WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 16642 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
18587465 Usługa dostarczania wody i odprowadzania ścieków z nieruchomości Katowickiego Centrum Onkologii Śląskie 2020-01-17
18587462 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Lubuskie 2020-01-17
18587460 Oczyszczanie Miasta Wschowy w okresie od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. Lubuskie 2020-01-17
18587283 Dostawa żywności do stołówki SP nr 5 w Rzeszowie w 2020 r. (7 części) Podkarpackie 2020-01-17
18587278 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby MOSiR ,,Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg zad. 1-4 Lubelskie 2020-01-17
18587274 Dostawa papieru kserograficznego i artykułów papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2020 r. Lubelskie 2020-01-17
18587253 Usługa naprawy oraz zwiększenia zakresu pomiarowego spektrometru (UV-VIS-NIR) femtosekundowej dynamiki przejść wibronowych, dynamiki molekularnej, dynamiki wzbudzeń oraz transportu nośników w fazie skondensowanej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Mazowieckie 2020-01-17
18587241 Usługa remontowa polegająca na żwirowaniu dróg gminnych mieszanką żwirową z dodatkiem kruszywa łamanego nie mniej niż 30 % w ilości 1 000 m3 Podlaskie 2020-01-17
18587232 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego projektu pt.: ,,Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gminy Ciasna etap II Śląskie 2020-01-17
18587025 Dostawa oleju napędowego w 2020 roku do zbiornika będącego w posiadaniu Gminy Ostrówek Lubelskie 2020-01-17
18587020 Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim. Śląskie 2020-01-17
18586999 Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem Podlaskie 2020-01-17
18586971 Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego warunki PN-C 96024: 2011 dla niżej wymienionych części: Część 1 - Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dzieci Potulic w Potulicach ul. Szkolna 4 w ilości 53 000 litrów; Część 2 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie ul. Dworcowa 9 w ilości 35 000 litró Kujawsko-Pomorskie 2020-01-17
18586968 Roczna usługa wsparcia i subskrypcja dla produktu Check Point Mazowieckie 2020-01-17
18586957 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy Mazowieckie 2020-01-17
18586949 Zarządzanie nieczynnym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położone w miejscowości Choczewko, na terenie Gminy Choczewo Pomorskie 2020-01-17
18586911 Badanie wody, ścieków oraz osadu z punktów zlokalizowanych na terenie gminy Wielowieś Śląskie 2020-01-17
18586643 Wynajem dwóch ładowarek teleskopowych na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na lata 2020-2021 Zachodniopomorskie 2020-01-17
18586634 Dostawa środków spożywczych Dolnośląskie 2020-01-17
18586606 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Łódzkie 2020-01-17
Zmień ustawienia wyszukiwarki