Wyszukiwanie dla:

Przetargi geodezja, geologia

ZNALEZIONO 936 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
18412242 Budowa linii napowietrznej NN Śląskie 2019-12-09
18411717 Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości Dolnośląskie 2019-12-09
18411683 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania dróg Dolnośląskie 2019-12-09
18411672 Budowa sieci wodociągowej Wielkopolskie 2019-12-09
18406387 Budowa z projektowaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem Małopolskie 2019-12-09
18411560 Pracowanie operatu wodno prawnego wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno prawnych Kujawsko-Pomorskie 2019-12-09
18411538 Wykonanie sondowań geoelektrycznych elektrooporowych Mazowieckie 2019-12-09
18411442 Wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego Śląskie 2019-12-09
18411492 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Rozbudowa drogi Świętokrzyskie 2019-12-09
18411451 Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Zachodniopomorskie 2019-12-09
18406574 Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -Etap III Opolskie 2019-12-09
18411231 Wykonanie operatów szacunkowych Lubelskie 2019-12-09
18411333 Rozbudowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej i dostosowanie pomieszczeń pod nowe funkcje w formule zaprojektuj i wybuduj Kujawsko-Pomorskie 2019-12-09
18410970 DOSTAWA USŁUGI BADAŃ I DOKUMENTACJI GEOFIZYCZNEJ DO WYKONYWANIA OTWORÓW SKOŚNYCH Świętokrzyskie 2019-12-09
18410736 Świadczenie usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Śląskie 2019-12-09
18410443 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Kujawsko-Pomorskie 2019-12-09
18410408 Usługa geodezyjna Podlaskie 2019-12-09
18410362 Modernizacja chłodni kominowej Mazowieckie 2019-12-09
18410305 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Utworzenie przestrzeni publicznej Dolnośląskie 2019-12-09
18410292 Wykonywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej Śląskie 2019-12-09
Zmień ustawienia wyszukiwarki