PRZETARGI

ZNALEZIONO 19031 PRZETARGÓW

Codziennie aktualizowana baza przetargów i zapytań ofertowych z całego kraju. Monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
23391539 Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów laboratoryjnych Śląskie 2022-06-24
23391520 Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych Małopolskie 2022-06-24
23391519 Zakup i dostawa- narzędzia Małopolskie 2022-06-24
23391518 Zakup i dostawa - agregat Małopolskie 2022-06-24
23391517 Zakup i dostawa - narzędzia Małopolskie 2022-06-24
23391516 Zakup i dostawa - Rura czarna Małopolskie 2022-06-24
23391513 Remont mieszkania służbowego Małopolskie 2022-06-24
23391511 Termomodernizacja budynku mieszkalnego Małopolskie 2022-06-24
23391508 Remont posadzek Małopolskie 2022-06-24
23391506 Najem powierzchni reklamowej i realizacja działań reklamowych Małopolskie 2022-06-24
23391501 Modernizacja budynków socjalno-biurowych Wielkopolskie 2022-06-24
23391497 Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika Mazowieckie 2022-06-24
23391495 Modernizacja budynków socjalno-biurowych Wielkopolskie 2022-06-24
23391493 Sukcesywna dostawa specjalistycznych środków czystości wraz z transportem i rozładunkiem Mazowieckie 2022-06-24
23391478 Remont balkonów budynków Śląskie 2022-06-24
23391491 Wstępne konsultacje rynkowe - ,,Na świadczenie usług eksploatacyjnych na stacyjnych obiektach elektroenergetycznych PSE S.A." Mazowieckie 2022-06-24
23391489 Dzierżawa szkolnej stołówki oraz sklepiku szkolnego Małopolskie 2022-06-24
23391476 Zaprojektowanie i dostawa linii produkcyjnej Pomorskie 2022-06-24
23391473 Zakup, dostawa i montaż sprzętu elektronicznego komputerowego i oprogramowania Podlaskie 2022-06-24
23391486 Wymiana instalacji elektrycznej Mazowieckie 2022-06-24

Zmień ustawienia wyszukiwarki

Jak wygrać przetarg – poradnik

Zamówienia publiczne to dla przedsiębiorstwa z sektora MŚP idealna okazja do zdobycia nowego zlecenia. Każdego dnia setki instytucji z całego kraju uruchamia nowe przetargi, które dla potencjalnych wykonawców stanowią cenne źródło dochodu. Aby dać sobie szansę na wygranie takiego postępowania i zakontraktowanie zlecenia dla firmy, niezbędne jest złożenie oferty. Jak to zrobić? Poniżej prezentujemy szczegółowy poradnik, jak w dziesięciu krokach wygrać przetarg.

Mity na temat przetargów

Wiele przedsiębiorstw rezygnuje ze startowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na krążące mity. Przyjrzyjmy się im z bliska.
1. Nadmierna biurokracja – zamówienia publiczne wymagają znajomości odpowiednich przepisów i staranne przygotowanie oferty. Zamawiający są jednak zobowiązani, aby w przypadku braku danego pisma lub oświadczenia, wystąpić o jego uzupełnienie. Dodatkowo formularze ofert i załączniki są zazwyczaj sformułowane w sposób jasny i czytelny. Po przeczytaniu tego poradnika, mit nadmiernej biurokracji, z pewnością zostanie obalony.
2. Brak konkurencyjności – nadal funkcjonuje mylne przeświadczenie o przetargach „ustawionych” pod konkretnego wykonawcę. W 2021 roku weszły w życie nowe przepisy Pzp, które narzucają na Zamawiających całkowitą cyfryzację zamówień publicznych, co znacząco zmniejszyło możliwość stosowania nieuczciwych praktyk.
3. Konieczność wniesienia wadium – wadium w oczach wielu potencjalnych wykonawców, stanowi niepotrzebny wydatek dla firmy. W nowej ustawie Pzp zapisano, że nie wszystkie zamówienia muszą obligatoryjnie wymagać wniesienia wadium. Dodatkowo ograniczono jego wysokość oraz zaproponowano inną formę wnoszenia wadium niż w pieniądzu. Uznawane są także poręczenia bankowe, gwarancje bankowe czy gwarancje ubezpieczeniowe.

