Skąd wziąć odpis KRS i CEIDG do przetargu?

Jeśli chcesz po raz pierwszy wystartować w postępowaniu z sekcji przetargi budowlane Gdańsk lub dowolnej innej, na pewno będziesz miał szereg pytań i wątpliwości. To naturalne. Prawo zamówień publicznych rządzi się swoimi prawami i poznanie wszystkich reguł wymaga czasu. Jednym z podstawowych dokumentów składanych do oferty przetargowej jest odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej. Skąd go zdobyć? Ile czasu jest ważny? Czy zawsze musimy go składać? Na te i inne pytania, postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.Dodaj zlecenie dla firmy – jak pozyskać odpis z CEIDG?

Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej to nic innego jak elektroniczny rejestr przedsiębiorców, działających na terytorium Polski. Kluczowe jest tu słowo elektroniczny. Odpis na potrzeby zamówienia z sekcji dowóz uczniów do szkół czy przetargi budowlane Gdańsk można zdobyć zdalnie poprzez serwis prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki. Po wejściu na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ możemy w wygodny sposób pobrać interesujący nas dokument. W tym celu należy odszukać naszą firmę po jednym z dostępnych kryteriów wyszukiwania:

 • NIP,
 • Regon,
 • KRS,
 • nazwa,
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • miejscowość.

Po zatwierdzeniu operacji otrzymujemy interesujące nas wyniki. Wybierając nasz biznes możemy bezpiecznie pobrać PDF lub wydrukować odpis.

Dodaj zlecenie dla firmy – skąd wziąć odpis KRS

Od 2001 roku działa w Polsce Krajowy Rejestr Sądowy. Daje on możliwość uzyskania informacji o każdym podmiocie podlegającemu obowiązkowi wpisu do tego rejestru. Dane generowane są w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia. Można je uzyskać w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub poprzez serwis internetowy dostępny na stronie ekrs.ms.gov.pl. Procedura uzyskiwania dokumentu niezbędnego dla zamówień z sekcji zagospodarowanie odpadów komunalnych czy przetargi budowlane Gdańsk jest stosunkowo prosta i szybka do zastosowania.

Przedstawia ją poniższy schemat działania:

 • w pierwszym kroku zaznaczamy właściwy dla naszej działalności rejestr (prawdopodobnie będzie to opcja przedsiębiorcy),
 • wpisujemy wartość do wybranego kryterium wyszukiwania (zazwyczaj używa się do tego celu numerów KRS, Regon lub NIP),
 • potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem i wybieramy opcję szukaj,
 • na liście rekordów wybieramy ten odnoszący się do interesującego nas podmiotu,
 • zapisujemy lub drukujemy dokument.


Wyszukiwarka przetargów 2022 – kiedy odpis z działalności gospodarczej jest wymagany

Jeśli wyszukiwarka przetargów 2022 podpowiedziała nam, które postępowanie jest dla nas atrakcyjne, kolejnym krokiem jest zapoznanie się z dokumentacją postępowania. Podstawowym elementem każdego ogłoszenia jest Specyfikacja Warunków Zamówienia. To tam ujęto wszystkie obowiązki dowodowe ciążące na wykonawcy. Odpis z KRS lub CEIDG co do zasady składa tylko ten oferent, którego propozycję uznano za najkorzystniejszą. Nie zawsze jednak zachodzi taka konieczność. Wielu zamawiających podkreśla, że jeśli taki dokument mogą pozyskać z ogólnodostępnej bazy, nie trzeba go składać w ramach zamówienia publicznego. Oddzielną kwestię stanowią postępowania nie objęte wymogami ustawy pzp. Jeśli wyszukiwarka przetargów 2022 nakieruje nas na tę grupę, warto zdać sobie sprawę, że posiadanie odpisu będzie wymagane już na etapie składania oferty. Prywatne przedsiębiorstwa zobligowane do upublicznienia zadania z reguły wymagają przedłożenia KRS lub CEIDG w odpowiedniej formie.

Przetargi budowlane Gdańsk – ile ważny jest odpis?

Odpis z właściwego rejestru musi być aktualny, aby był uznany przez zamawiającego. Oznacza to, że dane zawarte w dokumencie nie uległy istotnej zmianie od czasu jego pozyskania. Muszą być więc zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli zatem w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością doszło do zmian personalnych, odpis KRS musi prezentować aktualny skład osób decyzyjnych. Jednocześnie widniejąca na nim data nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Dodaj zlecenie dla firmy – podpisanie dokumentu

Jeśli zależy nam, aby wyszukiwarka przetargów 2022 przydała się w działalności przedsiębiorstwa, warto zwracać uwagę na szczegóły. Wszelkie kopie dokumentów dowodowych powinny być podpisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Czy odpis KRS i CEIDG także podlega tej procedurze? Tu sprawę należy podzielić na dwa oddzielne typy zamówień:

 • elektroniczne,
 • tradycyjne.

Kwestia składania oferty w formie papierowej jest stosunkowo prosta. Przypomnijmy, że od początku 2021 wszystkie zamówienia objęte pzp realizowane są w formie elektronicznej. Istnieją jednak także inne trypy postępowań, jak chociażby te prowadzone przez przedsiębiorców, gdzie nadal dopuszcza się składanie ofert drukowanych. Gdy nasza wyszukiwarka przetargów 2022 udostępnia tego typu dokumentację i stoi w niej warunek o konieczności złożenia odpisu z właściwego rejestru, nie musimy go w żaden sposób podpisywać. Wydrukowany z internetu ma status oryginału. W przypadku zamówień elektronicznych, na przykład z sekcji przetargi budowlane Gdańsk, dokumenty dowodowe należy składać w formie elektronicznej. Rodzaj niezbędnego podpisu jest w tym wypadku ujęty w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Odpis z KRS czy CEIDG także należy opatrzeć wskazanym podpisem.

Wyszukiwarka przetargów 2022 – po co składa się odpis z KRS i CEIDG?

Wymóg złożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej nie jest wymysłem zamawiających. Ma on jasny cel – potwierdzić podstawy wykluczenia dotyczącej ewentualnej upadłości lub likwidacji. Jeśli zatem nasza działalność prowadzona jest w sposób ciągły i niezagrożony, nie musimy obawiać się weryfikacji wspomnianych środków dowodowych.


Related Posts

 • Nie znaleziono powiązanych postów.

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user