WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 16631 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
22013392 Sprzedaż energii elektrycznej w 2022r. odbiorcom końcowym X Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego Opolskie 2021-10-19
22013381 Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie poprzez modernizację infrastruktury IT szpitala - Etap II - powtórka Warmińsko-Mazurskie 2021-10-19
22013363 Dostawa wyposażenia laboratorium do badania zjawisk mechaniki i płynów w budownictwie Mazowieckie 2021-10-19
22013344 Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych - po 61 szt. Małopolskie 2021-10-19
22013338 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem w msc. Borkowo ul. Spacerowa 19 (gm. Żukowo) UP/00436291 Małopolskie 2021-10-19
22013331 Produkty lecznicze. Wielkopolskie 2021-10-19
22013327 DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA: SZNUR GALOWY OFICERSKI WL I SP, SZNUR GALOWY OFICERSKI MW, SZNUR GALOWY PODOFICERA MW Dolnośląskie 2021-10-19
22013325 Dostawa implantów ortopedycznych Łódzkie 2021-10-19
22013316 Rozbudowa systemu bezpieczeństwa kont uprzywilejowanych (PAM) na potrzeby Centrum e-Zdrowia Mazowieckie 2021-10-19
22013314 Dostawa drenów irygacyjnych,płytek perforujących do siatkownicy,folii PDS, akcesoriów i materiałów kompatybilnych z ssakami firmy Medela, implantów do leczenia zerwanego więzadła krzyżowego przedniego Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19
22013312 Dostawa szczotek chirurgicznych i pojemników twardościennych na odpady medyczne. Lubelskie 2021-10-19
22013309 ,,Zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej Gx na zabezpieczenie ciągłości dostaw na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu: administrowanych p Wielkopolskie 2021-10-19
22013308 Dostawa wyposażenia teleinformatycznego dla JW 4101 w Lublińcu Śląskie 2021-10-19
22013304 Sprzedaż i dostawa wapna hydratyzowanego na potrzeby odsiarczania spalin z kotła K-2 oraz Oczyszczalni Ścieków MIOS Mazowieckie 2021-10-19
22013302 Dostawa mebli do pomieszczeń Sekcji Teleinformatyki w segmencie E1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile Wielkopolskie 2021-10-19
22013300 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem UJCM) Małopolskie 2021-10-19
22013296 Dostawa wyposażenia niezbędnego do uruchomienia Centralnej Sterylizatorni w Regionalnym Zintegrowanym Centrum Zabiegowym - etap II Łódzkie 2021-10-19
22013289 Dostawa Eculizumabum - program lekowy Wielkopolskie 2021-10-19
22013287 Sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku odbiorcom końcowym X Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego Opolskie 2021-10-19
22013280 Wdrożenie Systemu Zarzadzania Węzłem Przesiadkowym we Włocławku w ram.zad.Rozwój zrówn.transp.zbior.poprzez poprawę efekt.energe.,wdrażanie tech. niskoemi. we Włocławku w ram.BIT-CITY IIetapII Kujawsko-Pomorskie 2021-10-19

Zmień ustawienia wyszukiwarki

Wyniki przetargów

Wyniki przetargów to kategoria ważna nie tylko dla firm startujących w danym postępowaniu, ale także dla innych wykonawców w danej branży. Ich pogłębiona analiza powinna być pierwszym krokiem w drodze do strategicznego wejścia na rynek zamówień publicznych. Jakie są zalety dostępu do wyników przetargów?

Gdzie szukać wyników przetargu?

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega określonej procedurze. Od momentu upublicznienia pełnej dokumentacji przetargowej, wykonawcy mają określony czas na złożenie swoich propozycji cenowych. Wraz z upływem terminu składania ofert, rozpoczyna się proces oceny złożonych formularzy i załączników. Ten może potrwać nawet kilka miesięcy. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy z wybranym podmiotem i podanie do wiadomości publicznej wyników przetargu. Te są każdorazowo wysyłane do oferentów oraz zamieszczane na stronie internetowej zamawiającego. Dostęp do nich jest zatem upubliczniony, ale zdobycie właściwych informacji bywa kłopotliwe. Dlaczego tak się dzieje?

Każdy podmiot posiada własną witrynę internetową, która przygotowana jest według indywidualnego szablonu. Dotarcie do właściwej podstrony zajmuje sporo czasu. Także odszukanie załącznika z wynikami przetargów w pełnej dokumentacji przetargowej, na którą często składa się kilkadziesiąt dokumentów, może sprawić trudności. A to nie wszystko. Poszukiwanie wyników przetargu ma sens głównie wtedy, gdy posiadamy wiedzę, że dane postępowanie zostało wszczęte. Co stanie się w sytuacji, gdy zależy nam na poznaniu konkurencji i parametrów cenowych, a nie mamy wiedzy o przetargach publicznych z przeszłości? W tej sytuacji należałoby przejrzeć co najmniej Biuletyny Informacji Publicznej 314 powiatów i 2 477 gmin zlokalizowanych na terenie Polski. A co z przedsiębiorstwami prywatnymi, kościołami, nadleśnictwami i innymi podmiotami, które zamieszczają wyniki na oddzielnych platformach? W tej sytuacji jedynym efektywnym rozwiązaniem, pozostaje skorzystanie z przejrzystej bazy wyników przetargów, która ma możliwość filtrowania rezultatów po danej branży.

