Przetargi Sosnowiec

ZNALEZIONO 94 OGŁOSZEŃ

Lista aktualnych przetargów w mieście Sosnowiec.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
26959720 Świadczenie usługi sportowo - rekreacyjnej Śląskie 2024-04-17
26960256 Ochrona życia i zdrowia oraz mienia pasażerów, kontrahentów i pracowników Śląskie 2024-04-17
26958588 Świadczenia medyczne Śląskie 2024-04-16
26957173 Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla części zadania dotyczącego budowy boiska Śląskie 2024-04-16
26957136 Zakup krzeseł kubełkowych Śląskie 2024-04-16
26957125 Zakup krzeseł obrotowych Śląskie 2024-04-16
26957117 Zakup kanap Śląskie 2024-04-16
26956536 Wykonanie usługi koszenia terenów należących do Gminy Śląskie 2024-04-16
26956248 DOSTAWA 10-CIO PARAMETROWYCH PASKÓW DO ANALIZY MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ CZYTNIKA PASKÓW ORAZ DZIERŻAWA ANALIZATORA Śląskie 2024-04-16
26956039 Zapytanie dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej Śląskie 2024-04-16
26955548 Montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii Śląskie 2024-04-16
26955041 DOSTARCZENIE LOKALIZATORÓW Z GENERATOREM-TX5 DO TRASOWANIA PODZIEMNYCH INSTALACJI FIRMY RADIODETECTION RD7200 Śląskie 2024-04-16
26955020 SUKCESYWNA DOSTAWA WŁAZÓW ŻELIWNYCH, POKRYW DO WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH, STOPNI ZŁAZOWYCH DO STUDNI KANALIZACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ŻELBETOWYCH I BETONOWYCH Śląskie 2024-04-16
26955009 DOSTARCZENIE GEOFONU DO LOKALIZACJI NIESZCZELNOŚCI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ Śląskie 2024-04-16
26953819 Świadczenie usług tłumacza migowego on-line Śląskie 2024-04-16
26952623 USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Śląskie 2024-04-16
26949477 Modernizacja budynku Śląskie 2024-04-15
26946053 Koszenie, grabienie i wywóz trawy i chaszczy Śląskie 2024-04-15
26944544 Przechowywanie archiwalnej dokumentacji medycznej Śląskie 2024-04-15
26943109 Opracowanie, wykonanie i dostarczenie tabliczek do oznakowania pomieszczeń oraz nakładek informacyjnych na poręcze w alfabecie Braille'a, dla osób słabowidzących i niewidomych Śląskie 2024-04-15

Zmień ustawienia wyszukiwarki

Strefa wiedzy


Przetargi z Sosnowca

Sosnowiec położony jest w centralnej części województwa śląskiego i zajmuje powierzchnię 91,06 km2. Największymi dzielnicami miasta są: Śródmieście, Milowice, Pogoń, Stary Sosnowiec, Sielec, Dębowa Góra, Zagórze, Środula, Dańdowka, Niwka, Modrzejów, Bór, Jęzor, Klimontów, Porąbka, Kazimierz Górniczy, Ostrowy Górnicze oraz Maczki. W każdej z nich realizowane są zamówienia publiczne.

Przetargi w Sosnowcu różnią się znacząco od innych form pozyskiwania klientów. W tym wypadku nie liczy się rozpoznawalność marki, znajomości ani wachlarz oferowanych usług dodatkowych. Pełny zakres projektu jest szczegółowo opisany w dokumentacji zamówienia. Wykonawca, usługodawca lub dostawca wycenia go biorąc pod uwagę swoje koszty i oczekiwany zysk. Organizator w dalszym kroku ocenia nadesłane oferty względem wcześniej podanych kryteriów. Zazwyczaj są to:

  • cena,
  • jakość (np. wydajność urządzeń),
  • termin dostawy,
  • gwarancje,
  • wsparcie posprzedażowe (np. termin odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe).
Ta propozycja, która sumarycznie uzbiera najwięcej punktów, jest dalej wybierana do realizacji w Sosnowcu. Przetargi są zatem szansą dla mniejszych firm, które w innych warunkach nie miałyby szans na równorzędną walkę z potentatami ogólnokrajowymi.

Czy przetargi w Sosnowcu są ryzykowne dla firmy?

Realizacja przetargów w Sosnowcu to możliwość uzyskania szeregu korzyści. Inwestycje tego typu dają szansę na osiągnięcie wysokich zysków zawsze wypłacanych na czas, zdobycie cennej referencji i otwarcie na nowe rynki. Warto jednak pamiętać, że niosą za sobą także różne rodzaje ryzyk, zarówno dla instytucji ogłaszającej, jak i dla potencjalnych wykonawców. O czym mowa?

  • ryzyko finansowe, związane z niedoszacowaniem projektu,
  • ryzyko opóźnień, związane z możliwością nieterminowych dostaw materiałów czy działania innych czynników, takich jak: problemy techniczne, logistyczne czy administracyjne,
  • ryzyko prawne, wynikające na przykład z możliwości wniesienia odwołania przez wykonawców,
  • ryzyko wygrania zbyt dużej liczby przetargów w Sosnowcu jednocześnie, co może wpłynąć na płynność finansową,
  • ryzyka innego typu, jak kataklizmy, konflikty zbrojne czy pandemie.
Potencjalni wykonawcy powinni pamiętać, że umowy proponowane w ramach rynku zamówień publicznych muszą być zgodne z prawem. Powinny zatem zawierać klauzule, które szczegółowo instruują, co należy zrobić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy. Receptą na pozostałe ryzyka jest rozsądne planowanie działań związanych z przetargami w Sosnowcu.

Gdzie szukać przetargów z Sosnowca?

Czy wpisane w przeglądarkę frazy „Sosnowiec przetargi” jest gwarancją wyszukania wszystkich aktualnie prowadzonych postępowań? Niestety nie. Dużo lepszym pomysłem jest skorzystanie z serwisu oferent.com.pl. To intuicyjna, kompleksowa i nowoczesna platforma, która udostępnia ogłoszenia, wyniki przetargów z Sosnowca, dokumentacje zamówienia, a nawet licytacje komornicze. Wszystkie rekordy można wygodnie filtrować względem interesujących nas parametrów. Dzięki temu planowanie staje się proste i efektywne.