WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 16472 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
17926506 Przebudowa ulicy Asnyka w m. Posada Wielkopolskie 2019-09-16
17926490 Zaprojektowanie i budowa przystani i przenosek kajakowych na terenie Nadleśnictwa Warcino w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. "Pomorskie Szlaki kajakowe- wśród dopływów Wieprzy Pomorskie 2019-09-16
17926481 Przewóz uczniów niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich placówek szkolno wychowawczych Pomorskie 2019-09-16
17926475 Przebudowa ulicy Polnej w granicach pasa drogowego (zagospodarowanie pobocza przy szkole oraz odnowa nawierzchni w kierunku drogi powiatowej nr 1322G) Pomorskie 2019-09-16
17926472 ,,Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle" w ramach projektu pn.: ,,Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego" oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, 6.3 Rewitalizacja p Podkarpackie 2019-09-16
17926458 Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu chodników na terenie Rzeszowa Podkarpackie 2019-09-16
17926453 Wymiana dylatacji blokowych na dylatacje jedno- i wielomodułowe na moście przez rzekę Wisłoka w miejscowości Jaworze Górne w km 139+789 DK NR 73 Wiśniówka - Jasło Podkarpackie 2019-09-16
17926442 Przeprowadzenie przez Wykonawcę 45 konferencji na terenie Województwa Opolskiego w ramach realizacji projektu pn. "STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG" Opolskie 2019-09-16
17926433 ,,Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C" Kujawsko-Pomorskie 2019-09-16
17926422 ,,Kompleksowy remont segmentów dla osób niepełnosprawnych oraz łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i remont pomieszczeń administracyjnych w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11" Mazowieckie 2019-09-16
17926413 Druk wydawnictw własnych IPPT PAN (w tym czasopism, IPPT Reports, książek i materiałów reklamowych) Mazowieckie 2019-09-16
17926406 Remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.73.2019 Mazowieckie 2019-09-16
17926399 Remont tarasów w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.72.2019 Mazowieckie 2019-09-16
17926389 ,,Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4" Dolnośląskie 2019-09-16
17926387 Świadczenia usług dowozu dzieci do szkół ZSP Mykanów i ZSP Borowno w roku szkolnym 2019/ 2020 oraz dowóz dzieci z SP Radostków na zajęcia sportowe w hali Mykanów - 2 części Śląskie 2019-09-16
17926382 Zakup i dostawy koncentratów do dializ kompatybilnych z aparatem do dializ GAMBRO AK 98 Świętokrzyskie 2019-09-16
17926363 Zakup i dostawy drobiu, mięsa oraz wędlin Podkarpackie 2019-09-16
17926361 Przewóz uczniów do szkół i inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy Szaflary lub inną jednostkę organizacyjna Gminy Szaflary Małopolskie 2019-09-16
17926353 Serwis i konserwacja urządzeń transportu bliskiego Lubuskie 2019-09-16
17926346 Dostawa płyt ażurowych Lubelskie 2019-09-16
Zmień ustawienia wyszukiwarki