Jak zacząć wygrywać przetargi?

KROK PIERWSZY – gdzie szukać odpowiedniego ogłoszenia?

Poszukiwania można przeprowadzać na dwa sposoby: łatwy oraz żmudny. Korzystając z pełni możliwości, jakie daje oferent.com.pl szybko przefiltrujemy dostępne przetargi według interesujących nas kryteriów. Odpowiednio dobierzemy branżę, termin zamówienia, zawęzimy dostępne możliwości do określonego obszaru geograficznego. Baza zawiera kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazały się na terenie Polski w ostatnim czasie. Nie ma więc ryzyka, że któreś z postępowań pominiemy. Serwis posiada atrakcyjny 20-dniowy okres próbny, za który nie są pobierane dodatkowe opłaty. Umożliwia także znalezienie podwykonawców, gdy jakaś część zamówienia wykracza poza wachlarz usług oferowany przez naszą firmę.

Inną metodą jest ręczne poszukiwanie każdego postępowania oddzielnie. Niestety Zamawiający mogą korzystać z dowolnej, komercyjnej platformy do organizacji przetargu, zatem liczba koniecznych stron do odwiedzenia, jest w tej sytuacji nieskończona i zmieniająca się w czasie. Już samo odwiedzenie wszystkich możliwych Biuletynów Informacji Publicznej może przyprawić o ból głowy.

KROK DRUGI – znajdź dokumentację z postępowania

Jeśli znalazłeś interesujący Cię przetarg, czas na zweryfikowanie możliwości złożenia oferty. Każda dokumentacja przetargowa składa się z szeregu dokumentów. Zazwyczaj są to: Ogłoszenie o zamówieniu. SIWZ lub SWZ. Formularz oferty wraz z załącznikami. JEDZ. Dokumentacja techniczna/przedmiary robót/zdjęcia i rzuty sytuacyjne. Całość dokumentacji znajdziesz na stronie internetowej zamawiającego. Bardzo często bywają one trudne do odnalezienia, dlatego warto skorzystać z serwisu oferent.com.pl, który udostępnia link do odpowiedniej strony konkretnego przetargu lub link do gotowej do pobrania dokumentacji przetargowej.

JEDZ, czyli Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Publicznego. to standardowy, ujednolicony formularz dla zamówień publicznych, których wartość przekracza progi unijne. Składa się on z następujących elementów:
Część I. Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.
Część II. Informacje dotyczące wykonawcy.
Część III. Kryteria wykluczenia, np. wyroki skazujące, niewypłacalność, zaległości podatkowe.
Część IV. Kryteria kwalifikacji wyboru zamawiającego.
Część V. Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów.
Część VI. Oświadczenia końcowe.

Dokument ten zastępuje różnego rodzaju oświadczenia i w każdym kolejnym przetargu wygląda podobnie. Aby maksymalnie ułatwić jego uzupełnienie Komisja Europejska stworzyła darmowe, elektroniczne narzędzie, które pozwala na wypełnienie i wysłanie JEDZ. Nosi ono nazwę eESPD i odnajdziemy je pod linkiem https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl. Dzięki tej użyteczności, wykonawca może uzupełnić plik w kilka minut.

KROK TRZECI – specyfikacja zamówienia

Najważniejszym z wymienionych dokumentów, który udzieli nam szczegółowych informacji na temat tego, czy nasza firma może złożyć ofertę w zamówieniu, jest Specyfikacja Warunków Zamówienia. Elementy jakie powinny się w niej znaleźć reguluje art. 36 Ustawy Pzp. Jako że wskazano tam wiele niezbędnych rozdziałów, samo SWZ zawiera często kilkadziesiąt stron. Warto jednak zwrócić uwagę, że większość z nich do standardowe sformułowania, które będą przewijały się w każdym przetargu. Dla potencjalnego wykonawcy, który chce określić, czy dane postępowanie to dobry pomysł na nowe zlecenia dla firmy, najważniejsze są warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków. To w tym miejscu znajdziemy informację, czy możemy w ogóle startować w danym zamówieniu, tj. czy posiadamy odpowiednie doświadczenie i zasoby.

