WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 16433 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
17925978 Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym Pomorskie 2019-09-16
17925966 Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Pomorskie 2019-09-16
17925956 Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Pomorskie 2019-09-16
17925922 Zakup i dostawa chodników dywanowych 1 Chodniki hotelowe 1,00 Pomorskie 2019-09-16
17925896 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych zestawów osłon podłogi opończy obrotowych do autobusów MAN A23 Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. Pomorskie 2019-09-16
17925865 Sukcesywne dostawy warzyw i owoców świeżych wraz z usługq transportu do OPO we Władysławowie Pomorskie 2019-09-16
17925834 Obsługa muzyczna Przedmiot zamówienia: LP Nazwa Ilość 1 Obsługa muzyczna DJ. 2,00 Pomorskie 2019-09-16
17925815 Dostawa koszy na śmieci 1 Zakup śmietników zewnętrznych 1,00 Pomorskie 2019-09-16
17925800 Jednorazowy przegląd gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego oraz pomiar samoczynnego wyłączenia (zerowania) rezystancji izolacji, zadziałania wyłącznika głównego LP Nazwa Ilość 1 Przegląd sprzętu p.pożarowego gaśnic i hydrantów 1,00 Pomorskie 2019-09-16
17925779 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Pomorskie 2019-09-16
17925764 Dostawa wzbudnika elektrodynamicznego drgań dla Wydziału Mechanicznego. Pomorskie 2019-09-16
17925744 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, zlokalizowanych w Rusocinie przy ul. Gdańskiej, gmina Pruszcz Gdański Pomorskie 2019-09-16
17925720 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa zbiornika żelbetowego na ścieki sanitarne na terenie przepompowni w m. Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, działki nr 90/4 i 90/5". Pomorskie 2019-09-16
17925702 Przeprowadzenie półtoragodzinnych zajęć pokazowych i praktycznych w laboratoriach dwóch Katedr Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, (10-719 Olsztyn) dla grupy 50 uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie z Pomorskie 2019-09-16
17925681 ,Opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli prowadzących koła informatyczne dla młodzieży uzdolnionej w ramach projektu ,,Centrum Mistrzostwa Informatycznego" Pomorskie 2019-09-16
17925543 Budowa siłowni zewnętrznej w Laskownicy Małej w ramach rewitalizacji przestrzeni wsi Wielkopolskie 2019-09-16
17925540 Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. ,,SZKOŁY NA CZASIE - unowocześnienie edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca" Dolnośląskie 2019-09-16
17925535 Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku Warmińsko-Mazurskie 2019-09-16
17925531 Wymiana części stolarki okiennej Dolnośląskie 2019-09-16
17925530 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta - etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" Wielkopolskie 2019-09-16
Zmień ustawienia wyszukiwarki