Zarejestruj się bezpłatnie i zyskaj pełny dostęp do treści ogłoszenia.

Obsługa, wydawanie dostarczonych posiłków przez firmę cateringową: śniadania, obiady i kolacje oraz organizacji przerw kawowych z zaopatrzeniem w niezbędne produkty i artykuły dla uczestników projektu pn. ,,Czas na zawodowców" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pacy oraz z budżetu państwa w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie.

Id wyniku 16586520
Dodano dnia 11.01.2019
Województwo: Dolnośląskie
Źródło: BZP
Branże:
  • gastronomia
    • catering
    • gastronomiczne usługi