Niezwykle istotne jest także dokładne zbadanie kryteriów oceny ofert. Kryteria oceny służą do dokonania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Od dłuższego czasu przyjmuje się, że najkorzystniejsza oferta wcale nie musi być tą najtańszą. Pod pojęciem najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami art. 239 ust. 2 Pzp należy rozumieć taką, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu albo oferta z najniższą ceną lub kosztem oraz kryteriów jakościowych odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Co to oznacza w praktyce?

Bardzo często wśród kryteriów ofert występują między innymi: okres gwarancji, czas reakcji serwisowej, określone parametry urządzeń itd. Za każde kryterium przyznawana jest określona ilość punktów. Jeśli nasza oferta będzie najtańsza, ale zaoferowany produkt lub usługa będzie posiadała gorsze właściwości z punktu widzenia oceny ofert, bardzo możliwe, że zamawiający wybierze inną propozycję. Szczegółowy wzór obliczania ostatecznej wartości oferty został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Chcąc uzyskać zlecenia dla firmy, warto tak skomponować swoją dokumentację, aby odpowiadała ona na zadane kryteria.

KROK CZWARTY – przedmiot zamówienia

Gdy uzyskaliśmy już pewność, że możemy wystartować w danym przetargu, czas na zapoznanie się z przedmiotem zamówienia. Zazwyczaj jest on szczegółowo opisany w dodatkowej dokumentacji. Zdarza się jednak, szczególnie przy mniejszych zamówieniach, że dołączono go do SIWZ. Przedmiot zamówienia zazwyczaj jest przedstawiony bardzo szczegółowo i zawiera minimalne parametry rozwiązań, jakie mają być zastosowane w realizowanej umowie. Zamawiający czasami nie jest w stanie opisać precyzyjnie danego przedmiotu, bez odwołania się do określonych znaków towarowych, patentów, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi. Aby takie działanie w żaden sposób nie naruszało zasady uczciwej konkurencji, konieczne jest określenie rozwiązania równoważnego.

Wykonawca ma możliwość przedstawienia oferty równoważnej, czyli takiej, która posiada podobne lub lepsze parametry, niż przedmiot opisany w zamówieniu. Wybrane rozwiązanie winno być przez wykonawcę szczegółowo opisane, tak aby zamawiający miał pewność, że nie zmienia ono założeń projektowych.

Jeśli jakieś kryterium lub parametr budzą nasze wątpliwości, warto zadać pytanie zamawiającemu. Szczegółowy sposób komunikacji został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zazwyczaj odbywa się on poprzez kontakt e-mail telefoniczny lub formularz do komunikacji, udostępniony przez konkretną platformę zakupową. Należy pamiętać, aby ewentualne zapytania wysyłać szybko, gdyż zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi tylko wtedy, gdy wpłynęły do niego do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

KROK PIĄTY – skompletuj dokumentację

Jeśli wszystkie zapisy są dla Ciebie jasne i dokonałeś już odpowiedniej wyceny, czas na przygotowanie materiałów. Podstawowym dokumentem do uzupełnienia będzie formularz oferty. To tam wpisujemy odpowiednią kwotę, podajemy dane wykonawcy oraz okres gwarancji. W zależności od zapisów SWZ może nastąpić także konieczność załączenia dodatkowych oświadczeń, kosztorysów czy referencji.

Popularne są także takie dokumenty jak:
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydawane przez ZUS/KRUS.
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dochodowych wydawane przez US.
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wspomniane zaświadczenie warto posiadać i regularnie je odświeżać, jeśli planujemy szukać zlecenia dla firm poprzez system zamówień publicznych.

Zamawiający mają możliwość skorzystania z tak zwanej procedury odwróconej. Na czym ona polega? Zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający może w postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a dopiero później poddać analizie, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Taka możliwość jest każdorazowo szczegółowo opisana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Sprawia to, że szukanie zlecenia dla firmy jest jeszcze prostsze. Na etapie składania ofert formalności są ograniczone do minimum, a wszelkie oświadczenia, zaświadczenia i referencje składa wyłącznie ofert wybrany w drodze przetargu.

