WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 18008 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
17649179 Modernizacja dróg rolniczych na terenie Gminy Łużna w roku 2019. Małopolskie 2019-07-23
17649177 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitora wielkoformatowego wraz z zestawem montażowym dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.136.2019) Małopolskie 2019-07-23
17649176 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektorów laserowych i elektrycznych ekranów projekcyjnych na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.134.2019) Małopolskie 2019-07-23
17649175 Modernizacja drogi gminnej Kocierzew Południowy-Różyce. Łódzkie 2019-07-23
17649171 Budowa przepustu na rzece Witonii na drodze Gminnej w Kocierzewie Południowym-II. Łódzkie 2019-07-23
17649168 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce - Konradowo o długości ok. 2,2 km Lubuskie 2019-07-23
17649167 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzeńsko w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II". Lubuskie 2019-07-23
17649165 "Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego, dz. nr ew. 647/4" w ramach projektu ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Świętokrzyskie 2019-07-23
17649164 Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 341 ul. Wergiliusza 15 Mazowieckie 2019-07-23
17649161 ,,Remont śluzy pociągowej - stopień wodny ,,Wróblin". Etap II - ściana lewa" Mazowieckie 2019-07-23
17649159 Dostawa produktów leczniczych- środki kontarstujące Małopolskie 2019-07-23
17649157 Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie- zakup wyposażenia Wielkopolskie 2019-07-23
17649156 Remont więźby dachowej w zabytkowym budynku Sądu przy ul. Kościuszki 18 w Wągrowcu Wielkopolskie 2019-07-23
17649155 Wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlisko Lubuskie 2019-07-23
17649135 Sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich Kujawsko-Pomorskie 2019-07-23
17649134 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynku Kujawsko-Pomorskie 2019-07-23
17649130 Rekrutacji na stanowisko Technika projektu pt. ,,Zmiany wzorca oddechowego i sprzężenia między układem oddechowym a sercowo - naczyniowym jako nowy mechanizm prowadzący do zaburzeń autonomicznej regulacji układu krążenia" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS edycj Pomorskie 2019-07-23
17649128 Świadczenie usług schronienia wraz z możliwością wyżywienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej dla osób bezdomnych -Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi Pomorskie 2019-07-23
17649120 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) na rzecz mieszkańców Rumi - Swiadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi Pomorskie 2019-07-23
17649112 Organizacja i przeprowadzenie praktycznego kursu na prawo jazdy kat. ,,B" zakończone egzaminem państwowym dla uczniów ZSCKR im. St. Staszica w Swarożynie" Pomorskie 2019-07-23
Zmień ustawienia wyszukiwarki