INWESTYCJE

ZNALEZIONO 6306 INWESTYCJI

Najnowsze inwestycje

Numer Przedmiot Województwo Dodano
27175664 INWESTYCJA PLANOWANA Naprawa podjazdu i chodnika prowadzących Łódzkie 2024-05-27
27175659 INWESTYCJA PLANOWANA Zakup i dostawa robota pirotechnicznego Lubuskie 2024-05-27
27175658 INWESTYCJA PLANOWANA Remont budynku Lubuskie 2024-05-27
27175656 INWESTYCJA PLANOWANA Świadczenie usług kafeteryjnych dla pracowników CeZ w 2025 r Mazowieckie 2024-05-27
27175655 INWESTYCJA PLANOWANA Dostęp do usługi do realizacji zadań zespołu polegających na wyszukiwaniu nowych zagrożeń i wsparcia analizy znanych zagrożeń Mazowieckie 2024-05-27
27175654 INWESTYCJA PLANOWANA Wirtualna centralka Mazowieckie 2024-05-27
27175653 INWESTYCJA PLANOWANA Usługi psychoterapeutyczne Lubuskie 2024-05-27
27175652 INWESTYCJA PLANOWANA Remont tarasów w lokalach mieszkalnych Łódzkie 2024-05-27
27175651 INWESTYCJA PLANOWANA Pozyskanie wsparcia zewnętrznego w celu organizacji cyklicznej konferencji "Perspektywy e-zdrowia" Mazowieckie 2024-05-27
27175649 INWESTYCJA PLANOWANA Druk publikacji naukowych Mazowieckie 2024-05-27
27175650 INWESTYCJA PLANOWANA Usługi lekarskie Lubuskie 2024-05-27
27175648 INWESTYCJA PLANOWANA Zakup subskrypcji do usługi SHODAN jako wsparcie w realizacji zadań OSINTu realizowanego przez zespół CSIRT Mazowieckie 2024-05-27
27175644 INWESTYCJA PLANOWANA Dostawa sprzętu i aparatury medycznej: unit stomatologiczny, unit ginekologiczny z fotelem oraz aparat USG Łódzkie 2024-05-27
27175645 INWESTYCJA PLANOWANA Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) Śląskie 2024-05-27
27175646 INWESTYCJA PLANOWANA Usługi sprzątania Mazowieckie 2024-05-27
27175643 INWESTYCJA PLANOWANA Wesoła Gra - Modernizacja boiska sportowego - Dzielnica Wesoła - MBO 2024 Śląskie 2024-05-27
27175642 INWESTYCJA PLANOWANA Monitoring Śląskie 2024-05-27
27175641 INWESTYCJA PLANOWANA Sprzęt komputerowy Mazowieckie 2024-05-27
27175640 INWESTYCJA PLANOWANA Teambuilding_Spotkanie pracowników Mazowieckie 2024-05-27
27175639 INWESTYCJA PLANOWANA Obłożenia Lubelskie 2024-05-27

Zmień ustawienia wyszukiwarki

Strefa wiedzy


Co to jest inwestycja w rozumieniu rynku zamówień publicznych?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nierozerwalnie z licznymi wyzwaniami - zarówno finansowymi, jak i organizacyjnymi czy prawnymi. Z jednej strony należy zadbać o odpowiedni marketing, aby liczba zleceń nigdy się nie kończyła. Z drugiej strony równie ważne jest dbanie o personel, właściwą politykę jakości oraz efektywny łańcuch dostaw. Dobrym pomysłem na skuteczne zrównoważenie działalności jest przyjęcie właściwej strategii długoterminowej. To rozwiązanie jest dostępne dzięki systematycznej weryfikacji transakcji planowanych.

Co to jest inwestycja? Zgodnie z popularną definicją jest to proces lokowania kapitału w celu jego pomnożenia1. Inaczej mówiąc, są to określone nakłady kapitałowe przeznaczane na różnego rodzaju przedsięwzięcia dla uzyskania określonych efektów w przyszłości. Ta definicja nie oddaje w pełni sensu inwestowania na rynku zamówień publicznych2. W tej przestrzeni nie ma bowiem miejsca dla akcji, obligacji czy lokat, które są immanentną częścią definicji zaproponowanej przez M. Hajkiewicz-Górecką. W tym kontekście dużo ciekawsze rozwinięcie przedstawił D.G. Luenberger. W jego opinii inwestycja to „bieżące zaangażowanie zasobów podejmowane w celu późniejszego osiągnięcia zysków, czyli powiększenia stanu posiadania środków”3. Kluczowe jest tu pojęcie zasobów rozumiane jako:

 • Środki finansowe.
 • Czas.
 • Kapitał ludzki.
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
 • Inne.

