WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 18883 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
23406490 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów typu ABL 90 będących na stanie IGiChP. Mazowieckie 2022-06-28
23406486 Dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana J. Zamoyskiego. Mazowieckie 2022-06-28
23406484 ,,Naprawy samochodów służbowych" Mazowieckie 2022-06-28
23406478 Świadczenie usług przeprowadzenia kontroli antydopingowej moczu i krwi Mazowieckie 2022-06-28
23406471 Budowa budynku garażowo-warsztatowego na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b Mazowieckie 2022-06-28
23406466 Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego z napędem elektrycznym. Mazowieckie 2022-06-28
23406461 Świadczenie usług przeprowadzenia kontroli antydopingowej moczu i krwi Mazowieckie 2022-06-28
23406455 Sukcesywne dostawy środków czystości dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz 52 obsługiwanych jednostek Mazowieckie 2022-06-28
23406453 ,,Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka". Mazowieckie 2022-06-28
23406451 Świadczenie usług przeprowadzenia kontroli antydopingowej moczu i krwi Mazowieckie 2022-06-28
23406447 Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych 11 Listopada i Kwiatowej w Józefowie Mazowieckie 2022-06-28
23406443 Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby cudzoziemców z terenu Ukrainy Lubelskie 2022-06-28
23406440 Dostawa artykułów ADG na potrzeby cudzoziemców z terenu Ukrainy Lubelskie 2022-06-28
23406433 Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby cudzoziemców z terenu Ukrainy Lubelskie 2022-06-28
23406432 Zakwaterowanie 8 osób w pokojach hotelowych w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy Lubelskie 2022-06-28
23406429 Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby cudzoziemców z terenu Ukrainy Lubelskie 2022-06-28
23406418 Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby cudzoziemców z terenu Ukrainy Lubelskie 2022-06-28
23406411 Usługi pralnicze na potrzeby cudzoziemców z terenu Ukrainy Lubelskie 2022-06-28
23406400 MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W GMINIE PERZÓW Wielkopolskie 2022-06-28
23406397 Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich Wielkopolskie 2022-06-28

Zmień ustawienia wyszukiwarki

Wyniki przetargów

Wyniki przetargów to kategoria ważna nie tylko dla firm startujących w danym postępowaniu, ale także dla innych wykonawców w danej branży. Ich pogłębiona analiza powinna być pierwszym krokiem w drodze do strategicznego wejścia na rynek zamówień publicznych. Jakie są zalety dostępu do wyników przetargów?

Gdzie szukać wyników przetargu?

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega określonej procedurze. Od momentu upublicznienia pełnej dokumentacji przetargowej, wykonawcy mają określony czas na złożenie swoich propozycji cenowych. Wraz z upływem terminu składania ofert, rozpoczyna się proces oceny złożonych formularzy i załączników. Ten może potrwać nawet kilka miesięcy. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy z wybranym podmiotem i podanie do wiadomości publicznej wyników przetargu. Te są każdorazowo wysyłane do oferentów oraz zamieszczane na stronie internetowej zamawiającego. Dostęp do nich jest zatem upubliczniony, ale zdobycie właściwych informacji bywa kłopotliwe. Dlaczego tak się dzieje?

Każdy podmiot posiada własną witrynę internetową, która przygotowana jest według indywidualnego szablonu. Dotarcie do właściwej podstrony zajmuje sporo czasu. Także odszukanie załącznika z wynikami przetargów w pełnej dokumentacji przetargowej, na którą często składa się kilkadziesiąt dokumentów, może sprawić trudności. A to nie wszystko. Poszukiwanie wyników przetargu ma sens głównie wtedy, gdy posiadamy wiedzę, że dane postępowanie zostało wszczęte. Co stanie się w sytuacji, gdy zależy nam na poznaniu konkurencji i parametrów cenowych, a nie mamy wiedzy o przetargach publicznych z przeszłości? W tej sytuacji należałoby przejrzeć co najmniej Biuletyny Informacji Publicznej 314 powiatów i 2 477 gmin zlokalizowanych na terenie Polski. A co z przedsiębiorstwami prywatnymi, kościołami, nadleśnictwami i innymi podmiotami, które zamieszczają wyniki na oddzielnych platformach? W tej sytuacji jedynym efektywnym rozwiązaniem, pozostaje skorzystanie z przejrzystej bazy wyników przetargów, która ma możliwość filtrowania rezultatów po danej branży.

