WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 14623 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
18263611 Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Filipowie Podlaskie 2019-11-14
18263609 Zapewnienie obsługi cateringowej podczas potkania organizowanego w ramach projektu ,,Cykl koncertów zwycięska Polska!" i wydarzenia odbywającego się w ramach ww. cyklu pn. ,,Koncert Niepodległościowy" w dniu 09.11.2019 w Sali Warszawskiego Domu Technika NOT Mazowieckie 2019-11-14
18263607 Przygotowanie i poprowadzenie wykładów i ćwiczeń w ramach projektu ,,DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych" w podziale na pakiety Mazowieckie 2019-11-14
18263581 Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia" w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 5 uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR" Mazowieckie 2019-11-14
18263577 Świadczenie usługi szkoleniowej kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem zewnętrznym i ubezpieczeniem w ramach projektu pt. ,,Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie - edycja II". Mazowieckie 2019-11-14
18263566 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW) do produkcji seryjnej zmodernizowanego materaca koszarowo-polowego Łódzkie 2019-11-14
18263558 Pomiary elektryczne na elektrowni wodnej Podkarpackie 2019-11-14
18263550 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek pocztowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Podkarpackie 2019-11-14
18263536 Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Śląskie 2019-11-14
18263353 Utwardzenie płytami jumb 15 dróg na terenie gminy Szemud Pomorskie 2019-11-14
18263342 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach - termomodernizacja Podlaskie 2019-11-14
18263334 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jakubów Mazowieckie 2019-11-14
18263325 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Osieck na rok 2020. Mazowieckie 2019-11-14
18263135 Wykonanie modernizacji z zastosowaniem silnika CAT 3512C dwóch, będących własnością PKP LHS sp. z o.o. lokomotyw serii SM48 oznaczonych numerami 001, 061 na lokomotywy o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu wraz z transportem do i z zakładu Wykonawcy Lubelskie 2019-11-14
18263119 Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej o funkcji klubu osiedlowego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadań inwestycyjnych pn.: o ,,Miejsce spotkań na Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego", o ,, Wielkopolskie 2019-11-14
18263115 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków Wielkopolskie 2019-11-14
18263106 Dostawa bonów towarowych w formie papierowej przeznaczonych dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Wielkopolskie 2019-11-14
18263097 Kompleksowe usługi utrzymania czystości i porządku w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie wraz z utrzymaniem czystości na przylegających terenach zewnętrznych Śląskie 2019-11-14
18263095 Przebudowa ulicy Mickiewicza w Ustce (etap II) Pomorskie 2019-11-14
18263091 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach - wymiana instalacji c.o., montaż wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp. Podlaskie 2019-11-14
Zmień ustawienia wyszukiwarki