Zarejestruj się bezpłatnie i zyskaj pełny dostęp do treści ogłoszenia.

Dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Kształcenie w V LO - inwestycją w rozwój". Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Id wyniku 17274988
Dodano dnia 16.05.2019
Województwo: Podlaskie
Źródło: internet
Branże:
  • laboratoria - osprzęt usługi
    • laboratoria - sprzęt, wyposażenie
  • medycyna - laboratoria środki chemiczne
    • odczynniki laboratoryjne
  • sprzęt szkolny dydaktyczny sportowy
    • pomoce dydaktyczne, szkolne