WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 12658 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
13646648 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego. Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży Zachodniopomorskie 2017-06-23
13646647 DOSTAWA LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH I ZNIECZULAJĄCYCH Dolnośląskie 2017-06-23
13646644 Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu. Dolnośląskie 2017-06-23
13646643 Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic Wielkopolskie 2017-06-23
13646641 OPRACOWANIE DOKUMNETACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ ,,PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ,,ZATORZU" W ULICACH: KRASIŃSKIEGO, TUWIMA, ORZESZKOWEJ, KOCHANOWASKIEGO, TOROWEJ i PLACU SŁOWACKIEGO" Warmińsko-Mazurskie 2017-06-23
13646640 Termomodernizacja Budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu Małopolskie 2017-06-23
13646639 Sprzątanie obiektów oraz utrzymanie terenów zewnętrznych Oddziału ZUS w Gdańsku Kujawsko-Pomorskie 2017-06-23
13646638 Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie Mazowieckie 2017-06-23
13646636 Przebudowa boiska wraz z remontem budynku gospodarczego przy I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią (nr 38) w ramach projektu pn. Budowa kompleksu rekreacyjnego poprzez przebudowę boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskic Kujawsko-Pomorskie 2017-06-23
13646634 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie w stosunku do działek stanowiących własność Gminy Miasta Radomia. Mazowieckie 2017-06-23
13646631 Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy Pomorskie 2017-06-23
13646629 Wykonanie projektów zamiennych do Decyzji Nr 479/2016 z dnia 30.12.2016r dot. Przebudowy trzech budynków poszpitalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działce nr 1055 i nr 296 w obrębie ewid. Nr 13 przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku oraz uzyskanie zamienne pozwoleni Pomorskie 2017-06-23
13646628 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania II Edycja 2017 Zachodniopomorskie 2017-06-23
13646615 Poszukiwanie i wskazanie/zlokalizowanie pierwotnego miejsca, źródła zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, ujmowanych przez podziemne ujęcie wody w m. Borne Sulinowo związkami tri i tetrachloroetenu oraz określnie czasu powstania (zaistnienia) i pochodzenia tego zanieczyszczenia w pow Zachodniopomorskie 2017-06-23
13646614 Kampania informacyjno-promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Świętokrzyskie 2017-06-23
13646611 Budowa boiska sportowego w Rzepinie Świętokrzyskie 2017-06-23
13646604 Zakup urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach Śląskie 2017-06-23
13646599 Wykonanie wewnętrznego dźwigu oraz zewnętrznego pionowego podnośnika przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami w budynku RARR S.A. w Rzeszowie na potrzeby Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach realizacji projektu pn. ,,ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społec Podkarpackie 2017-06-23
13646597 Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku. Podkarpackie 2017-06-23
13646593 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno. Łódzkie 2017-06-23
Zmień ustawienia wyszukiwarki