WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 14653 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
15381712 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piaski Lubelskie 2018-05-25
15381711 Budowa Gminnego Centrum Rekreacji Lubelskie 2018-05-25
15381710 Konserwacja oraz przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego bocznic kolejowych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Mazowieckie 2018-05-25
15381709 Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych ul. Ludowej, ul.Spacerowej, ul. Wędkarskiej, ul. Wrzosowej, ul. Kruczej Mazowieckie 2018-05-25
15381708 Przebudowa ulicy Wiosennej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/37 pn.: ,,Przebudowa ul. Wiosennej" Mazowieckie 2018-05-25
15381705 Dostawa środków oraz sprzętu do utrzymania czystości Mazowieckie 2018-05-25
15380116 ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostków, działka nr 463/7 i 402" Dolnośląskie 2018-05-24
15380113 ,,Zagospodarowanie skweru Dz. nr 512/2 obr. Janowice Wielkie polegające na ustawieniu elementów małej architektury, tj. ławek, stołów, stojaków na rowery oraz budowę kontenerowej (prefabrykowanej) toalety publicznej wraz z przyłączami Etap I" Dolnośląskie 2018-05-24
15380112 Remont i przebudowa Kina Zbyszek. Etap III - remont kapitalny pozostałej części dachu. Dolnośląskie 2018-05-24
15380110 Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Palmowej 6 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach. Zachodniopomorskie 2018-05-24
15380108 ,,Zarządzaniu taborem samochodowym oraz sprzętem wraz z ich konserwacją i naprawą Śląskie 2018-05-24
15380107 Dostawa materiałów do sterylizacji Pomorskie 2018-05-24
15380104 CRZP/66/2017/AEZ/Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Akademii Morskiej w 2017 roku - 2 Pomorskie 2018-05-24
15380103 Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo - etap I" Pomorskie 2018-05-24
15380102 Budowa oświetlenia drogowego w Pogórzu: ul. Mickiewicza i ul. Dąbrowskiego Pomorskie 2018-05-24
15380101 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Supraśl wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Podlaskie 2018-05-24
15380100 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ Podkarpackie 2018-05-24
15380098 Usługa asysty technicznej oprogramowania Oracle Małopolskie 2018-05-24
15380096 Dostawa materiału eksploatacyjnego jednorazowego i wielorazowego użytku, frezów oraz akcesoriów neurochirurgicznych wraz z dzierżawą wiertarek neurochirurgicznych Małopolskie 2018-05-24
15380091 Wykonanie robót budowlanych i dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II", dotyczy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Projekt pn.: Termomodernizacja budynków użyteczno Łódzkie 2018-05-24
Zmień ustawienia wyszukiwarki