OGŁOSZENIA

ZNALEZIONO 6558 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Termin Dodano
14703331 INWESTYCJA PLANOWANA Organizacja i podsumowanie konkursów i imprez okolicznościowych Dolnośląskie 2018-01-22
14703323 INWESTYCJA PLANOWANA Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie poprzez wykorzystanie OZE- etap III Lubelskie 2018-01-22
14703316 INWESTYCJA PLANOWANA "Szkolenie ""Obsługa komputera i kasy fiskalnej"" dla 12 osób bezrobotnych" Lubelskie 2018-01-22
14703308 INWESTYCJA PLANOWANA "Szkolenie " "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)n dla 10 osób bezrobotnych" Lubelskie 2018-01-22
14703303 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa drogi gminnej Lubelskie 2018-01-22
14703298 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa drogi i ciągu pieszego Lubelskie 2018-01-22
14703294 INWESTYCJA PLANOWANA Utrzymanie dróg gminnych Dolnośląskie 2018-01-22
14703289 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej Dolnośląskie 2018-01-22
14703278 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa skrzyżowania Dolnośląskie 2018-01-22
14703268 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa kanalizacji deszczowej Dolnośląskie 2018-01-22
14703259 INWESTYCJA PLANOWANA Konserwacja oświetlenia ulicznego Dolnośląskie 2018-01-22
14703252 INWESTYCJA PLANOWANA Utrzymanie czystości na terenie miasta Dolnośląskie 2018-01-22
14703244 INWESTYCJA PLANOWANA Projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy Dolnośląskie 2018-01-22
14702090 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Małopolskie 2018-01-22
14703224 INWESTYCJA PLANOWANA Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej Dolnośląskie 2018-01-22
14703219 INWESTYCJA PLANOWANA Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej Dolnośląskie 2018-01-22
14703208 INWESTYCJA PLANOWANA Termomodernizacja budynków Dolnośląskie 2018-01-22
14703204 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa Świetlicy Dolnośląskie 2018-01-22
14703197 INWESTYCJA PLANOWANA Naprawy nawierzchni gruntowych i tłuczniowych oraz bitumicznych Dolnośląskie 2018-01-22
14703188 INWESTYCJA PLANOWANA Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Dolnośląskie 2018-01-22
Zmień ustawienia wyszukiwarki