Do czego mogą posłużyć wyniki przetargów

Badanie konkurencji
Każda firma może prowadzić indywidualną praktykę zdobywania klientów. Zlecenia dla przedsiębiorstw mogą być pozyskiwane w drodze rozmów handlowych, marketingu internetowego , bazować na poleceniach i wielu innych. Nie każdy potencjalny konkurent jest zainteresowany startowaniem w przetargach publicznych. Analizując informacje z otwarcia ofert możemy dojść do ciekawych wniosków – wykonawcy położeni niedaleko nas mogą nie stanowić zagrożenia, z kolei istotną konkurencję tworzą podmioty położone na drugim końcu Polski. Badanie wyników przetargów w dłuższej perspektywie czasowej umożliwia sprofilowanie zainteresowań konkurencji do konkretnego typu zamówień. Dzięki temu jeszcze przed złożeniem oferty w interesującym nas postępowaniu, możemy z dużą dozą pewności założyć, kto jeszcze zdecyduje się na wysłanie propozycji.

Analiza cen
Najważniejszą zaletą weryfikacji wyników przetargów jest możliwość poznania cen. Zamówienia publiczne rządzą się własnymi prawami. Proponowane ceny są zazwyczaj niższe niż podczas rozmów handlowych, z drugiej strony istnieje prawdopodobieństwo, że przy specyficznych zleceniach, konkurencja w ogóle nie będzie zainteresowana wystartowaniem. W takim przypadku poszukiwanie zlecenia dla przedsiębiorstwa w przetargach publicznych może okazać prawdziwą żyłą złota.

Analiza wymagań
Istotną przesłanką dla regularnego badania wyników przetargów jest także sprawdzenie, jak poszczególne składniki Specyfikacji Warunków Zamówienia wpływają na ostatecznie zaproponowaną cenę. Przykładowe zależności często obserwowane są na rynku zamówień publicznych to: 1. Spadek liczby ofert w przetargach publicznych, w których wymagane jest wniesienie wadium. 2. Spadek liczby ofert, gdy w postępowaniu wymagane jest złożenie dodatkowych załączników i oświadczeń. 3. Zmiana liczby ofert w zależności od formy składania (np. przy konieczności złożenia podpisu kwalifikowanego, część oferentów nie jest zainteresowana złożeniem swojej propozycji). 4. Zmiana liczby ofert w postępowaniach położonych w różnych regionach Polski. Do wyciągnięcia tych pogłębionych wniosków, które ostatecznie pozwalają na zaproponowanie optymalnej ceny, wymagany jest nie tylko sam wynik przetargu, ale także znajomość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją z otwarcia ofert zawiera nie tylko wykaz konkurencji i zaproponowane ceny, ale także inne kryteria wyboru. Zamawiający mają możliwość stosowania wielu parametrów, które wezmą pod uwagę przy ostatecznym wyborze firmy. Mogą nimi być na przykład:

  1. długość gwarancji montażowej,
  2. długość gwarancji produktowej,
  3. parametry wykonania,
  4. czas reakcji serwisowej,
  5. termin wykonania.
Aby wiedzieć, jakie wartości zgłosić we własnej ofercie, aby ostatecznie mieć szansę na zdobycie zlecenia dla przedsiębiorstwa, warto poznać zwyczaje panujące na rynku. Dzięki temu bez większych problemów będziemy w stanie skomponować optymalną propozycję.

Uzasadnienie rażąco niskiej ceny
Rażąco niska cena to jedna z najpopularniejszych przyczyn odrzucenia ofert wykonawców ubiegających się o zwycięstwo w przetargu publicznym. Zgodnie z definicją funkcjonującą w systemie zamówień publicznych, rażąco niska cena to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień oraz innych ofert złożonych w toku danego postępowania. Na gruncie znowelizowanej ustawy Pzp, obowiązkiem zamawiającego jest kierowanie do wykonawców żądania przedstawienia stosownych wyjaśnień oraz dowodów dla wykazania, iż zaproponowana przez nich cena wykonania przedmiotu postępowania odpowiada jego zakresowi, wymaganiom wynikającym z dokumentacji przetargowej, a także z obowiązujących przepisów prawa. Uzasadnienie poprawności przyjętej kalkulacji jest ważną umiejętnością. Sporządzenie dokładnego kosztorysu ofertowego może nie wystarczyć. Istotne jest także powołanie się na realia rynkowe, w tym na wyniki przetargów o podobnym charakterze z przeszłości. Dostęp do odpowiedniej bazy może okazać się w tym kontekście nieoceniony.