WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 16331 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
17326211 Dostawa papierów rejestrujących i elektrod EKG dla SPZOZ w Krotoszynie Wielkopolskie 2019-05-24
17326207 Modernizacja korytarza w łączniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagnostyki Obrazowej. II - etap - Malowanie korytarza w łączniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskie 2019-05-24
17326203 Dostawa pomocy dydaktycznych z języka angielskiego realizowana w ramach projektów pn.: ,,Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą!". ,,Przedszkole marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd" Warmińsko-Mazurskie 2019-05-24
17326195 Dostawa gogli VR z kontrolerem ruchu dla Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Śląskie 2019-05-24
17326193 Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Wicko Pomorskie 2019-05-24
17326185 Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: ,,Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych". Lubelskie 2019-05-24
17326183 Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki. Mazowieckie 2019-05-24
17326182 Zaprojektowanie i wykonanie zadania z budżetu partycypacyjnego pod nazwą: ,,Latarnie między budynkami Obrzeżna 16, Jadźwingów , Kolady" w Warszawie. Mazowieckie 2019-05-24
17326117 Zakup i dostawa ręczników papierowych Śląskie 2019-05-24
17326113 Zakup i dostawa switchy Śląskie 2019-05-24
17326110 Aktualizacja danych ewidencyjnych działki nr 419/49, obręb 5-Marczuk, Miasto Białystok, województwo podlaskie. Mazowieckie 2019-05-24
17326105 Sukcesywna dostawa napojów dla Działu Stołówek Studenckich Politechniki Wrocławskiej Dolnośląskie 2019-05-24
17326104 DOSTAWA MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO Dolnośląskie 2019-05-24
17326103 Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie Wielkopolskie 2019-05-24
17326100 Usługa nadzoru autorskiego i serwisu systemu CATO w okresie 12 miesięcy Dolnośląskie 2019-05-24
17326099 Dostawa ambulansu z wyposażeniem dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Żarach Lubuskie 2019-05-24
17326098 Modernizacja systemu odpylania i odprowadzenia spalin z kotła typu ERm 3,4 - 1,3(2,95MW)zasilanego miałem węglowym - Etap II Lubelskie 2019-05-24
17326094 Dostawa produktów leczniczych Lubelskie 2019-05-24
17326093 Dostawa sprzętu, mebli i aparatury medycznej niezbędnych do wyposażenia oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Pomorskie 2019-05-24
17326092 Zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku Pomorskie 2019-05-24
Zmień ustawienia wyszukiwarki