LICYTACJE/SPRZEDAŻ

ZNALEZIONO 1803 LICYTACJI/SPRZEDAŻY

Najnowsze licytacje, licytacje komornicze oraz oferty kupna/sprzedaży ruchomości i nieruchomości.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
27175346 SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW POLEASINGOWYCH INPOST Małopolskie 2024-05-27
27175109 Sprzedaż ruchomości Małopolskie 2024-05-27
27175061 Sprzedaż ruchomości Małopolskie 2024-05-27
27174912 Sprzedaż ruchomości Podkarpackie 2024-05-27
27174827 Sprzedaż ruchomości Mazowieckie 2024-05-27
27174809 Sprzedaż ruchomości Lubelskie 2024-05-27
27174788 Sprzedaż ruchomości Podlaskie 2024-05-27
27174687 Sprzedaż ruchomości Śląskie 2024-05-27
27174609 Sprzedaż ruchomości Śląskie 2024-05-27
27174604 Sprzedaż ruchomości Pomorskie 2024-05-27
27174410 Sprzedaż ruchomości Śląskie 2024-05-27
27174380 Sprzedaż ruchomości Śląskie 2024-05-27
27174318 Sprzedaż ruchomości Wielkopolskie 2024-05-27
27173588 Sprzedaż ruchomości Warmińsko-Mazurskie 2024-05-27
27174321 Sprzedaż nieruchomości Śląskie 2024-05-27
27174345 Sprzedaż popiołów cynkowniczych Mazowieckie 2024-05-27
27174269 Sprzedaż ruchomości Opolskie 2024-05-27
27174267 Sprzedaż ruchomości Lubelskie 2024-05-27
27174246 Sprzedaż ruchomości Wielkopolskie 2024-05-27
27174218 Sprzedaż ruchomości Pomorskie 2024-05-27

Zmień ustawienia wyszukiwarki

Strefa wiedzy


Licytacje komornicze i sprzedaż w drodze licytacji publicznej

Standardowy zakup nieruchomości lub ruchomości wymaga odpowiedniego przygotowania. Po określeniu potrzeb, niezbędne jest rozeznanie rynku i wybór odpowiedniego rozwiązania. Każde gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo może dokonać zakupu w dowolnym miejscu. Nie zawsze jednak oferowane na rynku ceny są optymalne. Często zdarza się także, że interesujące nas produkty są trudne do znalezienia w skali lokalnej, Rozwiązaniem może być skorzystanie licytacji komorniczej lub sprzedaży w drodze licytacji publicznej.

Jak wygląda licytacja samochodu lub maszyny?

Zastanawiają się Państwo, jak wygląda licytacja samochodu lub maszyny? Poniżej przygotowaliśmy krótki poradnik, który w kilku krokach przedstawi procedurę ubiegania się o tanie doposażenia swojej działalności gospodarczej.

 • Krok pierwszy – analiza szans. Gdzie szukać licytacji komorniczych? Dawniej ogłoszenia były dostępne w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji. Po okresie pandemii właściwymi miejscami do prowadzenia procedur komorniczych są dedykowana platforma1 lub baza oferent.com.pl.
 • Krok drugi – zapoznanie się z dokumentacją oraz regulaminem, w którym powinny znaleźć się takie informacje jak: terminy, wysokość wadium lub rękojmi, zasady przebiegu licytacji komorniczej czy warunki odbioru przedmiotu sprzedaży.
 • Krok trzeci – zapłata rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Ten krok jest pomijany, gdy licytacja komornicza dotyczy urządzeń o wartości wywoławczej niższej niż 5 tysięcy złotych. Co do zasady rękojmia jest zwracana niezwłocznie po zakończeniu procedury. Wyjątek stanowi wydatek wygrywającego, który wliczany jest w poczet zapłaty za kupiony przedmiot, oraz podmiotu, który nie dochował w terminie warunków licytacji.
 • Krok czwarty – przystąpienie do licytacji komorniczej.
 • Krok piąty – zapłata i odbiór przedmiotu przetargu.

