Wyszukiwanie dla:

Przetargi geodezja, geologia

ZNALEZIONO 1348 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
19484018 Budowa drogi Wielkopolskie 2020-07-13
19479343 Dostosowanie części budynku OSP Mazowieckie 2020-07-13
19483878 Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w zakresie nadzoru nad pracami geodezyjnymi Podkarpackie 2020-07-13
19483858 Przebudowa drogi powiatowej Śląskie 2020-07-13
19483922 Modernizacja istniejącej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej Lubelskie 2020-07-13
19483855 Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczącego przebiegu wschodniej obwodnicy Wielkopolskie 2020-07-13
19483871 Usługa sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych Mazowieckie 2020-07-13
19483511 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kładki dla pieszych Podkarpackie 2020-07-13
19483751 Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Nowogard Zachodniopomorskie 2020-07-13
19483126 Opracowanie koncepcji architektonicznej budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu Mazowieckie 2020-07-13
19483731 Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego Małopolskie 2020-07-13
19483679 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Świętokrzyskie 2020-07-13
19483661 Budowa placu zabaw i strefy seniora Wielkopolskie 2020-07-13
19482796 Przebudowa dróg Świętokrzyskie 2020-07-13
19483617 Przebudowa ulicy Kujawsko-Pomorskie 2020-07-13
19483133 Budowa budynku biurowego Mazowieckie 2020-07-13
19483515 Wykonanie operatów szacunkowych Łódzkie 2020-07-13
19483434 Opracowanie Dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Opolskie 2020-07-13
19483455 Zaprojektowanie i budowa parkingu Mazowieckie 2020-07-13
19483436 Rozbudowa i przebudowa pawilonu Śląskie 2020-07-13
Zmień ustawienia wyszukiwarki