WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 11990 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
19301816 Doposażenie Pracowni - Warsztatów Dziewiarskich obejmujące dostawę maszyny dziewiarskiej wraz z wykonaniem usług szkoleniowych i edukacyjnych towarzyszących dostawie, na potrzeby realizowanego Projektu ,,Zintegrowany Program ASP w Łodzi 2" Łódzkie 2020-06-05
19301813 Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem sonikatora dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Łódzkie 2020-06-05
19301807 DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - MONTAŻ KANAŁÓW, URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU W BUDYNKU UŻYTKOWYM O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36 Łódzkie 2020-06-05
19301798 Dostawa i rozstawienie wyposażenia dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim Lubelskie 2020-06-05
19301794 Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu jaworskiego Dolnośląskie 2020-06-05
19301782 Kontrola opracowania geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy dla powiatu siedleckiego - 2 etap Mazowieckie 2020-06-05
19301771 Podział nieruchomości Lubelskie 2020-06-05
19301713 Naprawa dźwigu osobowego nr fabryczny 55733 zlokalizowanego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie w raz z modernizacją i przystosow aniem pod nowe urządzenie dźwigowe Mazowieckie 2020-06-05
19301703 Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej ,,starodroża drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Księżyno (gm. Juchnowiec Kościelny)" Podlaskie 2020-06-05
19301626 Ochrona fizyczna mienia oraz obsługa parkingu strzeżonego Dolnośląskie 2020-06-05
19301618 Świadczenia zdrowotne dla lekarzy w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Pomorskie 2020-06-05
19301614 Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych zmywalnych (np. ze stali kwasoodpornej zapewniające sterylność, stanowiące wyposażenie pracowni mikrobiologicznej - badania w kierunku koronawirusa) - 1 zestaw i mebli specjalistycznych dla oddziału OIOM ) - 1 zestaw Śląskie 2020-06-05
19301606 Zakup sprzętu medycznego (dodatkowego) - Anoskop (dolny odcinek przewodu pokarmowego) dla SOR w ramach projektu pn. ,,Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Małopolskie 2020-06-05
19301598 Dostawę materiałów piśmienniczych Małopolskie 2020-06-05
19301585 Zakup materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Świętokrzyskie 2020-06-05
19301579 Remont szkoły podstawowej w Uściu Solnym Małopolskie 2020-06-05
19301574 Wykonanie robót budowlanych na terenie nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi w podziale na 3 części. Łódzkie 2020-06-05
19301571 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i papieru na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 oraz przy ul. Warszawskiej 1 w 2020 roku Mazowieckie 2020-06-05
19301570 Remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki (4 lokale). Mazowieckie 2020-06-05
19301416 Sporządzenie operatu szacunkowego, określającego wartość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia prawa służebności przesyłu związanego z budową sieci gazowej średniego ciśnienia (maksymalne cieśnienie robocze do 0,5 Mpa) z rur polietylenowych dn63 mm oraz przyłącza dn25 mm do budynku jedno Świętokrzyskie 2020-06-05
Zmień ustawienia wyszukiwarki