WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 16331 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
17327012 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach ul. Kościelna 10-12 z podziałem na części. Dolnośląskie 2019-05-24
17327009 ROBOTY PODOBNE do zadania pn. BUDOWA ULIC W ZŁOTNIKACH II: OKRĘŻNA, GRANICZNA, PROSTA MIŁA, DZIAŁKOWA, ŻUKOWA, CICHA (I ETAP: DROGI, KD, OŚWIETLENIE- UL. KALINOWA I PROSTA; II ETAP: DROGI I KD UL. DZIAŁKOWA I PROSTA): budowa ul. Działkowej, Kalinowej, Prostej oraz oświetlenia ul. Kalinowej w Złotnik Wielkopolskie 2019-05-24
17327008 Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych Podkarpackie 2019-05-24
17327007 Dostawa różnych wyrobów medycznych Małopolskie 2019-05-24
17327006 Dostawa gospodarczego sprzętu elektrycznego Lubelskie 2019-05-24
17327005 Produkcja spotów informacyjnopromocyjnych Mazowieckie 2019-05-24
17327000 ,Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia" w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji ,,FAR" Mazowieckie 2019-05-24
17326993 ,,Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia" w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji ,,FAR" Mazowieckie 2019-05-24
17326882 Przebudowa drogi nr 1595D w m. Domaniów Dolnośląskie 2019-05-24
17326881 Zakup i dostawa ZESTAWU PCR III wg potrzeb Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego w Koszalinie, przy ul. Połczyńskiej 70-72: Zestaw PCR III powinien spełniać wymagania przedstawione w załączniku nr 1. 1) Dla każdego produktu przy każdej dostawie należy załączyć certyfikat jakości zgodny z etykietą Zachodniopomorskie 2019-05-24
17326878 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II" - zieleń przy Al. Tysiąclecia, zieleń przy ul. Koszarowej i Mieszka I, zieleń przy Amfiteatrze Lubelskie 2019-05-24
17326875 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii - przetarg dwuletni- powtórzenie Dolnośląskie 2019-05-24
17326860 Usługa w zakresie diagnostyki i napraw sterowników i systemów wtryskowych w pojazdach służbowych Policji województwa świętokrzyskiego Świętokrzyskie 2019-05-24
17326849 Dostawa warzyw Mazowieckie 2019-05-24
17326840 Usługa opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy serwerowni w budynku Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Lubelskie 2019-05-24
17326837 Dostawa mebli Lubuskie 2019-05-24
17326831 ,,Wykonanie robót remontowo-konserwatorskich i blacharsko-dekarskich zabezpieczających obiekt zabytkowy-budynek główny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu" Kujawsko-Pomorskie 2019-05-24
17326822 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach Starych - zlewnia pompowni Sasanki (Etap: ul. Sasanki)" Mazowieckie 2019-05-24
17326816 Zakup wraz z dostawą samochodu osobowego na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną Warmińsko-Mazurskie 2019-05-24
17326771 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Kujawsko-Pomorskie 2019-05-24
Zmień ustawienia wyszukiwarki