WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 11846 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
18760819 Rozbudowa i przebudowa Sali Obsługi Klienta oraz remont 6-cio kondygnacyjnego budynku biurowego I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6. Dolnośląskie 2020-02-18
18760800 Usługa wydruku centralnego dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Śląskie 2020-02-18
18760791 Dostawa filtrów do wentylacji mechanicznej Warmińsko-Mazurskie 2020-02-18
18760625 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce - z podziałem na 7 części. Dolnośląskie 2020-02-18
18760616 Przebudowa drogi gminnej w Przetoczynie (ul. Brukowa i ul. Cicha) Pomorskie 2020-02-18
18760608 Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i pensjonowaniu koni służbowych, będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie Podkarpackie 2020-02-18
18760603 Wykonanie robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych oraz wykonania robót niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania pn.:Przebudowa i termomodernizacja leśniczówki Bilsko 164 Małopolskie 2020-02-18
18760567 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jodłowej 4 we Włocławku. Kujawsko-Pomorskie 2020-02-18
18760552 Budowa oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej - obwód nr 1 w Ciechocinku Kujawsko-Pomorskie 2020-02-18
18760551 Usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji, przeglądów urządzeń UPS i rozdzielni elektrycznej, znajdujących się w sali rozpraw ,,K" z pomieszczeniami towarzyszącymi w specjalnej strefie ochronnej w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. ,,Solidarności" 127 w Warszaw Mazowieckie 2020-02-18
18760546 Naprawa awaryjna wózka motorowego WM-15Ak nr 444 poprzez naprawę przekładni osiowych, prace należy wykonać zgodnie z OPZ Dolnośląskie 2020-02-18
18760534 Wykonanie usług w zakresie obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym (srk) na obszarze sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mazowieckie 2020-02-18
18760528 Zakup i dostawa słuchawek AKG K72 dla Wydziału ds Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP Katowice Śląskie 2020-02-18
18760519 Dostawa żywności Część I Artykuły spożywcze, w ramach projektu pn. ,,Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Zachodniopomorskie 2020-02-18
18760503 Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju Dolnośląskie 2020-02-18
18760493 Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 15 od km 312+808 do km 361+029, nr 16 od km 40+507 do 50+402, nr 16b od km 0+000 do km 2+438, nr 16 od km 53+011 do km 100+257, nr 16g od km 0+000 do km 4+996 w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warmińsko-Mazurskie 2020-02-18
18760484 Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Harasiukach. Podkarpackie 2020-02-18
18760464 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6. Mazowieckie 2020-02-18
18760453 Dostawa linijki detektorów InGaAs do pomiarów optycznych w obszarze spektralnym bliskiej podczerwieni. Mazowieckie 2020-02-18
18760190 Wykonywanie czynności związanych z windykacją należności Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie w 2020 roku Warmińsko-Mazurskie 2020-02-18
Zmień ustawienia wyszukiwarki