Do czego mogą posłużyć wyniki przetargów

Badanie konkurencji
Każda firma może prowadzić indywidualną praktykę zdobywania klientów. Zlecenia dla przedsiębiorstw mogą być pozyskiwane w drodze rozmów handlowych, marketingu internetowego , bazować na poleceniach i wielu innych. Nie każdy potencjalny konkurent jest zainteresowany startowaniem w przetargach publicznych. Analizując informacje z otwarcia ofert możemy dojść do ciekawych wniosków – wykonawcy położeni niedaleko nas mogą nie stanowić zagrożenia, z kolei istotną konkurencję tworzą podmioty położone na drugim końcu Polski. Badanie wyników przetargów w dłuższej perspektywie czasowej umożliwia sprofilowanie zainteresowań konkurencji do konkretnego typu zamówień. Dzięki temu jeszcze przed złożeniem oferty w interesującym nas postępowaniu, możemy z dużą dozą pewności założyć, kto jeszcze zdecyduje się na wysłanie propozycji.

Analiza cen
Najważniejszą zaletą weryfikacji wyników przetargów jest możliwość poznania cen. Zamówienia publiczne rządzą się własnymi prawami. Proponowane ceny są zazwyczaj niższe niż podczas rozmów handlowych, z drugiej strony istnieje prawdopodobieństwo, że przy specyficznych zleceniach, konkurencja w ogóle nie będzie zainteresowana wystartowaniem. W takim przypadku poszukiwanie zlecenia dla przedsiębiorstwa w przetargach publicznych może okazać prawdziwą żyłą złota.

Analiza wymagań
Istotną przesłanką dla regularnego badania wyników przetargów jest także sprawdzenie, jak poszczególne składniki Specyfikacji Warunków Zamówienia wpływają na ostatecznie zaproponowaną cenę. Przykładowe zależności często obserwowane są na rynku zamówień publicznych to: 1. Spadek liczby ofert w przetargach publicznych, w których wymagane jest wniesienie wadium. 2. Spadek liczby ofert, gdy w postępowaniu wymagane jest złożenie dodatkowych załączników i oświadczeń. 3. Zmiana liczby ofert w zależności od formy składania (np. przy konieczności złożenia podpisu kwalifikowanego, część oferentów nie jest zainteresowana złożeniem swojej propozycji). 4. Zmiana liczby ofert w postępowaniach położonych w różnych regionach Polski. Do wyciągnięcia tych pogłębionych wniosków, które ostatecznie pozwalają na zaproponowanie optymalnej ceny, wymagany jest nie tylko sam wynik przetargu, ale także znajomość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją z otwarcia ofert zawiera nie tylko wykaz konkurencji i zaproponowane ceny, ale także inne kryteria wyboru. Zamawiający mają możliwość stosowania wielu parametrów, które wezmą pod uwagę przy ostatecznym wyborze firmy. Mogą nimi być na przykład:

  1. długość gwarancji montażowej,
  2. długość gwarancji produktowej,
  3. parametry wykonania,
  4. czas reakcji serwisowej,
  5. termin wykonania.
Aby wiedzieć, jakie wartości zgłosić we własnej ofercie, aby ostatecznie mieć szansę na zdobycie zlecenia dla przedsiębiorstwa, warto poznać zwyczaje panujące na rynku. Dzięki temu bez większych problemów będziemy w stanie skomponować optymalną propozycję.

Uzasadnienie rażąco niskiej ceny
Rażąco niska cena to jedna z najpopularniejszych przyczyn odrzucenia ofert wykonawców ubiegających się o zwycięstwo w przetargu publicznym. Zgodnie z definicją funkcjonującą w systemie zamówień publicznych, rażąco niska cena to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień oraz innych ofert złożonych w toku danego postępowania. Na gruncie znowelizowanej ustawy Pzp, obowiązkiem zamawiającego jest kierowanie do wykonawców żądania przedstawienia stosownych wyjaśnień oraz dowodów dla wykazania, iż zaproponowana przez nich cena wykonania przedmiotu postępowania odpowiada jego zakresowi, wymaganiom wynikającym z dokumentacji przetargowej, a także z obowiązujących przepisów prawa. Uzasadnienie poprawności przyjętej kalkulacji jest ważną umiejętnością. Sporządzenie dokładnego kosztorysu ofertowego może nie wystarczyć. Istotne jest także powołanie się na realia rynkowe, w tym na wyniki przetargów o podobnym charakterze z przeszłości. Dostęp do odpowiedniej bazy może okazać się w tym kontekście nieoceniony.