Wyszukiwanie dla:

Przetargi Kujawsko-Pomorskie

ZNALEZIONO 1648 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
22014932 Usługa dźwigowa Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22011200 Dostawa leków Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016746 INWESTYCJA PLANOWANA Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016596 INWESTYCJA PLANOWANA Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016543 INWESTYCJA PLANOWANA Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016534 INWESTYCJA PLANOWANA Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016526 INWESTYCJA PLANOWANA Odbiór i zagospodarowanie odpadów Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016525 INWESTYCJA PLANOWANA Transport odpadów komunalnych Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016519 INWESTYCJA PLANOWANA Utrzymanie czystości i porządku Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016516 INWESTYCJA PLANOWANA Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016491 INWESTYCJA PLANOWANA Konserwacja oświetlenia drogowego Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016471 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWĄ ,,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO" Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016439 INWESTYCJA PLANOWANA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016374 Sukcesywne dostawy gazów medycznych Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016345 Sprzedaż ruchomości Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22016263 Przegląd techniczny urządzeń kontenera Mobilnych Modułów Mazowieckie 2021-10-19
22016227 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22011850 Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia IT i AV Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22015897 Utrzymanie przejezdności dróg gminnych Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22015863 Montaż klimatyzatorów Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19

Zmień ustawienia wyszukiwarki