Wyszukiwanie dla:

Przetargi geodezja, geologia

ZNALEZIONO 936 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
18410054 Budowa przyłącza z sieci wodociągowej Podkarpackie 2019-12-09
18409951 Realizacja w formie ,,zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. ,,Budowa wypustów od istniejącej sieci gazowej Dolnośląskie 2019-12-09
18409411 Wykonywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej Śląskie 2019-12-09
18409101 PRZEBUDOWA DROGI Dolnośląskie 2019-12-09
18408252 Budowa i oddanie do użytkowania stacji regazyfikacji LNG Podlaskie 2019-12-09
18408855 Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb związanych z przebudową i rozbudową budynku Małopolskie 2019-12-09
18408768 ,,Ustalenie przyczyn pękania ścian jednej klatki schodowej w budynkui wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych zabezpieczających przed powstawaniem dalszych uszkodzeń" Zachodniopomorskie 2019-12-09
18408416 Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości Podlaskie 2019-12-09
18408643 Usługa wykonania mapy podziału działek Mazowieckie 2019-12-09
18408177 Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Mazowieckie 2019-12-09
18406277 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w trybie ,,zaprojektuj i zbuduj" Pomorskie 2019-12-09
18407855 Rozbudowa oświetlenia ulicznego Dolnośląskie 2019-12-09
18407419 Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych Zachodniopomorskie 2019-12-09
18407398 Budowa budynku Mazowieckie 2019-12-09
18406932 Termomodernizacja budynku - w trybie zaprojektuj i wybuduj Zachodniopomorskie 2019-12-09
18407312 Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Zachodniopomorskie 2019-12-09
18407292 Świadczenie usług w zakresie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości Zachodniopomorskie 2019-12-09
18407245 Wykonanie prac geodezyjnych Małopolskie 2019-12-09
18407104 WYKONANIE ROZGRANICZENIA DZIAŁEK Lubelskie 2019-12-09
18407077 Przygotowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla koncepcji zagospodarowania terenu oraz pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego Dolnośląskie 2019-12-09
Zmień ustawienia wyszukiwarki