WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 10167 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
18988167 Remont w budynku przy ul. Katowickiej 225 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" Śląskie 2020-03-27
18988152 Koszty eksploatacyjne wraz z wyposażeniem związane z udostępnieniem Miastu powierzchni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, zgodnie z pkt 11.6. umowy koncesji zawartej w dniu 4 lutego 2016r., w związku z organizowanym w Katowicach wydarzeniem pn. ,,Kongres Miast Edukacyjnych". Śląskie 2020-03-27
18988151 Usługa ubezpieczenia mienia i OC Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. we Włodawie Lubelskie 2020-03-27
18988150 Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Krzeszyce w okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. Lubuskie 2020-03-27
18988147 Świadczenie usług koparko- ładowarką Małopolskie 2020-03-27
18988146 Wykonanie przeglądów technicznych budynków należących do Gminy Kobyla Góra Wielkopolskie 2020-03-27
18988142 Dostawa wraz z montażem ekspozycji (wiat) drewnianych do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Warmińsko-Mazurskie 2020-03-27
18988135 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra Dolnośląskie 2020-03-27
18988133 Świadczenie usług w zakresie zorganizowania i realizacji kursów/ szkoleń zawodowych wraz z egzaminami zewnętrznymi dla 1 uczestnika projektu ,,System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji" RPPM.06.01.01-22-0007/16-00. Pomorskie 2020-03-27
18988129 Produkcja i usługa emisji filmu promocyjnego Pomorskie 2020-03-27
18988122 Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Game Design w semestrze letnim (I rok studiów), studia I stopnia tryb niestacjonarny zaoczny (zajęcia sobota-niedziela) w wyznaczonych z wykonawcą terminach. Małopolskie 2020-03-27
18988115 Świadczenie usługi grupowego wsparcia przez Instruktora Niezależnego Życia dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społecznej (WAS) w ramach projektu ,,Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego - II edycja" organizowa Mazowieckie 2020-03-27
18988106 Remont w budynku przy ul. Katowickiej 229 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" Śląskie 2020-03-27
18988058 Przewóz zawodników, sztabu szkoleniowego grup młodzieżowych Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" SA w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 od 26 marca 2020 do 30 czerwca 2022 roku Śląskie 2020-03-27
18988053 Dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Łódzkie 2020-03-27
18988046 Przebudowa ul. Polnej Serock-Wierzbica Mazowieckie 2020-03-27
18988037 Wykonywanie usługi inżynieryjnej w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja zaplecza technicznego do obsługi autobusów miejskiego przewoźnika i budowa automatycznej myjni autobusowej", które jest elementem projektu ,,Koncentracja tra Wielkopolskie 2020-03-27
18988024 Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie warsztatów dla Uczestników Projektu pn.: ,,Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów". Lubelskie 2020-03-27
18988017 Dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego - część 3 w ramach projektu ,,Przyszłość to My - CIS rozwój" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś prioryt Śląskie 2020-03-27
18988010 Usługa budowy oraz wdrożenia Systemu Monitoringu Losów Absolwentów i Biura Karier dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach Projektu ,,Nowe Horyzonty", wg poniższej specyfikacji wymagań: Zachodniopomorskie 2020-03-27
Zmień ustawienia wyszukiwarki