Gdy wiemy już, jak wyglądają licytacje komornicze, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii praktycznych. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że sprzedaż zajętych ruchomości nie dotyczy2:

 • Sytuacji, gdy ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty,
 • Sytuacji, gdy zajęto inwentarz żywy, a dłużnik odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór.

Istnieje też możliwość przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki, ale pod warunkiem, że dłużnik wyraził na to zgodę i określił minimalną cenę zbycia. Istotną zasadą regulującą rynek licytacji komorniczych jest obowiązek obwieszczenia o sprzedaży z dwutygodniowym wyprzedzeniem, tak aby wszyscy zainteresowani mogli się do niej odpowiednio przygotować. Obok licytacji komorniczych występują na rynku sprzedaże w drodze licytacji publicznej. Różnią się one przede wszystkim tym, że sprzedającym jest ich właściciel, który chce się pozbyć danego środka trwałego ze swojej ewidencji. Sama procedura składania ofert jest tu analogiczna jak w przypadku licytacji komorniczych.

1 Zob. https://elicytacje.komornik.pl/ (dostęp z 27.08.2023 r.).

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Art. 864 §2.

Jak wygrać licytacje komorniczą?

Jak wygrać licytację komorniczą lub transakcję w drodze licytacji publicznej? Podstawowe zasady są tu analogiczne, jak w przypadku zamówień publicznych. (choć liczba procedur jest znacznie mniejsza) Ostateczny sukces osiąga ta firma, która złoży poprawną i najkorzystniejszą ofertę. Przy czym o ile w typowych przetargach publicznych brane są pod uwagę różne kryteria punktowe, o tyle tu kluczowa jest cena. Ostatecznie zatem odpowiedź na pytanie, jak wygrywać licytacje komorniczą jest bardzo prosta – należy przebić oferty pozostałych zainteresowanych.

Wśród produktów przeznaczonych do sprzedaży pojawiają się między innymi:

 • urządzenia biurowe takie jak: kserokopiarki, drukarki czy skanery,
 • linię do pakowania nawozów,
 • samochody osobowe i dostawcze,
 • pompy pneumatyczne i hydrauliczne,
 • odzież militarną czy strażacką,
 • sprzęt ogrodniczy,
 • sprzęt medyczny,
 • maszyny do obróbki metalu i drewna,
 • urządzenia chłodnicze,
 • meble domowe, szkolne i biurowe,
 • artykuły gumowe, plastikowe i syntetyczne.

Zakładka licytacji komorniczych jest więc idealnym rozwiązaniem dla bardzo szerokiego grona klientów. Firmy z branży budowlanej, administracyjnej, hydraulicznej, transportowej, motoryzacyjnej, informatycznej i wielu innych, znajdą tu produkty do wyposażenia swoich stanowisk pracy. Większość wystawionych na sprzedaż urządzeń pochodzi od podmiotów wymieniających sprzęt ze względu na modernizację linii produkcyjnych, zmianę profilu produkcji lub likwidację działalności. Pozostałą część to elementy pochodzące z likwidacji podmiotu gospodarczego.

Jak wyglądają licytacje komornicze nieruchomości?

