Wyszukiwanie dla:

Przetargi sprzątanie, pielęgnacja

ZNALEZIONO 1789 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Termin Dodano
14885175 Budowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych Wielkopolskie 2018-03-30 2018-02-23
14890813 USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W PASACH DROGOWYCH Lubelskie 2018-03-02 2018-02-23
14890811 Przebudowa i rozbudowa drogi Lubuskie 2018-04-04 2018-02-23
14890790 Usługa polegająca na wywozie odpadów komunalnych stałych, odpadów segregowanych z pojemników Pomorskie 2018-03-05 2018-02-23
14890626 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych Mazowieckie 2018-03-05 2018-02-23
14890544 Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości w obiektach Mazowieckie 2018-03-05 2018-02-23
14890543 Budowa targowiska Mazowieckie 2018-03-14 2018-02-23
14890535 Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie Mazowieckie 2018-02-23
14887095 Przebudowa fontanny z elementami małej architektury Mazowieckie 2018-03-16 2018-02-23
14890497 Przebudowa drogi powiatowej Mazowieckie 2018-03-12 2018-02-23
14890490 Dzierżawa parkingu Mazowieckie 2018-03-21 2018-02-23
14890440 INWESTYCJA PLANOWANA Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych Świętokrzyskie 2018-02-23
14888528 Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów Łódzkie 2018-03-05 2018-02-23
14890372 Przebudowa ulicy Mazowieckie 2018-03-12 2018-02-23
14890415 Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Mazowieckie 2018-02-27 2018-02-23
14890061 Przebudowa pomieszczeń Pomorskie 2018-03-12 2018-02-23
14890013 Sprzątanie pomieszczeń, hal, terenu i tramwajów Mazowieckie 2018-03-08 2018-02-23
14890342 Wykonanie obsady oraz utrzymanie kwietników sezonowych, konstrukcji kwietników przestrzennych, krzewów, bylin, różanek w pasach drogowych ulic gminnych Zachodniopomorskie 2018-03-05 2018-02-23
14890262 ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYBUDOWANIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Opolskie 2018-02-23
14890300 INWESTYCJA PLANOWANA Wywóz śmieci Lubelskie 2018-02-23
Zmień ustawienia wyszukiwarki