KROK SZÓSTY – wnieś wadium

Wadium to inaczej mówiąc zabezpieczenie oferty. Nadrzędnym celem stosowania tego narzędzia w zamówieniach publicznych jest zabezpieczenie interesów zamawiającego przed niesumiennym postępowaniem wykonawców. Może być ono wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany w specyfikacji lub przedłożone w innej formie. Popularną metodą są gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Szczegółowe możliwość dotyczące wniesienia wadium, znajdziesz w SWZ. Niezależnie od wybranej metody (dopuszcza się metody łączone) należy pamiętać, że wadium musi być złożone jeszcze w terminie składania ofert. Jest to ważne szczególnie w przypadku dokonywania przelewu w pieniądzu, który musi być zaksięgowany na rachunku zamawiającego bez choćby minutowego opóźnienia.

Każdorazowo zamawiający ma obowiązek zwrotu wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
upływ terminu związania ofertą,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca ma także możliwość złożenia wniosku o zwrot wadium. Wystąpienie z takim wnioskiem jest równoznaczne z deklaracją braku zainteresowania dalszym udziałem w postępowaniu.

Wiele przedsiębiorstw obsługujących przetargi zastanawia się, czy wadium może zostać zatrzymane. W tym względzie niedawna zmiana prawodawstwa nie poczyniła większych zmian. Wadium może być zatem zatrzymane, gdy zachodzi następująca sekwencja zdarzeń:
1. Zamawiający wezwał oferenta do uzupełnień, a ten nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów, ewentualnie gdy złożone oświadczenia i dokumenty nie potwierdzają wymogów określonych w SIWZ.
2. Spowodowało to brak możliwości wybrania danej oferty jako najkorzystniejszej.
Druga możliwość występuje wtedy, gdy wskutek braku wyrażenia zgody na poprawienie omyłki innej niż pisarska lub rachunkowa, zamawiająca nie mógł wybrać oferty jako najlepszej.

KROK SIÓDMY – podpisanie dokumentów

Poszukując zlecenia dla firm na portalach przetargowych warto być już wyposażonym w odpowiedni rodzaj podpisu. W zależności od wartości zamówienia, wymagane może być złożenie podpisu zaufanego, podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dla zamówień europejskich, każdorazowo wymagany będzie podpis kwalifikowany. Szczegóły dotyczące rodzaju podpisu zawiera SIWZ. Ważne aby podpisać każdy dokument. Jeśli nasze umocowanie do reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentu rejestrowego (KRS/CEIDG) i posługujemy się pełnomocnictwem, dokument pełnomocnictwa musi być podpisany elektroniczne zarówno przez wystawiającego pełnomocnictwo, jak i przez pełnomocnika.

Podpis osobisty - stanowi zaawansowany podpis elektroniczny, który można uzyskać przy składaniu wniosku o e-dowód osobisty. Aby skorzystać z możliwości jakie daje ten rodzaj podpisu, należy zainwestować w czytnik NFC do e-dowodu, a także zainstalować na swoim urządzeniu przenośnym odpowiednie oprogramowanie do odczytywania i obsługi dokumentu oraz podpisywania i weryfikowania podpisu. Użytkowanie podpisu osobistego jest darmowe, a jedynym kosztem całej operacji jest wartość czytnika.

Podpis zaufany - jest podpisem potwierdzającym tożsamość, przypisanym do konkretnego numeru PESEL. Możemy posługiwać się nim w kontaktach on-line z urzędami za pomocą platformy ePUAP. To produkt niekomercyjny, darmowy, ważny przez 3 lata (po tym czasie można go przedłużyć).

Podpis kwalifikowany - to typowe narzędzie komercyjne, które można nabyć u certyfikowanych dostawców. Pełną listę firm świadczących tego typu usługi można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji. Cena posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest różna, w zależności od długości ważności certyfikatu oraz rodzaju urządzenia do składania podpisu. Przy pomocy tego narzędzia załatwimy nie tylko sprawy urzędowe, ale także podpiszemy umowy handlowe, faktury, pisma procesowe w sądowym postępowaniu upominawczym czy wszystkie przetargi.

W przypadku zamówień objętych zasadami konkurencyjności (zamówienia firm), wystarczy skan podpisanej ręcznie dokumentacji.

