. ZK do P2 wg
WP-P/22/012789;, 37.22# Wykonanie robót: budowa przyłacza kablowego z ist. ZK
do P2 wg WP-P/22/012789;
sprawa ZN/5992/3636MZI/2022/2202989
3 Wejherowo Wejherowo gmina miejska nr dzial.: 56/5
43.22# Opracowanie projektu: Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKXS 4x120
oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej P2
umiejscowionej w granicy działki wg projektu wg P/22/026296, P/22/026299.,
37.22# Wykonanie robót: Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKXS 4x120 oraz
zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej P2 umiejscowionej w
granicy działki wg projektu wg P/22/026296, P/22/026299.
sprawa ZN/5993/3636MZI/2022/2202898
4 Szemud Szemud gmina wiejska ul. Saturna nr dzial.: 374/33
43.22# Opracowanie projektu: budowa przyłacza kablowego z ist. ZK do P1 wg
WP-P/21/093050;, 37.22# Wykonanie robót: budowa przyłacza kablowego z ist. ZK
do P1 wg WP-P/21/093050;
sprawa ZN/5994/3636MZI/2022/2203040
5 Kielno Szemud gmina wiejska - nr dzial.: Kielno-55/59
43.22# Opracowanie projektu: Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKY 4x120
oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej P2
umiejscowionej w granicy działki wg projektu wg P/22/037887, 37.22# Wykonanie
robót: Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKY 4x120 oraz zainstalowanie
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej P2 umiejscowionej w granicy działki
wg projektu wg P/22/037887
sprawa ZN/5995/3636MZI/2022/2202946
6 Słuchowo Krokowa gmina wiejska - nr dzial.: 25/9
43.22# Opracowanie projektu: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/22/010488;,
37.22# Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/22/010488;
sprawa ZN/5996/3636MZI/2022/2202966
4) Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 Etap 1 - 28-02-2023
Przetarg nr 1 Etap 2 - 28-02-2023
Przetarg nr 2 Etap 1 - 28-02-2023
Przetarg nr 2 Etap 2 - 28-02-2023
Przetarg nr 3 Etap 1 - 31-01-2023
Przetarg nr 3 Etap 2 - 31-01-2023
Przetarg nr 4 Etap 1 - 02-03-2023
Przetarg nr 4 Etap 2 - 02-03-2023
Przetarg nr 5 Etap 1 - 31-01-2023
Przetarg nr 5 Etap 2 - 31-01-2023
Przetarg nr 6 Etap 1 - 28-02-2023
Przetarg nr 6 Etap 2 - 28-02-2023
5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Cena brutto [100%]
6) Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
7) Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
8) Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 06-07-2022 godz. 08:00
9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 06-07-2022 godz. 08:50
10) Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych:
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania
zamówień przez ENERGA-OPERATOR SA.
Sporządził(a): Karolina Krupińska Gdańsk, 14-06-2022 r.
Miejsce i termin składania Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 06-07-2022 godz. 08:00
Wymagania Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Specyfikacja Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Źródło internet
Data dodania 14.06.2022
Termin składania ofert 06.07.2022
Branże:
  • elektryka energetyka osprzęt
    • linie elektryczne, przyłącza
  • projektowanie/dokumentacja/architektura
    • projekty - instalacje elektryczne
WERSJA DO DRUKU