Zarejestruj się bezpłatnie i zyskaj pełny dostęp do treści ogłoszenia.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu"

Id wyniku 16944540
Dodano dnia 15.03.2019
Województwo: Dolnośląskie
Źródło: BZP
Branże:
 • projektowanie/dokumentacja/architektura
  • projekty - drogi, wiadukty
  • projekty - kosztorysy
  • projekty - zagospodarowanie terenu
  • projekty - organizacja ruchu
 • budownictwo - obsługa
  • nadzór budowlany
  • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • geodezja geologia kartografia urbanistyka
  • geodezyjne usługi, pomiary
  • mapy, kartografia
  • geologia, badania geologiczne
 • środowisko naturalne ekologia
  • ekspertyzy, opracowania ekologiczne