WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 11304 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
19000377 Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Dziubińskiej w Lublinie na odcinkach od posesji nr 1 do nr 21 oraz od nr 71 do skrzyżowania z ul. Dojazdową oraz remont odcinka ul. Dojazdowej od ul. Dziubińskiej do posesji nr 2 oraz pełnienie nadzoru autorskiego Lubelskie 2020-03-31
19000372 Zakup towarów w ramach projektu pt. ,,Nowa szansa rozwoju uczniów ZSZ nr 2" Mazowieckie 2020-03-31
19000365 Zakup licencji oprogramowania zarządzającego serwerem wraz z ich wdrożeniem. Śląskie 2020-03-31
19000360 Dostawa chemii basenowej dla basenu krytego przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu Wielkopolskie 2020-03-31
19000351 Dostawa materiałów promocyjnych Podkarpackie 2020-03-31
19000330 Zakup papieru do urządzeń drukujących Wielkopolskie 2020-03-31
19000320 Dostawa materiałów do utrzymania terenów zielonych Podkarpackie 2020-03-31
19000310 Wyłonienie jednego Oferenta, któremu powierzone zostaną na podstawie umowy zlecenia zadania Konsultanta ds operacji SAR w ramach realizacji projektu pt.: ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe produktów Pelixar a-SAR". Pomorskie 2020-03-31
19000299 Przygotowanie wzorcowych materiałów szkoleniowych w zakresie modułu matematyka dla uczestników Projektu ,,Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń" Dolnośląskie 2020-03-31
19000297 Sprzedaż ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8 w okresie 12 miesięcy. Dolnośląskie 2020-03-31
19000293 Sukcesywne dostawy nawozów Łódzkie 2020-03-31
19000290 Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Miętowej i Handlowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Lubelskie 2020-03-31
19000271 Dostawa i montaż dźwigu towarowo - osobowego hydraulicznego w ramach zadania 42316 - Budowa magazynu ogólnego przeznaczenia w kompleksie wojskowym nr 7373 w m. Kraków - Rząska. Mazowieckie 2020-03-31
19000253 Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania Mazowieckie 2020-03-31
19000246 Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. ,,Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław". Kujawsko-Pomorskie 2020-03-31
19000244 Świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. ,,Prawo jazdy kat. C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy" z egzaminami państwowymi dla 1 osoby. Małopolskie 2020-03-31
19000238 Zakup i dostawa materiałów i elementów do budowy modeli i prototypów dwuręcznego, wielosensorowego urządzenia z wyspecjalizowanymi chwytakami wspomagającego prace w małej gastronomii Pomorskie 2020-03-31
19000229 Opracowanie graficzne, skład, łamanie oraz zamieszczenie w mediach lokalnych i regionalnych oraz w Internecie materiałów informacyjnych związanych z promocją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim. Podkarpackie 2020-03-31
19000223 Zakup wraz z dostawą publikacji książkowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Dolnośląskie 2020-03-31
19000219 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna" dla uczestników projektu ,,Aktywni na Start II" Małopolskie 2020-03-31
Zmień ustawienia wyszukiwarki