KROK ÓSMY – zaszyfrowanie oferty

Jednym z niezbędnych wymogów dotyczących wykorzystania środków komunikacji elektronicznej do przekazania ofert w ramach przetargów jest zapewnienie ich szyfrowania oraz deszyfrowania. Używane są do tego klucz publiczny (dostępny dla wykonawcy) oraz klucz prywatny (wykorzystany przez zamawiającego). Jest to szczególnie popularne rozwiązanie dla zamówień europejskich, które zamieszczone zostają na platformie miniPortal. Aby dokonać szyfrowania, całą naszą ofertę należy dodać do archiwum. W kolejnym kroku przechodzimy do ogłoszenia o zamówieniu na miniPortalu i klikamy na ‘szyfrowanie plików’. Dopiero tak wygenerowany plik, pozwoli nam startować w przetargu. Mechanizm szyfrowania i odszyfrowania ofert nie wymaga pobierania zewnętrznej aplikacji.

Szyfrowanie plików nie jest elementem obowiązkowym części zamówień publicznych, zatem ten krok nie zawsze będzie występował. Szczególnie dotyczy to zamówień krajowych i postępowań objętych zasadami konkurencyjności.

KROK DZIEWIĄTY – złożenie oferty

O tym jak należy prawidłowo złożyć ofertę, przeczytamy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednostki publiczne, zobligowane do elektronizacji przetargów, wymagają złożenia oferty na wybranej platformie. W przypadku postępowań zlecanych przez przedsiębiorstwa, najczęściej stosowaną metodą jest dołączenie oferty do Bazy Konkurencyjności. Może pojawić się także wymóg wysłania jej na adresil podany w SIWZ, a nawet dostarczenie osobiste. W tym ostatnim wypadku, pamiętaj aby odpowiednio zabezpieczyć dokumenty, a kopertę opisz zgodnie z instrukcjami zamawiającego.

Co do zasady oferty składane w zamówieniach publicznych są jawne. Wykonawca ma możliwość zastrzec część oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Powinien o tym powiadomić zamawiającego i szczegółowo uzasadnić dlaczego – w jego ocenie – przedkładane informacje stanowią tajemnicę firmy. Warto dodatkowo załączyć dokumenty potwierdzające stanowisko wykonawcy w zakresie poufnego nacechowania danych udostępnianych zamawiającemu.

KROK DZIESIĄTY – bądź na bieżąco

Po złożeniu oferty należy dokładnie weryfikować status postępowania. Niezwłocznie po terminie otwarcia ofert, zamawiający powinien upublicznić listę złożonych propozycji. To ważna informacja, pozwalająca na efektywne poszukiwanie zlecenia dla firmy. Dzięki niej poznasz ceny konkurencji i lepiej przygotujesz się do kolejnego zamówienia. Regularnie zaglądaj na e-mail lub skrzynkę podawczą, gdyż mogą czekać tam wezwania do uzupełnienia oferty. Czas oceny ofert jest różny, gdyż zależy od kompletności złożonych ofert i ewentualnych wyjaśnień. Na wyniki czasami trzeba poczekać nawet miesiąc.

Jeśli Twoja oferta okazała się najkorzystniejszą, zostaniesz zaproszony do podpisania umowy. Dokument umowy stanowi zazwyczaj załącznik do postępowania, więc masz możliwość zapoznać się z nim wcześniej. Pamiętaj, że jeśli kilkukrotnie nie stawisz się w wyznaczonym terminie, zamawiający może dokonać innego wyboru.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem przetargu, przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania. Odwołanie trzeba wnieść bezpośrednio do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. W jakim terminie należy dokonać tej czynności? Dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, odwołanie należy złożyć w ciągu pięciu dni liczonych od dnia przekazania informacji stanowiącej podstawę dla wniesienia odwołania. Z kolei dla przetargów objętych procedurą unijną, termin ten wynosi 10 dni. Dłuższe terminy dotyczą specyficznych sytuacji, jak:

  • zaniechania przez zamawiającego opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy,
  • zaniechania przesłania wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
  • udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia z naruszeniem ustawy.

Skuteczne odwołanie musi zawierać między innymi dane wykonawcy i zamawiającego, przedmiot zamówienia, zwięzłe przedstawienie zarzutów. Dodatkowo należy załączyć niezbędne dokumenty potwierdzające zaistnienie określonych przesłanek.