Wyszukiwanie dla:

Przetargi Podkarpackie

ZNALEZIONO 2180 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Termin Dodano
15011952 Sprzedaż ruchomości Podkarpackie 2018-03-26 2018-03-16
15011809 Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów Podkarpackie 2018-03-26 2018-03-16
15011832 Świadczenia medyczne Podkarpackie 2018-03-29 2018-03-16
15011796 Budowa altany oraz zagospodarowanie terenu Podkarpackie 2018-03-21 2018-03-16
15011817 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Podkarpackie 2018-05-07 2018-03-16
15011815 Rozbudowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego Podkarpackie 2018-03-26 2018-03-16
15011766 Roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku usługowo - mieszkalnego Podkarpackie 2018-04-04 2018-03-16
15011728 Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie elementów aranżacji przestrzeni Podkarpackie 2018-04-04 2018-03-16
15011725 Dozór i fizyczna ochrona obiektu Podkarpackie 2018-03-23 2018-03-16
15011708 Dostawa wraz z transportem kamienia łamanego frakcja Podkarpackie 2018-03-21 2018-03-16
15011696 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II oraz przebudowę stacji uzdatniania wody Podkarpackie 2018-04-06 2018-03-16
15011690 Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej Podkarpackie 2018-03-22 2018-03-16
15011674 Wykonanie dokumentacji projektowej Podkarpackie 2018-04-23 2018-03-16
15011670 Dostawa albumów Podkarpackie 2018-03-26 2018-03-16
15011661 Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Podkarpackie 2018-03-26 2018-03-16
15011660 Kompleksowe Ubezpieczenie Podkarpackie 2018-03-27 2018-03-16
15011658 Przebudowa drogi powiatowej Podkarpackie 2018-03-30 2018-03-16
15011646 Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej Podkarpackie 2018-03-26 2018-03-16
15011576 Wycena nieruchomości lokalowej Podkarpackie 2018-03-20 2018-03-16
15011543 Z/1186/08/2017/RNJ Dostawa i montaż 4 wymienników płaszczowo-rurowych Małopolskie 2018-04-05 2018-03-16
Zmień ustawienia wyszukiwarki