WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 12743 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
21141886 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2021/2022" w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022r Świętokrzyskie 2021-05-10
21141879 Dostawa węgla ekogroszku luzem- PEC sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022 Świętokrzyskie 2021-05-10
21141865 Budowa odwodnienia wybranych ulic na terenie miasta Bielsku-Białej, z podziałem na 3 części zamówienia, zwane również ,,Zadaniami": ZADANIE 1 - Budowa odwodnienia sięgacza ul. mjr. Henryka Sucharskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni; ZADANIE 2 - Budowa odwodnienia skrzyżowania ul. Cieszyńskiej, ul. Śląskie 2021-05-10
21141862 Remont wiaduktu drogowego DP7604S w ciągu ul. Mikołajczyka w Sosnowcu. Śląskie 2021-05-10
21141860 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych Śląskie 2021-05-10
21141854 Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie Wielkopolskie 2021-05-10
21141853 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji na terenie Gminy Rzeczniów: część 1 - Rzeczniów - Jasny Dwór; część 2 - Podkońce, Płósy, Rzechów-Kolonia, Stary Rzechów." Mazowieckie 2021-05-10
21141848 Płyn do hemofiltracji 5l 0 mmol i 2 mmol Wielkopolskie 2021-05-10
21141845 ,,Dostawa portów dożylnych, zestawów do przetoczeń portu z igłą Hubera na potrzeby COZL" Lubelskie 2021-05-10
21141842 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów, etap III Mazowieckie 2021-05-10
21141841 Nadzór autorski nad oprogramowaniem InfoMedica/AMMS Śląskie 2021-05-10
21141834 Budowa budynku magazynowego na działce gminnej nr 182/1,183/1w m. Henryków i budowa garażu OSP w m. Małecz Łódzkie 2021-05-10
21141831 Roboty ziemne na terenie Gminy Czudec w 2021 roku Podkarpackie 2021-05-10
21141827 Opracowanie dokumentacji projektowej na:Zad nr 1: Przebudowa ul. Żytniej w Kolbuszowej (II etap na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Rolnika)"Zad nr 2: Przebudowa ul. Przemysłowej w Kolbuszowej. Podkarpackie 2021-05-10
21141824 Przebudowa drogi gminnej - ul. Lubowidzka w Wiadrowie i Brudnicach Mazowieckie 2021-05-10
21141822 Usługa wykonania (zaprojektowanie), dostawy oraz montażu mebli kuchennych w nowych kwaterach internatowych w Siedlcach Mazowieckie 2021-05-10
21141817 Budowa ul. Leśnej w Miastku - I etap Pomorskie 2021-05-10
21141808 Dostawa bielizny jednorazowej niesterylnej dla ZZOZ w Wadowicach Małopolskie 2021-05-10
21141645 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leszczance - etap I Lubelskie 2021-05-10
21141640 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia zajęć szkoleniowych oraz konsultacji indywidualnych w formie online o tematyce ,,Narzędzia cyfrowej komunikacji naukowej" Małopolskie 2021-05-10

Zmień ustawienia wyszukiwarki