WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 17756 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
16641354 Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów służbowych oraz sprzętu mechanicznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Mazowieckie 2019-01-23
16641351 Zestaw urządzeń pomocniczych do prowadzenia badań w laboratorium inżynierii mineralnej (drobny sprzęt laboratoryjny i materiały). Dolnośląskie 2019-01-23
16641346 Dostawa na rzecz Nadleśnictwa Gidle maszyny wielooperacyjnej typu harwester Łódzkie 2019-01-23
16641302 Modernizacja dostrzegalni w Golcach wraz z zakupem sprzętu do lokalizacji pożarów Zachodniopomorskie 2019-01-23
16641291 Rozbudowa z doposażeniem niecki zewnętrznej najstarszej części basenu Łódzkie 2019-01-23
16641275 Zestaw urządzeń pomocniczych do prowadzenia badań w laboratorium inżynierii mineralnej (drobny sprzęt laboratoryjny i materiały) Dolnośląskie 2019-01-23
16641271 Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: ,,Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - etap II" Warmińsko-Mazurskie 2019-01-23
16641268 Sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem, wniesieniem: część 1 - biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym, część 2 - etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemiczne Podlaskie 2019-01-23
16641265 Rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu zapór ogniowych i systemu równoważników obciążeń oraz oprogramowania do zarządzania Urządzeniami. Mazowieckie 2019-01-23
16641232 Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć Lubelskie 2019-01-23
16641224 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wipsowo w roku 2019 Warmińsko-Mazurskie 2019-01-23
16641223 Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 191212- inne odpady (w tymzmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Pomorskie 2019-01-23
16641200 Usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu ,,Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego"; Usługi realiz Podlaskie 2019-01-23
16641199 Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie oświetlenia ulicznego roboty budowlanej pn. ,,Utwardzenie terenu przy garażach ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - Etap I" Pomorskie 2019-01-23
16641196 Dostawa warzyw i owoców dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej Dolnośląskie 2019-01-23
16641176 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2018 / 2019 Mazowieckie 2019-01-23
16641173 Przebudowa i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim - etap I przebudowa pomieszczeń na studio telewizyjne - dostawa sprzętu i wyposażenia. Podkarpackie 2019-01-23
16641172 Wykonanie robót budowlanych w pustostanach - paczka nr 30 Śląskie 2019-01-23
16641171 Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.: Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem. Warmińsko-Mazurskie 2019-01-23
16641170 Dostawa gazów medycznych i technicznych Śląskie 2019-01-23
Zmień ustawienia wyszukiwarki