Odmienną użytecznością zakładki licytacji komorniczych jest możliwość zakupu nieruchomości prywatnej lub pod produkcję. Czy opłaca się kupić mieszkanie na licytacji? Oczywiście tak! Może być to wartościową alternatywą dla transakcji prowadzonych na wolnym rynku. Standardowa cena wywoławcza na tego typu aukcjach wynosi 75% wartości danej nieruchomości. Pozwala to z optymizmem patrzeć na dokonanie zakupu na korzystnych warunkach. Zgodnie z art. 929 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że przedmiot sprzedaży stanowi to wszystko, co według przepisów prawa rzeczowego jest obciążone hipoteką3.
Sama procedura składania ofert jest analogiczna jak w przypadku maszyn i urządzeń. Istotny jest jednak moment faktycznego wejścia w posiadanie nowego zakupu. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 7 czerwca 1947 r., C.III.124/47 11, a potwierdził także art. 999 §1 k.p.c., dzieje się to z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności4.
Największe szanse na satysfakcjonujące dopełnienie transakcji z licytacji komorniczej mają te podmioty, które posiadają dostęp do wszystkich ogłoszeń zlokalizowanych w Polsce. Niestety informacje o wystawionych nieruchomościach często mają ograniczoną dostępność. Zamieszcza się je na tablicach, w lokalnej prasie oraz portalu Krajowej Rady Komorniczej. Są to dane surowe, nieposortowane, z brakiem możliwości odpowiedniego filtrowania i powiadamiania o nowościach. Co więcej, część licytacji nie nosi znamion komorniczych, mimo że oferowane w nich ceny są równie atrakcyjne. Tym samym wyszukanie ich na lokalnym serwisie graniczy często z cudem.
W bazie oferent.com.pl informacje o licytacjach komorniczych są zamieszczane na bieżąco. Istnieje możliwość włączania systemu powiadamiania o wybranych licytacjach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Gwarantuje to szybki i łatwy dostęp do wszystkich nowych licytacji komorniczych. Dodatkowo na serwisie zamieszczono także innego typu licytacje nieruchomości, przeznaczone dla zakładów produkcyjnych i usługowych. Rekord ujęty na platformie zawiera między innymi dane komornika i banku, którzy umożliwiają dokonanie oględzin nieruchomości w terminie 14 dni przed rozpoczęciem licytacji. Pozwala to w sposób bezpieczny i świadomy inwestować w zasoby własnej firmy.

3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Art. 929 §1.

4 „Państwo i Prawo” 1948, nr 9–10, s. 158; z krytyczną glosą W. Siedleckiego.

Zalety korzystania z zakładki sprzedaży i licytacji komorniczych

Jeśli weryfikują Państwo dostępność hali produkcyjnej o niższej wartości niż rynkowa, pragną zakupić maszyny do produkcji części metalowych lub poszukują dostawcy węgla, zakładka sprzedaży i licytacji komorniczych będzie niezastąpionym rozwiązaniem. Wśród najważniejszych korzyści tego rozwiązania wyróżniamy:

 • Aktualizację na bieżąco – nowe licytacje i aukcje pojawiają się każdego dnia roboczego.
 • Różnorodność – w zestawieniu znajdują się urządzenia adekwatne dla wielu branż i sektorów gospodarki.
 • Łatwość – standardowy rekord zawiera niezbędne dane do zakwalifikowania i odnalezienia właściwego ogłoszenia. Wystarczy jedno kliknięcie.
 • Filtrowanie – istnieje możliwość zamówienia usługi filtrowanej, tak aby na naszą skrzynkę mailową trafiały licytacje i sprzedaż z wybranych segmentach gospodarki.
 • Efektywność kosztowa – dzięki regularnemu przeglądaniu aukcji możliwe jest dokonanie zakupu urządzeń i nieruchomości na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.
 • Transparentność – wprowadzona niedawno pełna rejestracja przebiegu licytacji w systemie teleinformatycznym prowadzi do zwiększenia jej transparentności5. Sprzedaże prowadzone są w sposób uczciwy i bezpieczny dla każdej strony.
 • Wygoda – z użyteczności można korzystać z dowolnego miejsca na świecie.

Gdy już wiedzą Państwo jak się kupuje na licytacji komorniczej oraz jakie są tego korzyści, czas zacząć śledzić rynek. Kilka minut poświęconych dziennie może przyczynić się do osiągnięcia olbrzymich oszczędności dla firmy.

5 K. Rogala, Elektroniczna licytacja nieruchomości, PME, Nr 2/2022, str. 35.