WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 18058 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
23244054 Zakup pralki automatycznej i suszarki wraz z złącznikiem na potrzeby mieszkaniowe uchodzców z Ukrainy w budynku położonym przy ul. Idziego Radziszewskiego 2A w Lublinie Lubelskie 2022-05-27
23244052 Konieczność udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zapewnieniu miejsc zakwaterowania i wyżywienia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Lubelskie 2022-05-27
23244051 Zakup 20 rolet okiennych o wymiarach 55x160 i o wymiarach 85x160 do obiektu LCIT położonego w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A, w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy Lubelskie 2022-05-27
23244048 Zakup artykułów chemicznych oraz środków i materiałów ochronnych do obiektu LCIT położonego w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2a w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy Lubelskie 2022-05-27
23244045 Zakup 90 sztuk krzeseł na potrzeby mieszkaniowe uchodźców z Ukrainy w budynku położonym w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A Lubelskie 2022-05-27
23244042 Zakup dwóch kabin prysznicowych do obiektu LCIT położonego w Lublinie przy ul. Mieczysława Karłowicza 4, na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Lubelskie 2022-05-27
23244040 Konieczność udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zapewnieniu miejsc zakwaterowania i wyżywienia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Lubelskie 2022-05-27
23244035 Konieczność udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zapewnieniu miejsc zakwaterowania i wyżywienia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Lubelskie 2022-05-27
23244031 Konieczność udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zapewnieniu miejsc zakwaterowania i wyżywienia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Lubelskie 2022-05-27
23244026 Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie Łódzkie 2022-05-27
23244024 Wykonanie 4 operatów szacunkowych, w tym: 2 garaży, 1 lokalu mieszkalnego oraz 1 określającego wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomości służebności gruntowej - III części Lubelskie 2022-05-27
23244022 Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami w przewiązce kompleksu bud. B-1/B-4 AGH w Krakowie w ramach projektu: POWR.03.05.00-00-A076/19 Małopolskie 2022-05-27
23243802 Zakup i dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego Mazowieckie 2022-05-27
23243789 Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego celem prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w ramach programu ,,Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością" Kujawsko-Pomorskie 2022-05-27
23243774 Przebudowa ulicy Grawerskiej w Warszawie na odcinku od ul. Ilskiego do ul. Płatnerskiej Mazowieckie 2022-05-27
23243771 Przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej Śląskie 2022-05-27
23243762 DOSTOSOWANIE MOP MSZANA POŁUDNIE DO WYMAGAŃ MOP KAT. I Śląskie 2022-05-27
23243758 Dowóz dzieci z terenu Gminy Przyłęk na pływalnię Delfin w Kozienicach Mazowieckie 2022-05-27
23243751 Usługa ubezpieczenia majątku i interesu majątkowego oraz ubezpieczenie pojazdów Gminy Bojanowo Wielkopolskie 2022-05-27
23243750 Remont Sali Klubowej z przyległym korytarzem na piętrze budynku CK Rondo w Grodzisku Wielkopolskim Wielkopolskie 2022-05-27

Zmień ustawienia wyszukiwarki

Wyniki przetargów

Wyniki przetargów to kategoria ważna nie tylko dla firm startujących w danym postępowaniu, ale także dla innych wykonawców w danej branży. Ich pogłębiona analiza powinna być pierwszym krokiem w drodze do strategicznego wejścia na rynek zamówień publicznych. Jakie są zalety dostępu do wyników przetargów?

Gdzie szukać wyników przetargu?

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega określonej procedurze. Od momentu upublicznienia pełnej dokumentacji przetargowej, wykonawcy mają określony czas na złożenie swoich propozycji cenowych. Wraz z upływem terminu składania ofert, rozpoczyna się proces oceny złożonych formularzy i załączników. Ten może potrwać nawet kilka miesięcy. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy z wybranym podmiotem i podanie do wiadomości publicznej wyników przetargu. Te są każdorazowo wysyłane do oferentów oraz zamieszczane na stronie internetowej zamawiającego. Dostęp do nich jest zatem upubliczniony, ale zdobycie właściwych informacji bywa kłopotliwe. Dlaczego tak się dzieje?

Każdy podmiot posiada własną witrynę internetową, która przygotowana jest według indywidualnego szablonu. Dotarcie do właściwej podstrony zajmuje sporo czasu. Także odszukanie załącznika z wynikami przetargów w pełnej dokumentacji przetargowej, na którą często składa się kilkadziesiąt dokumentów, może sprawić trudności. A to nie wszystko. Poszukiwanie wyników przetargu ma sens głównie wtedy, gdy posiadamy wiedzę, że dane postępowanie zostało wszczęte. Co stanie się w sytuacji, gdy zależy nam na poznaniu konkurencji i parametrów cenowych, a nie mamy wiedzy o przetargach publicznych z przeszłości? W tej sytuacji należałoby przejrzeć co najmniej Biuletyny Informacji Publicznej 314 powiatów i 2 477 gmin zlokalizowanych na terenie Polski. A co z przedsiębiorstwami prywatnymi, kościołami, nadleśnictwami i innymi podmiotami, które zamieszczają wyniki na oddzielnych platformach? W tej sytuacji jedynym efektywnym rozwiązaniem, pozostaje skorzystanie z przejrzystej bazy wyników przetargów, która ma możliwość filtrowania rezultatów po danej branży.

