WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 16203 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
14086252 Wykonanie robót remontowych w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, będącym siedzibą Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach przy ul. Wróbla 17. Świętokrzyskie 2017-09-22
14086247 Wykonanie prac remontowo - budowlanych, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i modernizacja sieci c.o. w budynku Zarządu Spółki w Mysłowicach przy ul. Stadionowej 11 Śląskie 2017-09-22
14086245 Wyburzenie hydroforni, przebudowa istniejących dróg wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia i oświetleniem w ramach zadania pn. ,,Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejscu parkingu". Małopolskie 2017-09-22
14086240 Budowa jednostronnego chodnika przy ul. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej, na odcinku od ul. Karpackiej do wjazdu do budynku NFZ. Śląskie 2017-09-22
14086237 Dostawa pomocy i materiałów dla szkół w ramach projektu Cyfrowy Pitagoras, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódzkie 2017-09-22
14086235 Dostawa jednorazowych, jałowych instrumentów do urządzenia Mammotomy Encore Enspire Kujawsko-Pomorskie 2017-09-22
14086234 ,,Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z budynku szkolno-dydaktycznego, ośrodka kultury i hali sportowej z zapleczem - Zadanie 12: Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem - część szkolna - zamówienie z wolnej ręki (część I)". Mazowieckie 2017-09-22
14086233 ,,Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z budynku szkolno-dydaktycznego, ośrodka kultury i hali sportowej z zapleczem - Zadanie 12: Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem - część szkolna - zamówienie z wolnej ręki". Mazowieckie 2017-09-22
14086230 Dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby Oddziału regionalnego w Warszawie, w podziale na 4 części. Mazowieckie 2017-09-22
14086229 Dostarczenie i wdrożenie dwudziestu trzech stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych wraz z dodatkowymi elementami infrastruktury oraz dostarczenie dokumentacji stacji. Mazowieckie 2017-09-22
14086225 Dostawa elektrotechnicznych środków materiałowych Mazowieckie 2017-09-22
14086222 ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin - Wyszków na odcinku od km 11+817 do km 19+662,04" - nr postępowania 162/17 Mazowieckie 2017-09-22
14086122 Dostawa ładunków do staplerów wraz ze staplerami Mazowieckie 2017-09-22
14086110 Zakup i dostawa enzymu. Pomorskie 2017-09-22
14086098 Zakup i dostawa kolumn chromatograficznych. Pomorskie 2017-09-22
14086089 Warsztaty rozwijające poczucie własnej wartości wraz z elementami dietetyki, wizażu i stylizacji realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników projektu ,,Drogowskaz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze Śląskie 2017-09-22
14086064 Przebudowa wraz termomodernizacją sali gimnastycznej L O im. S. Wyspiańskiego w Obornikach Wielkopolskie 2017-09-22
14086059 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego podpiwniczonego, 30 lokali mieszkalnych - działka nr 123/84 obr. 8 przy ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty w Stargardzie. Zachodniopomorskie 2017-09-22
14086046 Budowa ul. Okrzei w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną Pomorskie 2017-09-22
14086043 Przebudowa drogi i chodnika ul. Gen. Jana Skrzyneckiego Podkarpackie 2017-09-22
Zmień ustawienia wyszukiwarki