OGŁOSZENIA

ZNALEZIONO 4350 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
21141226 INWESTYCJA PLANOWANA Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych Zachodniopomorskie 2021-05-10
21141227 INWESTYCJA PLANOWANA Budowa podwójnej kancelarii leśnictw Śląskie 2021-05-10
21141224 INWESTYCJA PLANOWANA Potwierdzanie skierowań na leczenie Mazowieckie 2021-05-10
21141221 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa drogi leśnej Śląskie 2021-05-10
21141219 INWESTYCJA PLANOWANA Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół Wielkopolskie 2021-05-10
21141220 INWESTYCJA PLANOWANA Dostawa materiałów zużywalnych kompatybilnych z generatorem do termolezji Podlaskie 2021-05-10
21141218 INWESTYCJA PLANOWANA Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych Podkarpackie 2021-05-10
21141217 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną Mazowieckie 2021-05-10
21141216 INWESTYCJA PLANOWANA Wykonanie robót budowlanych -przebudowa konstrukcji więźby dachowej wraz ze zmianą układu statycznego, wymiana pokrycia dachowego wraz z założeniem warstwy wstępnego krycia, montaż okien połaciowych Małopolskie 2021-05-10
21141214 INWESTYCJA PLANOWANA Dostawa energii elektrycznej Mazowieckie 2021-05-10
21141213 INWESTYCJA PLANOWANA Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Systemu Sygnalizacji Włamania i napadu wraz z aktualizacją oprogramowania Mazowieckie 2021-05-10
21141212 INWESTYCJA PLANOWANA Dostawa implantów Podlaskie 2021-05-10
21141211 INWESTYCJA PLANOWANA Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Zachodniopomorskie 2021-05-10
21141206 INWESTYCJA PLANOWANA Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Leczniczej i Oddziału Rehabilitacyjnego Nr Projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0044/18 Podlaskie 2021-05-10
21141204 INWESTYCJA PLANOWANA Budowa sieci kanalizacyjnej Lubelskie 2021-05-10
21141203 INWESTYCJA PLANOWANA Dostawy leków,materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych,produktów nieleczniczych Małopolskie 2021-05-10
21141202 INWESTYCJA PLANOWANA Budowa oświetlenia ulicznego Mazowieckie 2021-05-10
21141201 INWESTYCJA PLANOWANA Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Mazowieckie 2021-05-10
21141200 INWESTYCJA PLANOWANA Remont osady leśnej Leśnictwa Kalinówka Zachodniopomorskie 2021-05-10
21141199 INWESTYCJA PLANOWANA Roboty remontowo-malarskie Mazowieckie 2021-05-10

Zmień ustawienia wyszukiwarki