Do czego mogą posłużyć wyniki przetargów

Badanie konkurencji
Każda firma może prowadzić indywidualną praktykę zdobywania klientów. Zlecenia dla przedsiębiorstw mogą być pozyskiwane w drodze rozmów handlowych, marketingu internetowego , bazować na poleceniach i wielu innych. Nie każdy potencjalny konkurent jest zainteresowany startowaniem w przetargach publicznych. Analizując informacje z otwarcia ofert możemy dojść do ciekawych wniosków – wykonawcy położeni niedaleko nas mogą nie stanowić zagrożenia, z kolei istotną konkurencję tworzą podmioty położone na drugim końcu Polski. Badanie wyników przetargów w dłuższej perspektywie czasowej umożliwia sprofilowanie zainteresowań konkurencji do konkretnego typu zamówień. Dzięki temu jeszcze przed złożeniem oferty w interesującym nas postępowaniu, możemy z dużą dozą pewności założyć, kto jeszcze zdecyduje się na wysłanie propozycji.

Analiza cen
Najważniejszą zaletą weryfikacji wyników przetargów jest możliwość poznania cen. Zamówienia publiczne rządzą się własnymi prawami. Proponowane ceny są zazwyczaj niższe niż podczas rozmów handlowych, z drugiej strony istnieje prawdopodobieństwo, że przy specyficznych zleceniach, konkurencja w ogóle nie będzie zainteresowana wystartowaniem. W takim przypadku poszukiwanie zlecenia dla przedsiębiorstwa w przetargach publicznych może okazać prawdziwą żyłą złota.

Analiza wymagań
Istotną przesłanką dla regularnego badania wyników przetargów jest także sprawdzenie, jak poszczególne składniki Specyfikacji Warunków Zamówienia wpływają na ostatecznie zaproponowaną cenę. Przykładowe zależności często obserwowane są na rynku zamówień publicznych to: 1. Spadek liczby ofert w przetargach publicznych, w których wymagane jest wniesienie wadium. 2. Spadek liczby ofert, gdy w postępowaniu wymagane jest złożenie dodatkowych załączników i oświadczeń. 3. Zmiana liczby ofert w zależności od formy składania (np. przy konieczności złożenia podpisu kwalifikowanego, część oferentów nie jest zainteresowana złożeniem swojej propozycji). 4. Zmiana liczby ofert w postępowaniach położonych w różnych regionach Polski. Do wyciągnięcia tych pogłębionych wniosków, które ostatecznie pozwalają na zaproponowanie optymalnej ceny, wymagany jest nie tylko sam wynik przetargu, ale także znajomość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją z otwarcia ofert zawiera nie tylko wykaz konkurencji i zaproponowane ceny, ale także inne kryteria wyboru. Zamawiający mają możliwość stosowania wielu parametrów, które wezmą pod uwagę przy ostatecznym wyborze firmy. Mogą nimi być na przykład:

  1. długość gwarancji montażowej,
  2. długość gwarancji produktowej,
  3. parametry wykonania,
  4. czas reakcji serwisowej,
  5. termin wykonania.
Aby wiedzieć, jakie wartości zgłosić we własnej ofercie, aby ostatecznie mieć szansę na zdobycie zlecenia dla przedsiębiorstwa, warto poznać zwyczaje panujące na rynku. Dzięki temu bez większych problemów będziemy w stanie skomponować optymalną propozycję.

Uzasadnienie rażąco niskiej ceny
Rażąco niska cena to jedna z najpopularniejszych przyczyn odrzucenia ofert wykonawców ubiegających się o zwycięstwo w przetargu publicznym. Zgodnie z definicją funkcjonującą w systemie zamówień publicznych, rażąco niska cena to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień oraz innych ofert złożonych w toku danego postępowania. Na gruncie znowelizowanej ustawy Pzp, obowiązkiem zamawiającego jest kierowanie do wykonawców żądania przedstawienia stosownych wyjaśnień oraz dowodów dla wykazania, iż zaproponowana przez nich cena wykonania przedmiotu postępowania odpowiada jego zakresowi, wymaganiom wynikającym z dokumentacji przetargowej, a także z obowiązujących przepisów prawa. Uzasadnienie poprawności przyjętej kalkulacji jest ważną umiejętnością. Sporządzenie dokładnego kosztorysu ofertowego może nie wystarczyć. Istotne jest także powołanie się na realia rynkowe, w tym na wyniki przetargów o podobnym charakterze z przeszłości. Dostęp do odpowiedniej bazy może okazać się w tym kontekście nieoceniony.