Wyszukiwanie dla:

Przetargi geodezja, geologia

ZNALEZIONO 868 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
18407855 Rozbudowa oświetlenia ulicznego Dolnośląskie 2019-12-10
18414539 Prowadzenie i optymalizacja LPIS w zakresie opracowywania ortofotomapy Mazowieckie 2019-12-10
18414489 Bieżąca eksploatacja zbiorników wodnych Świętokrzyskie 2019-12-10
18414364 Wykonanie planu urządzenia lasu Warmińsko-Mazurskie 2019-12-10
18413606 ,,Poprawa spójności przestrzennej , społecznej i kulturowej LOF przez rewitalizację" - doposażenie placu zabaw Lubelskie 2019-12-10
18413516 Wdrożenie systemu e-Mapy Dolnośląskie 2019-12-10
18406574 Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -Etap III Opolskie 2019-12-10
18412242 Budowa linii napowietrznej NN Śląskie 2019-12-09
18411717 Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości Dolnośląskie 2019-12-09
18411683 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania dróg Dolnośląskie 2019-12-09
18411672 Budowa sieci wodociągowej Wielkopolskie 2019-12-09
18406387 Budowa z projektowaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem Małopolskie 2019-12-09
18411560 Pracowanie operatu wodno prawnego wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno prawnych Kujawsko-Pomorskie 2019-12-09
18411442 Wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego Śląskie 2019-12-09
18411492 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Rozbudowa drogi Świętokrzyskie 2019-12-09
18411451 Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Zachodniopomorskie 2019-12-09
18411231 Wykonanie operatów szacunkowych Lubelskie 2019-12-09
18411333 Rozbudowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej i dostosowanie pomieszczeń pod nowe funkcje w formule zaprojektuj i wybuduj Kujawsko-Pomorskie 2019-12-09
18410970 DOSTAWA USŁUGI BADAŃ I DOKUMENTACJI GEOFIZYCZNEJ DO WYKONYWANIA OTWORÓW SKOŚNYCH Świętokrzyskie 2019-12-09
18410736 Świadczenie usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Śląskie 2019-12-09
Zmień ustawienia wyszukiwarki