WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 12344 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
13246124 Organizacja 2-dniowych pobytów ze zwiedzaniem dla podopiecznych PCPR w Raciborzu, w ramach projektu ,,Drugiemu człowiekowi", w tym: Wycieczka - Warszawa 8-9 kwietnia 2017r. Wycieczka - Warszawa 22-23 kwietnia 2017. Wycieczka - Praga (Czechy) 13-14 maja 2017r. Śląskie 2017-03-28
13246116 Odbiór, pakowanie, transport i utylizację odpadów azbestowych oraz papy pochodzących z terenu Gminy Miedźno" Śląskie 2017-03-28
13246112 Sukcesywna dostawa rur do wody pitnej PEHD100 SDR11 RC, PEHD100 SDR17 RC oraz rur PVC kanalizacyjnych i rur drenarskich" Śląskie 2017-03-28
13246106 Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce - Leszczynach. Śląskie 2017-03-28
13246101 Przebudowa dróg w miejscowościach Przyrowo i Popielewo w gminie Połczyn-Zdrój Zachodniopomorskie 2017-03-28
13246100 Wycinka zieleni wraz z jej wywozem i utylizacją na potrzeby realizacji projektu pn: ,,Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie 2017-03-28
13246097 Przebudowa drogi gminnej 183015N Sugajno (gr.gminy) - Boleszyn Warmińsko-Mazurskie 2017-03-28
13246095 ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Redwanki i Wytowno Kolonia" Część I: ,,Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej nr 101554G w m. Redwanki" Część II: ,,Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej nr 101550G w m. Wytowno Kol." Pomorskie 2017-03-28
13246093 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - Dom Strażaka w Lipniku Podkarpackie 2017-03-28
13246091 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - Dom Strażaka w Łopuszce Wielkiej Podkarpackie 2017-03-28
13246090 Dostawa ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Miejskiej PSP w Toruniu Kujawsko-Pomorskie 2017-03-28
13246089 Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych dla Wydziału Medycznego - pracownia mikrobiologii Podkarpackie 2017-03-28
13246088 Rewitalizacja parku miejskiego w Mińsku Mazowieckim - alejki i ciągi rowerowe w ramach projektu pn. ,,Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego" Mazowieckie 2017-03-28
13246087 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo - Podgórze Mazowieckie 2017-03-28
13246086 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno Mazowieckie 2017-03-28
13246085 Wykonanie projektu budowlanego inwestycji pn. Realizacja projektu ,,Plac zabaw" Mazowieckie 2017-03-28
13246053 Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Elektrofizjologii Serca oraz Hemodynamiki Serca- 3 pakiety Wielkopolskie 2017-03-28
13246049 Usługa przeglądu technicznego i konserwacji aparatury medycznej: kardiostymulatorów i biokonsoli produkcji MEDTRONIC BV Wielkopolskie 2017-03-28
13246046 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Braniewo poprzez kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Lipowinie oraz Szkoły Filialnej w Szylenach Warmińsko-Mazurskie 2017-03-28
13246043 Remonty cząstkowe emulsją i grysami dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie powiatu iławskiego Warmińsko-Mazurskie 2017-03-28
Zmień ustawienia wyszukiwarki