WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 16087 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
14697057 Dostawa czarnego fosforu Pomorskie 2018-01-19
14697050 Dostawa pryzmatu Wollastonaz Pomorskie 2018-01-19
14697045 Organizacja (zaplanowanie i przeprowadzenie) indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego, w następujących powiatach województwa pomorskiego: 1. Zadanie 1 - Powiat wejherowski 2. Zadanie 2 - Powiat k Pomorskie 2018-01-19
14697039 Dostawa polaryzatora Pomorskie 2018-01-19
14697033 Dostawa obiektywu mikroskopowego Pomorskie 2018-01-19
14697030 Wykonanie druku 8 numerów czasopisma ,,Przegląd Dąbrowski" w roku 2018 wersja w języku polskim, wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej wraz z dostawą na koszt Wykonawcy Śląskie 2018-01-19
14697029 Przeniesienie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego obiektu Dolnośląskie 2018-01-19
14697028 Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Zachodniopomorskie 2018-01-19
14697022 Wykonanie wycen nieruchomości w 2018r Śląskie 2018-01-19
14697019 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania użytkowego na potrzeby Urzędu Miasta Biała Podlaska. Lubelskie 2018-01-19
14697018 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego łącznie z funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą "Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo - parkowego w Lewkowie" w m. Lewków przy ul. Kwiatkows Wielkopolskie 2018-01-19
14697017 Dostawa Instrumentu -Wibrafonu Warmińsko-Mazurskie 2018-01-19
14697015 Świadczenie osobowych usług transportowych dla pacjentów dializowanych oraz doraźnych osobowych usług transportowych dla pacjentów z dysfunkcją ruchu dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Podlaskie 2018-01-19
14697014 Zarządzanie lotniskiem w Krośnie Podkarpackie 2018-01-19
14697013 Wykonanie robót budowlanych w formie ,,zaprojektuj - zbuduj" polegających na modernizacji hali mięsnej przy ul. Targowej 6 w Rzeszowie. Podkarpackie 2018-01-19
14697012 ,,Dostawa artykułów spożywczych dla punktów żywienia w ramach wspólnej grupy zakupowej dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica -Zdrój" oraz SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA ul. Nitribitta 4; 33-380 Krynica-Zdrój" Małopolskie 2018-01-19
14697011 Dostawa Bronchofiberoskopu intubacyjnego przenośnego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Małopolskie 2018-01-19
14697009 Dostawa i uruchomienie klimatyzatorów w placówkach Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Łódzkie 2018-01-19
14697008 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla Urzędu Miejskiego w Mszczonowie w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2019r. Mazowieckie 2018-01-19
14697004 Wykonanie ekspertyz dotyczących opracowania standardów interfejsu programistycznego aplikacji (API) oraz weryfikacji spełnienia standardów API dla wszystkich zbiorów z portalu danepubliczne.gov.pl udostępnionych za pomocą API przez administrację państwową, standardów technicznych otwartości danych p Mazowieckie 2018-01-19
Zmień ustawienia wyszukiwarki