WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 14944 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
12947039 Dostawy mięsa wieprzowego, drobiowego, podrobów wieprzowych Zachodniopomorskie 2017-01-20
12947037 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Mostkowo, gm. Barlinek Zachodniopomorskie 2017-01-20
12947036 Sukcesywna dostawa leku olaparyb dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach Śląskie 2017-01-20
12947035 Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Skarbowej w Kielcach Świętokrzyskie 2017-01-20
12947033 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, ryzyk komunikacyjnych, jednostek pływających oraz statku powietrznego Pomorskie 2017-01-20
12947027 Dostawa stentów uwalniających leki Lubelskie 2017-01-20
12947024 Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych Lubelskie 2017-01-20
12947023 DOSTAWA TOWARÓW UŻYTKOWYCH DLA PRACOWNIKÓW SP ZOZ GARWOLIN (REALIZACJA W FORMIE TALONÓW TOWAROWYCH) Mazowieckie 2017-01-20
12947021 Świadczenie usług pocztowych dla Powiatu Legionowskiego Mazowieckie 2017-01-20
12947018 Dostawa środków do mycia i dezynfekcji Kujawsko-Pomorskie 2017-01-20
12946942 Wyłonienia wykonawcy prac budowlanych na uzbrojenie terenu inwestycyjnego przez Polfrost Terminal Sp. z o. o., Siedlisko 4, 14-500 Braniewo Warmińsko-Mazurskie 2017-01-20
12946932 Dostawy warzyw i owoców oraz kiszonek Zachodniopomorskie 2017-01-20
12946929 Przebudowa ul. Marca Polo na odcinku od ul. Krzysztofa Kolumba do ul. Ferdynanda Magellana we Wrocławiu - etap II Dolnośląskie 2017-01-20
12946927 Usługa uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Modernizacja i rozbudowa Kliniki Ginekologii i Położnictwa" oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Dolnośląskie 2017-01-20
12946919 Dostawa materiałów opatrunkowych Wielkopolskie 2017-01-20
12946906 Usługa składu, łamania, przygotowania do druku, druku, oprawy i dostarczenie publikacji ,,Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020". Warmińsko-Mazurskie 2017-01-20
12946903 ,,Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01-01- 2017r. do 31-12- 2019 r." Świętokrzyskie 2017-01-20
12946899 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w okresie 01.02.2017r. do 31.12.2017r. Świętokrzyskie 2017-01-20
12946896 Sprzątanie budynków Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Śląskie 2017-01-20
12946892 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu do pracowni przedmiotowych i gabinetów dla dwóch szkół podstawowych i szkoły gimnazjalnej na terenie gminy Choczewo. Pomorskie 2017-01-20
Zmień ustawienia wyszukiwarki