WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 17805 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
17630581 Usługa pn. ,,Nadzór i monitoring nad zadaniami projektowymi z zakresu: - modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Grodziczno, - utworzenia bazy BDOT500, Warmińsko-Mazurskie 2019-07-19
17630507 1. Zestaw materiałów zużywalnych do wysokorozdzielczego, hybrydowego spektrometru mas Sciex TripleTOF 6600 (zgodny z nr kat. BioAnalytic BA8066126) 1 szt. 1x 2 Zestaw materiałów zużywalnych do wysokosprawnego chromatografu cieczowego z przepływem micro, Sciex M3 microLC (zgodny z nr kat. BioAnalytic Mazowieckie 2019-07-19
17630501 Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie Pianpol Tex Sp. z o.o., przez minimum dwuosobowy zespół audytowy w ramach projektu,, Opracowanie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności firmy Pianpol Tex Sp. z o.o Podlaskie 2019-07-19
17630489 Wykonywanie, w charakterze eksperta, usług dotyczących sprawdzania zasilania bazy danych na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia dostępnej pod adresem: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca w informacje o 1000 zawodach (IoZ), przygotowane zgodnie z obowiązującym w projekcie m Mazowieckie 2019-07-19
17630485 Homogenizator laboratoryjny bezciśnieniowy. Wielkopolskie 2019-07-19
17630481 Szkolenie komputerowe TIK Wielkopolskie 2019-07-19
17630474 Zakup i dostawa mieszaniny Eschki - 1 opakowanie 0,5 kg. Śląskie 2019-07-19
17630462 Przeprowadzenie egzaminów ECCC lub równoważnych zgodnie z ramą kompetencji DIGCOMP na poziomie A (podstawowym) potwierdzających nabycie przez uczestników Projektu kompetencji DIGCOMP obejmujących wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu ECCC lub równoważnego na poz Łódzkie 2019-07-19
17630459 Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Śląskie 2019-07-19
17630435 Dostawa odczynników do analiz, w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu pn. ,,Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość". Dolnośląskie 2019-07-19
17630431 Sprawowaniu nadzoru przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Wiśniowej we Włoszczowie" w specjalnościach: drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie: 1.1. wynikającym z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. z 2017r.,poz. 1332 ze zm. ), oraz : 1.2. kontroli szczegółowy Świętokrzyskie 2019-07-19
17630429 1) dostawa i uruchomienie fabrycznie nowej drukarki o następujących parametrach minimalnych: - Urządzenie wielofunkcyjne - kopiowanie /skanowanie / drukowanie - Wydruk kolorowy laserowy - Skaner kolorowy - Podajnik oryginałów - automatyczne kopiowanie dwustronne - Podstawa pod kserokopiarkę - Komple Małopolskie 2019-07-19
17630423 Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usług w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii. Łódzkie 2019-07-19
17630417 Zakup i dostawa na adres wskazany przez Zamawiającego giętarkik do blachy, której minimalne parametry techniczne zostały wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia. Warmińsko-Mazurskie 2019-07-19
17630407 Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Śląskie 2019-07-19
17630400 Wybranie wykonawcy świadczącego usługi na stanowisku Specjalista analityki. Wykonawca usługi będzie odpowiedzialny za prace analityczne nad prototypem potwierdzającym założenie uniwersalności/generyczności technologii dopasowania poziomu trudności do gracza. Kujawsko-Pomorskie 2019-07-19
17630346 Dostawa i montaż jednej, kompletnej linii do wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii typu LDPE, HDPE i MDPE oraz ich mieszanek. Ilość: 1 szt. Dolnośląskie 2019-07-19
17630338 Wykonanie zmiany w systemie GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie) polegającej na rozbudowie funkcjonalności tego systemu w następujących zakresie: a) Umożliwienie obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. funduszy EOG i fundusze norweskich. b) Rozbudowa kontroli wersji wniosku. c) Usługi r Mazowieckie 2019-07-19
17630323 Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby PORT Sp. z o. o. służących do celów prac badawczych w ramach realizacji projektu: ,,Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-202 Dolnośląskie 2019-07-19
17630319 1 Maska spawalnicza - typu przyłbica nakładana na głowę, samościemniająca 15 szt. 2 Fartuch spawalniczy - skórzany, rozmiar uniwersalny 15 szt. 3 Rękaw spawalniczy - skórzany, rozmiar uniwersalny 30 szt. 4 Rękawice spawalnicze - skórzane, rozmiar uniwersalny 75 szt. 5 Okulary ochronne - bezbarwne 50 Kujawsko-Pomorskie 2019-07-19
Zmień ustawienia wyszukiwarki