WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 16034 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
15816637 Budowa pomnika Pamięci Ofiar nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947 na Cmentarzu Centralnym przy ul. Ku Słońcu 125 A, 70-001 Szczecin Zachodniopomorskie 2018-08-14
15816635 Remont (wymiana) sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej (II postępowanie) Dolnośląskie 2018-08-14
15816634 Wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na realizacji zadania: ,,Przebudowa placu zabaw przy ul. Smolarskiej" Dolnośląskie 2018-08-14
15816628 Dostawa zestawu do ucyfrowienia bezpośredniego Zachodniopomorskie 2018-08-14
15816625 Prace remontowo - budowlane w budynkach PWSZ w Koninie Wielkopolskie 2018-08-14
15816621 ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni edukacyjnej do Szkoły Podstawowej w Połańcu na potrzeby realizacji zadania pn.: ,,Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii" w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochron Świętokrzyskie 2018-08-14
15816618 Usługa dotycząca konserwacji i bieżącego utrzymania kotłowni c.o. i c.w.u. wraz z instalacjami c.o. i c.w.u., znajdujących się w komunalnych budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica- bez możliwości składania ofert częściowych Pomorskie 2018-08-14
15816614 Remont placów składowych Nr: L41/08/01 w Leśnictwie Żernica, Nr: L41/10//02 w Leśnictwie Górzanka Podkarpackie 2018-08-14
15816612 ,,Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: ,,Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budow Podkarpackie 2018-08-14
15816609 ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka -Czarnochowice od drogi krajowej nr 94 do istniejącego chodnika w miejscowości Czarnochowice." Małopolskie 2018-08-14
15816607 Zakup i dostawa mebli oraz urządzenia biurowego do SOR Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w ramach projektu: ,,Przebudowa i rozbudowa infrastruktury Szpitalnego oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Ta Małopolskie 2018-08-14
15816605 Zagospodarowanie działki nr 199/1 w Szczyglicach etap II Małopolskie 2018-08-14
15816602 Dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2018 roku Lubelskie 2018-08-14
15816599 Dostawa kabiny do linii sortowania wraz z zestawem pojemników Lubelskie 2018-08-14
15816596 Dowozy dzieci do Przedszkola Gminnego oraz uczniów do Szkoły Podstawowej w Lubniewicach w okresie od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. Lubuskie 2018-08-14
15816595 Dostawy różnych artykułów spożywczych Kujawsko-Pomorskie 2018-08-14
15816591 Dostawy środków do dezynfekcji Mazowieckie 2018-08-14
15816589 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słowino dz. nr 569/1, 569/2, 567 (obręb Słowino Słowinko) Zachodniopomorskie 2018-08-14
15816587 OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ I PROGRAMÓW INWESTYCJI MODERNIZACJI W SKŁADZIE KRAPKOWICE Dolnośląskie 2018-08-14
15816585 Dostawa gazów wzorcowych i gazów do wytwarzania mieszanin oddechowych Zachodniopomorskie 2018-08-14
Zmień ustawienia wyszukiwarki