Inwestycje na rynku zamówień publicznych to zatem realizacja konkretnych dostaw, robót budowlanych lub usług, których celem jest osiągnięcie zysku przez firmę.

1 M. Hajkiewicz-Górecka, Inwestycje przedsiębiorstw [w:] Ekonomia od A do Z, S. Sztaba, red., Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., s. 181-182.

2 Zamówienia publiczne to odpłatne umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. J. Pokrzywniak, J. Baehr, T. Kwieciński, Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006, s. 10.

3 G.H. Luenberger, Teoria inwestycji finansowych [za:] S. Flejterski, Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów [w:] S. Flejterski, B. Świecka, red., Element finansów i bankowości, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, s. 15.

Jakie inwestycje przynoszą najlepszy zysk na rynku zamówień publicznych?

Jakie inwestycje przynoszą najlepszy zysk na rynku zamówień publicznych? Wbrew pozorom nie te, na które spływa najmniej ofert. Konkurencja ma znaczenie, ale jak pokazują statystyki Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przeciętnie na postępowanie spływają jedynie dwie skuteczne oferty4. Prawdopodobieństwo podpisania kontraktu jest zatem wysokie. Dużo ważniejsze niż oglądanie się na innych jest obranie właściwej strategii, dokładne planowanie oraz drobiazgowe przygotowanie swojej oferty. Potentaci na rynku to zatem firmy, które potrafią znaleźć odpowiedni balans między własnymi zasobami, a potrzebami rynku. To właśnie one przeprowadzają najlepsze inwestycje.

4 „Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2022” str. 68-75.

Najlepsze inwestycje to te robione z głową

Każdego roku wiele przedsiębiorstw przekonuje się, jak zgubne potrafią być impulsywne działania na rynku. Nieprzemyślane oferty, brak dywersyfikacji, niewystarczające stany magazynowe – to najpopularniejsze synonimy biznesowych kłopotów. Nie tak dokonuje się najlepszych inwestycji. Złe wybory są jednym z podstawowych powodów zamykania działalności gospodarczych. Tylko w 2022 roku do rejestru CEIDG wpłynęło ponad 193 tysiąca wniosków o zakończenie prowadzenia swojej firmy5.
Żeby uniezależnić się od części z tych ryzyk, warto przeznaczyć trochę czasu w odpowiednie przemyślenie strategii ekspansji gospodarczej. Jest to szczególnie ważne w sektorze zamówień publicznych. Wygranie postępowania to często sukces dla firmy, ale czym może skończyć się jednoczesne podpisanie kilku znaczących umów? Jakie mogą być konsekwencje dla firmy?
Niestety przyjęcie na swoje barki zbyt wielu zadań w krótkim terminie, może zakończyć się brakiem wypłacalności, nałożonymi karami umownymi, złą reputacją na rynku. Przystępując do zamówienia publicznego, warto mieć na względzie, że zapłata za wykonany przedmiot umowy zazwyczaj następuje po odbiorze robót lub dostaw. Oznacza to konieczność wyłożenia odpowiednich środków pieniężnych i oczekiwanie na przyszłe zyski. Ta naturalna procedura może być jednak kłopotliwa w przypadku konieczności poczynienia zbyt dużych zapasów magazynowych. Wiele firm uczestniczy jednocześnie w większej liczbie zamówień, niż jest w stanie obsłużyć. Założenie jest słuszne – wszystkiego nie można wygrać. Czasami jednak rzeczywistość gospodarcza potrafi płatać figla i mimo olbrzymich chęci, nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom licznych Zamawiających.

Popularna jest także inna sytuacja. Przedsiębiorcy zamiast zastanowić się gdzie inwestować, praktykują składanie ofert przetargowych w mało atrakcyjnych dla firmy zamówieniach. Jak to możliwe? Załóżmy, że prowadzimy działalność zlokalizowaną w Wielkopolsce. Największą przewagę konkurencyjną osiągamy w tej sytuacji dla postępowań prowadzonych przez regionalne instytucje publiczne. Nie zawsze są one jednak dostępne na rynku w danym momencie. W tej sytuacji wiele przedsiębiorstw składa oferty w innych lokalizacjach, oddalonych od siedziby głównej o setki kilometrów. Wygranie takiego przetargu wiąże się z uzyskaniem zysku i złapaniem ciekawej referencji. Co jednak w sytuacji, gdy już po podpisaniu umowy okazuje się, że na naszym terenie uruchomiono trzy inne podobne postępowania, a my nie mamy już dostępnych zasobów, aby w nich wystartować? W ten sposób tracimy możliwość zawiązania lokalnych znajomości.

