Zarejestruj się bezpłatnie i zyskaj pełny dostęp do treści ogłoszenia.

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych poprzez wykonanie jednokrotnego wykoszenia wałów, likwidacja dziur bobrowych w korpusach wałów, na obszarze działania Zarządu Zlewni w Koszalinie: Nadzór Wodny w Kołobrzegu, Nadzór Wodny w Koszalinie, Nadzór Wodny w Sławnie" - Etap I. Zadanie częściowe nr 1

Id wyniku 16746305
Dodano dnia 11.02.2019
Województwo: Mazowieckie
Źródło: BZP
Branże:
  • melioracje regulacje rzek
    • wały, nasypy zabezpieczające
  • sprzątanie pielęgnacja - terenowa
    • pielęgnacja zieleni przydrożnej
  • geodezja geologia kartografia urbanistyka
    • geologia, badania geologiczne