WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 14780 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
15387856 Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie Łódzkie 2018-05-25
15387852 Sprzedaż i dostawa narzędzi chirurgicznych i akcesoriów ochrony radiologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety Łódzkie 2018-05-25
15387839 Sukcesywne dostawy kruszywa drogowego, z podziałem na części: Część 1 - Destrukt betonowy 0-63 mm Część 2 - Kamień twardy łamany 0-31,5 mm Kujawsko-Pomorskie 2018-05-25
15387837 Dostawa energii cieplnej do budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk mieszczących się przy ul. Pawińskiego 5a w Warszawie Mazowieckie 2018-05-25
15387836 Dot. przetargu nieograniczonego pn. ,,Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 21/23 Mazowieckie 2018-05-25
15387834 Dostawa urządzenia do magnetotermii (Magnetic Hyperthermia) dla Wydziału Chemii UW Mazowieckie 2018-05-25
15387831 UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Pomorskie 2018-05-25
15387828 Zakup 1 szt. defibrylatora Lifepak CR 2 Trainer oraz 1 szt. fantoma Little Anne QCPR do nauki resuscytacji Pomorskie 2018-05-25
15387791 Wybór Oferenta, który zrealizuje usługę szkoleniową polegającą na przeprowadzeniu szkolenia z obsługi e-usług dla biznesu dla Urzędu Miasta Sopotu w ramach projektu ,,Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lok Wielkopolskie 2018-05-25
15387786 Regionalna organizacja i wspieranie pracy ankieterów (realizujących wywiady ilościowe CAPI na laptopach) w ramach projektu ,,Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych - pierwsza runda" Pomorskie 2018-05-25
15387784 Dostawa fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych, pomocy dydaktycznych dla projektu pt. ,,Zdolni z Pomorza - Sopot" realizowanego w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pomorskie 2018-05-25
15387781 Wykonanie robót budowlanych pn: "Remont muru przy Kaplicy Herbstów na terenie Cmentarza Komunalnego w Sopocie" Pomorskie 2018-05-25
15387774 Dostawa wraz z rozładunkiem soli drogowej niezbrylającej w stanie luźnym, do zwalczania śliskości zimowej w ilości 300 ton, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy . Pomorskie 2018-05-25
15387771 Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na zadanie: ,,Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji przy osiedlu S.M. Mickiewicza w Sopocie" Pomorskie 2018-05-25
15387763 Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej Pomorskie 2018-05-25
15387755 CZĘŚĆ I: Dostawa piasku do mieszanek piaskowo-solnych w stanie luźnym, do zwalczania śliskości zimowej wraz z rozładunkiem na placu składowym Zamawiającego ; CZĘŚĆ II: Dostawa ziemi urodzajnej wraz z rozładunkiem na placu składowym Zamawiającego; Pomorskie 2018-05-25
15387740 Opracowanie projektu naprawy muru położonego w Sopocie od strony ul. Dębowej 5 , 7, 9 i ul.3 Maja 28 Pomorskie 2018-05-25
15387734 Przebudowa skrzyżowania ulicy Wł. Łokietka z ul. Polną w Sopocie Pomorskie 2018-05-25
15387727 ,,Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego liniowego cienkowarstwowego na terenie miasta Sopotu farbą akrylową, rozpuszczalnikową, szybkoschnącą w roku 2018" Pomorskie 2018-05-25
15387719 Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Alei Niepodległości na wysokości posesji nr 691-701, przy skwerze im Prof. Urbanka oraz na wysokości posesji 775 Pomorskie 2018-05-25
Zmień ustawienia wyszukiwarki