Tych problemów z pewnością by nie było, gdybyśmy odpowiednio wcześnie zapoznali się z planem postępowań o udzielenie zamówień. To on podpowiada, gdzie inwestować swoje zasoby.

Co to jest plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych?

Powtórzmy to jeszcze raz – najlepsze inwestycje to takie, które są odpowiednio zaplanowane. Jednym z narzędzi projektowania uczestnictwa w rynku zamówień publicznych jest analiza planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Co to takiego? Mówiąc najprościej, jest to dokument, w którym zamawiający publiczni oraz ich związki informują, jakie zamówienia przewidują przeprowadzić w danym roku6. Ich zamieszczenie jest obowiązkowe w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. W planie postępowań o udzielenie zamówień znajdują się takie informacje, jak:

 • Nazwa zadania.
 • Planowany termin wszczęcia postępowania.
 • Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia.
 • Wartość szacunkowa.
 • Ewentualne dodatkowe komentarze.

6 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019).

Dlaczego warto śledzić plan postępowań o udzielenie zamówień?

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego podpowiada gdzie inwestować. Platforma oferent.com.pl zbiera dane ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, niezależnie czy mówimy tu o gminie, powiecie czy województwie. Dzięki temu osoby chcące dokładnie zaplanować swoje działania na rynku zamówień publicznych mają pełny wgląd do tego, co będzie działo się za kilka miesięcy. Co to daje firmie?

 • Możliwość wyprzedzenie o krok konkurencji.
 • Realny wpływ na kształt harmonogramu nowych umów.
 • Szansę na zakontraktowanie materiałów i zapasów po lepszych cenach.
 • Czas na przygotowanie się do złożenia dokumentacji przetargowej, w tym na znalezienie odpowiednich podwykonawców.
 • Dokonanie niezbędnych wizji lokalnych, które mogą wpłynąć na poprawną kalkulację.
 • Zorganizowanie odpowiedniego zaplecza finansowego.

To najlepszy odpowiedź na pytanie o to, w co inwestować na początek.

Jak czytać plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych?

Plan postępowań o udzielenie zamówień jest dokumentem prostym w konstrukcji. Jego analiza nie powinna nastręczać problemów dla potencjalnych użytkowników. Niestety każdy zamawiający publikuje swój własny dokument, a co gorsza może go wielokrotnie aktualizować. Wszystko to sprawia, że badanie przyszłych inwestycji bywa trudne. Właśnie dlatego warto zajrzeć do naszej wyszukiwarki. Na podstawie opinii wykonawców przygotowaliśmy wykaz, który prezentuje:

 • Kategorię – przypisaną do danego zamówienia branżę, dzięki czemu można łatwo wyszukiwać interesujące nas ogłoszenia.
 • Przedmiot – dokładny tytuł, wskazujący na ogólny zakres zlecenia.
 • Inwestora i jego dane teleadresowe.
 • Źródło.
 • Miejsce i termin realizacji.
 • Link do strony źródłowej.

Dzięki tym informacjom każda firma może z wyprzedzeniem odnaleźć interesujące je postępowania i skontaktować się z Zamawiającym, w celu poznania szczegółów inwestycji planowanej. Raporty generowane są na bieżąco i przesyłane o wybranej przez firmę porze dnia.

Które branże znajdują się w wykazie?

W naszym serwisie nie dyskryminujemy żadnego sektora gospodarki. Algorytm zbierania rekordów uwzględnia wszystkie branże. Chcąc planować razem z nami, w co inwestować na początek, możecie Państwo otrzymywać na bieżąco informacje między innymi z dziedziny:

 • drogowej,
 • budowlanej,
 • energetycznej,
 • naukowej,
 • telekomunikacyjnej,
 • elektrycznej,
 • wodno-kanalizacyjnej,
 • transportowej,
 • ubezpieczeniowej,
 • cateringowej,
 • eventowej.

W pakiecie znajdują się także zamierzenia polegające na zakupie wyposażenia, urządzeń produkcyjnych czy oprogramowania informatycznego. W ten sposób z wyprzedzeniem postanowicie, gdzie inwestować swój czas i zasoby, by osiągnąć najwyższe zyski.